Soorten transport en hun beoogd gebruik

26 mei, 2022 |

Transport is een zeer uitgebreide tak van de economie – de efficiënte werking ervan is absoluut essentieel voor de goede werking van vrijwel elk bedrijf. Men kan in deze branche echter verschillende soorten transport services onderscheiden. De basisindeling behandelt het onderscheid tussen vervoer van personen en transport van goederen, maar binnen deze beide categorieën kan men concrete subgroepen onderscheiden. In dit artikel hebben we het over de soorten vrachttransporten, en hun toepassing.

Onderverdeling van transport services – soorten transportmiddelen

De eenvoudigste definitie van transport is de levering van een lading van plaats A naar plaats B, de toeleveringsketen kan echter bestaan uit meerdere fasen waarvan het verloop zowel wordt beïnvloed door de kenmerken van de goederen zelf, als door de methode die het transportbedrijf hanteert bij het transport naar de plaats van bestemming. Eén van de factoren die toelaat om de transport services onder te verdelen, is de methode van uitvoering van de opdracht, evenals welke transportmiddelen ter beschikking staan voor het vervoer van een bepaalde lading. Vanuit dit oogpunt kunnen we het volgende onderscheiden:

 • zeetransport,
 • vliegtuigtransport,
 • treintransport,
 • wegtransport.

Elk van de bovengenoemde afdelingen van de transportbranche heeft haar eigen kenmerken en is geschikt voor specifieke gevallen, bijvoorbeeld: zeetransport is een rendabele oplossing bij het transport van ladingen met groot volume (containers) over grote afstanden, het is goedkoper dan vliegtuigtransport dat echter voordelig is in termen van snelheid om de plaats van bestemming te bereiken. De keuze van het geschikte middel is dus grotendeels afhankelijk van: het soort lading, de leveringssnelheid, het geplande budget en de specificiteit van de opdracht.

Bij transport in Polen en Europa is wegtransport het meest belangrijke – het is deze service die centraal staat in de activiteiten van vervoerders wiens vrachtwagens dagelijks tonnen goederen vervoeren over het hele continent. Bedrijven die op die markt actief zijn moeten bijgevolg bijzondere aandacht besteden aan het soort transport in het kader van vrachtwagen wegtransport.

Onderverdeling van wegtransport

Onderverdeling van vrachtwagen wegtransport vanuit het oogpunt van de locatie

Afhankelijk van de noodzaak aan wegtransport dat de landsgrenzen overschrijdt, is de opdrachtuitvoering mogelijk onderhevig aan andere beperkingen en voorschriften. Op deze basis kunnen we het volgende onderscheiden:

 • binnenlands transport (het hele traject bevindt zich in één land),
 • internationaal transport (de plaats van laden en de plaats van bestemming of de plaats van overladen bevinden zich in verschillende landen).

Onderverdeling van vrachtwagen wegtransport vanuit het oogpunt van de soort lading

 • ADR transport (gevaarlijke materialen): dit wordt gebruikt voor het vervoer van gevaarlijke ladingen, bijvoorbeeld giftige, bijtende of ontvlambare ladingen – het wordt uitgevoerd op grond van de voorschriften van het internationale ADR verdrag.
 • Overmaats transport: vervoer van ladingen die de toegelaten grootte- en gewichtsnormen voor lading in wegtransport overschrijden.
 • Specialistisch transport: dit dient voor het transport van atypische ladingen, bijvoorbeeld vanwege de afmetingen, het gewicht of de kenmerken van de goederen, het vereist mogelijks bijkomende vergunningen of atypische methoden en tools.
 • Koeltransport: hiermee kunt u goederen vervoeren die gevoelig zijn aan temperatuursveranderingen, bijvoorbeeld farmaceutische goederen of levensmiddelen.

Onderverdeling van vrachtwagen wegtransport vanuit het oogpunt van de grootte van de lading

 • LTL transport (Less Than Truckload): transport van gedeeltelijke ladingen in het kader van één vervoer, gebruikt bij situaties waarin de opdracht te weinig goederen omvat om een volledige aanhanger te vullen.
 • FTL transport (Full Truck Load): transport van volledige vrachtwagen ladingen, gebruikt bij opdrachten waarbij de goederen een volledige aanhanger omvatten.

Onderverdeling van vrachtwagen wegtransport vanuit het oogpunt van het soort voertuig

Een wegtransport kan plaatsvinden met verschillende soorten voertuigen, afhankelijk van de grootte en kenmerken van de lading, bijvoorbeeld met bestelwagens of vrachtwagens. Marathon International stelt klanten een uitgebreide vloot aan ruimtelijke sets ter beschikking – JUMBO of MEGA transport is een service waarbij grote ladingen kunnen worden vervoerd, waaronder ook atypisch en ADR ladingen.

We realiseren met succes transportopdrachten binnen heel Europa – altijd op tijd en zonder complicaties. Neem gerust contact op met ons voor de details van de offerte en de beschikbare mogelijkheden, we bieden een flexibele benadering van de samenwerking waardoor iedere klant kan rekenen op een oplossing die is afgestemd op zijn behoeften!