BLOG&
NEWS

Een tachograaf - wat is dat ?

december 13, 2021 |

Een tachograaf is een apparaat dat is geïnstalleerd in vrachtwagens en dat informatie meet en vastlegt over het ritverloop van het voertuig (o.m. huidige snelheid, routelengte, rijtijd) en de door de chauffeur ondernomen acties (o.m. rijtijd, rijonderbrekingen). Via de informatie die erin is opgeslagen, kan de transporteur de individuele uitvoeringsfasen…

Lees verder

Beveiligen van een lading bij wegtransport

december 11, 2021 |

De veelheid aan concurrentie in de moderne transportindustrie betekent dat een logistiek bedrijf niet alleen het transport van goederen van punt A naar punt B moet plannen, maar er ook moet voor zorgen dat het hele proces soepel verloopt en de lading niet beschadigd raakt. Het thema van de…

Lees verder

Verantwoordelijkheden van een vrachtwagenchauffeur

december 10, 2021 |

De efficiëntie werking van transportbedrijven hangt grotendeels af van de vaardigheden en professionaliteit van hun chauffeurs. Hun verantwoordelijkheden zijn niet alleen beperkt tot het besturen van een vrachtwagen, maar omvatten ook een aantal belangrijke transporttaken. Bovendien kunnen deze taken verschillen naargelang de specifieke kenmerken van een opdracht – korte…

Lees verder

Arbeidstijd van de chauffeur - rijden, pauzeren en rusten

december 09, 2021 |

Net als veel andere aspecten van commercieel wegtransport, is ook de kwestie van de toegestane arbeidstijd van vrachtwagenchauffeurs nauwkeurig gedefinieerd in wetsbepalingen. De kennis en het afstemmen van uw bedrijfsactiviteiten op deze regelgeving is iets dat elk professioneel transportbedrijf in gedachten moet houden. Het is een doeltreffende manier om…

Lees verder

Internationale CMR-vrachtbrief - wat moet u weten?

december 08, 2021 |

De CMR-vrachtbrief is een van de belangrijkste documenten voor transportbedrijven die internationaal transport uitvoeren. Het is een bevestiging van de sluiting van het contract tussen de opdrachtgever en de transporteur, het regelt de fundamentele kwesties met betrekking tot de uitvoering van de opdracht en het bevat de nodige informatie…

Lees verder

Groupage transport - wat is dat?

december 02, 2021 |

Een efficiënte bevoorradingsketen is van essentieel belang voor sectoren zoals handel en industrie, maar de optimalisatie ervan vereist transportvormen die zijn afgestemd op de noden van het bedrijf. Volledige vrachtwagenladingen zullen niet altijd de meest voordelige oplossing zijn. Voor kleinere of meer diverse zendingen zal groupage vrachtwagentransport een veel voordeligere…

Lees verder

Transportzegels - wat zijn dat en waarom gebruiken wij ze?

november 29, 2021 |

De veiligheid van de lading tijdens het vervoer is van cruciaal belang, zowel voor de transportonderneming als voor de opdrachtgever en de afnemer van de te leveren goederen. De doeltreffendheid van de gebruikte beschermingsmaatregelen hangt echter af van hoe ze zijn aangepast aan de vereisten van een specifieke opdracht. Het…

Lees verder

Waarop moet je letten bij het transporteren van fragiele goederen?

november 03, 2021 |

De belangrijkste taak van elk transportbedrijf is de tijdige levering van goederen op hun bestemming zonder beschadigingen. is het echter mogelijk om zulk een resultaat te garanderen bij goederen die erg fragiel zijn? Hoe moeten de verzonden producten beveiligd worden, zodat ze onderweg geen schade oplopen? In zulke gevallen werkt een universele benadering niet; de gebruikte methoden moeten altijd aangepast worden aan de bijzonderheden van de vervoerde lading en aan de verwachtingen van de betreffende klant. Waaraan moet dan aandacht geschonken worden bij de voorbereiding van zulke transporten?

Lees verder

Hoe vermijd je bedrogen te worden op de transportmarkt?

november 03, 2021 |

Indien je voor een vlotte werking van je zaak afhankelijk bent van de effectiviteit van de leveringsketen, dan is het van essentieel belang om doeltreffende transportdiensten te kiezen. Helaas wordt de grote concurrentie in de sector door oneerlijke ondernemers en bedriegers misbruikt om zich op kosten van de opdrachtgever te verrijken. Om op een bewuste en voordelige manier een bedrijf te belasten met de expeditie en het vervoer van je goederen moet je de risico's en de te vermijden valkuilen goed kunnen inschatten.

Lees verder