Zlecenie spedycyjne a zlecenie transportowe – jaka jest różnica?

25 sierpnia, 2022 |

Decydując się na transport towarów, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile formalności jest do załatwienia przy okazji organizacji takiego przedsięwzięcia. Wiedzę na ten temat posiada na pewno spedytor. Co zatem obejmuje zlecenie spedycyjne, a co zlecenie transportowe i jaka jest między nimi różnica? Rozwiejmy wątpliwości.

Zlecenie spedycyjne – krótka charakterystyka

Zlecenie spedycyjne jest prostszą wersją umowy spedycyjnej. Może przyjąć różną formę: telefoniczną, mailową, a nawet słowną, natomiast zaleca się, aby było sporządzone w wersji pisemnej. W chwili pojawienia się szkód i uchybień w trakcie transportu, jest to jedyny dokument, który może świadczyć o prawidłowej pracy spedytora. Zawiera ono wszystkie informacje potrzebne do zorganizowania danego transportu. W zleceniu spedycyjnym znajdziemy dane na temat kosztów i terminów płatności, rodzaju załadunku, zabezpieczeniu go itd.

Zlecenie transportowe – co to takiego?

Zlecenie transportowe odnosi się do usług transportu i jest zawierane między przewoźnikiem a zleceniodawcą. W zleceniu tym powinna się znaleźć informacja o tym, że jest to zlecenie transportowe (przewozu), dane o przysługującym wynagrodzeniu, terminach załadunku i rozładunku, rodzaj pojazdu oraz określenie praw i obowiązków stron zawierających zlecenie.

Obowiązki spedytora i przewoźnika

Dla niektórych usługi transportowe i spedycyjne mogą wydawać się bardzo podobne. Istnieją jednak między nimi pewne różnice. Jedną z nich jest obowiązujący zakres stosowania. Zlecenie spedycyjne obejmuje wszelkie czynności towarzyszące organizacji transportu. Zlecenie transportowe z kolei dotyczy wyłącznie kwestii przewozu towaru.

Odpowiedzialność

W momencie uchybień z tytułu nienależytego wykonania usługi przewozu również pojawia się rozbieżność co do odpowiedzialności za szkody. W przypadku zlecenia spedycyjnego spedytor nie odpowiada za działanie wybranych przez siebie przewoźników czy następnych spedytorów (chyba że sam wykonuje transport, wówczas przechodzą na niego obowiązki przewoźnika). W zleceniu transportowym natomiast pierwszy przewoźnik bierze odpowiedzialność za każdego kolejnego. Mamy tutaj do czynienia z tzw. rozszerzoną formą odpowiedzialności. Warto dodać, że odpowiedzialność przewoźnika jest regulowana ustawą prawa przewozowego, natomiast rola spedytora jest kontrolowana Kodeksem cywilnym. Stąd też przewoźnik odpowiada za rezultat przewozu, czyli dostarczenie ładunku w określone miejsce, a spedytor ponosi odpowiedzialność za „niezachowanie należytej staranności”.

Jak widać, dwie formy zlecania transportu ładunków z punktu A do punktu B są bardzo do siebie podobne jedynie z pozoru. Wnikliwa analiza ukazuje, czym różnią się zlecenia spedycyjne od transportowych.