Doorstuuropdracht versus transportopdracht - wat is het verschil?

25 augustus, 2022 |

Bij de beslissing om goederen te vervoeren, realiseren we ons vaak niet hoeveel formaliteiten er zijn bij het organiseren van zo’n onderneming. De expediteur heeft er zeker verstand van. Dus wat houdt een expeditieopdracht in, wat houdt een transportopdracht in en wat is het verschil tussen beide? Laten we de twijfels wegnemen.

Doorstuuropdracht – korte beschrijving

De expeditieopdracht is een eenvoudigere versie van het expeditiecontract. Het kan verschillende vormen aannemen: telefonisch, per e-mail of zelfs mondeling, maar het wordt aanbevolen om het schriftelijk op te stellen. Op het moment van beschadiging en tekortkomingen tijdens het transport is dit het enige document dat de juiste werking van de expediteur kan aantonen. Hierin staat alle informatie die nodig is om het betreffende transport te organiseren. In de verzendopdracht vinden we gegevens over kosten en betalingsvoorwaarden, soort belading, zekering, etc.

Transportopdracht – wat is het?

De transportopdracht heeft betrekking op transportdiensten en komt tot stand tussen de vervoerder en de klant. De bestelling moet informatie bevatten dat het een transport- (transport)opdracht is, gegevens over de verschuldigde vergoeding, laad- en losdata, het type voertuig en de definitie van de rechten en plichten van de partijen die de opdracht invoeren.

Verantwoordelijkheden van de expediteur en vervoerder

Voor sommigen lijken transport- en verzendservices erg op elkaar. Er zijn echter enkele verschillen tussen hen. Een daarvan is het huidige toepassingsgebied. De expeditieopdracht omvat alle activiteiten die gepaard gaan met de organisatie van het transport. De transportopdracht heeft op zijn beurt alleen betrekking op het transport van de goederen.

Verantwoordelijkheid

Op het moment van gebreken als gevolg van het niet goed uitvoeren van de transportdienst is er ook een discrepantie in aansprakelijkheid voor schade. In het geval van een expeditieopdracht is de expediteur niet verantwoordelijk voor de werking van geselecteerde vervoerders of volgende expediteurs (tenzij hij het transport zelf uitvoert, dan gaan de verplichtingen van de vervoerder op hem over). In de transportopdracht neemt de eerste vervoerder de verantwoordelijkheid voor elke volgende. We hebben hier te maken met de zgn een uitgebreide vorm van verantwoordelijkheid. Het is vermeldenswaard dat de aansprakelijkheid van de vervoerder wordt geregeld door de vervoerswet, terwijl de rol van de expediteur wordt geregeld door het Burgerlijk Wetboek. Daarom is de vervoerder verantwoordelijk voor het resultaat van het transport, dat wil zeggen de levering van de lading op een specifieke plaats, en de expediteur is verantwoordelijk voor “het nalaten om de nodige zorgvuldigheid te betrachten”.

Zoals u kunt zien, lijken de twee manieren om het transport van ladingen van punt A naar punt B te bestellen, alleen aan de oppervlakte erg op elkaar. Een diepgaande analyse laat zien wat het verschil is tussen expeditie- en transportopdrachten.