Een distributienetwerk - wat is dat?

12 mei, 2022 |

Samen met de groei van de wereldwijde consumptie, opereren steeds meer bedrijven op meer dan één markt. Om een verhoogd aantal bestellingen uit te voeren en een hoog niveau van klanttevredenheid te behouden, is een effectief distributienetwerk nodig. De efficiënte overdracht van afgewerkte producten van de fabrikant aan de eindafnemer kan de sleutel tot het succes van uw bedrijf blijken te zijn. Hier is alles wat u hoeft te weten over distributie en over het opzetten van een ideaal netwerk voor uw bedrijf.

Wat is distributie?

Distributie is een manier om consumenten- of productiegoederen over te brengen van de plaats van vervaardiging en verkoop naar de plaats van gebruik, en bestaat uit het wegnemen van barrières (bijvoorbeeld tijd- en geografische barrières). Het is een activiteit met als hoofddoel het vervullen van de behoeften van kopers, waarbij tegelijkertijd een goede klantservice wordt geboden aan fabrikanten.

Distributienetwerk – definitie

Een distributienetwerk is een groep van samenwerkende bedrijven die deelnemen aan het proces van het afleveren van goederen en services aan hun kopers. De toeleveringsketen begint bij de vervaardiging van een bepaald artikel en de levering ervan op een volgende plaats, bijvoorbeeld een groothandel. Later moet het product worden vervoerd naar kleinere magazijnen om uiteindelijk in de winkelrekken of in andere bedrijven te belanden. Zoals u al kunt gissen, hoe groter het netwerk en de keten van tussenpersonen waar een bepaald product doorheen moet om bij de consument terecht te komen, hoe groter de kosten zijn die het moet dragen.

U moet weten dat het distributienetwerk in veel gevallen een enorm effect heeft op de finale prijs van een bepaald product. Het loont de moeite om ervoor te zorgen dat het transportbedrijf onderdeel is van het distributienetwerk, aangezien transport dezer dagen het grootste effect heeft op de expeditiekosten.

Belangrijke soorten distributienetwerken

Transportbedrijven werken volgens twee verschillende principes, daarom kunnen distributienetwerken worden onderverdeeld in twee soorten die elk totaal verschillende voordelen en nadelen hebben. Men kan de volgende soorten distributienetwerken onderscheiden:

  • directe distributie – de fabrikant voert het distributieproces zelfstandig uit zonder de hulp van externe entiteiten.
  • indirecte distributie – waarbij agenten die op dit gebied gespecialiseerd zijn worden ingezet. Het bestaat uit het opzetten van een distributienetwerk met meerdere entiteiten, waaronder gespecialiseerde vervoerders.

Een juiste ontwikkeling van een distributienetwerk hangt vooral af van de kenmerken van een specifieke onderneming. Daarom bestaat naast de vernoemde twee basissoorten distributienetwerken ook een hybride model dat de kenmerken van beide modellen combineert.

Het opzetten van een efficiënt distributienetwerk is uiterst belangrijk voor elke onderneming dat er deel van uitmaakt. Daarom wordt het balanceren tussen productie-en leveringskosten en de finale prijs voor het product, die de consument bij de verkoper aantreft, cruciaal. Het distributienetwerk moet daarom worden geoptimaliseerd, de efficiëntie moet worden verhoogd en de kosten moeten worden verlaagd om zo concurrerend mogelijk te zijn op de markt.