Incoterms

18 augustus, 2022 |

Wat is Incoterms?

Waar hebben we mee te maken als we de Incoterms horen? Dit zijn speciaal ontwikkelde, supranationale regels die zijn opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel, gevestigd in Parijs. Het is van belang dat de onder Incoterms opgestelde regels geen officiële rechtsvorm hebben en de toepassing ervan vrijwillig is. Vanwege hun aard en algemeenheid worden ze echter over de hele wereld gebruikt en worden hun principes gebruikt bij het verhandelen van materiële goederen. De regels zijn vrij duidelijk – ze bevatten algemene voorwaarden die tijdens de verkoop moeten worden aangenomen, inclusief een zeer belangrijke verplichting om te verdelen in de internationale handel. Ook zijn er normen met betrekking tot de verdeling van transport- en verzekeringskosten, import- en exportaansprakelijkheid en transportregelgeving. De nieuwste interpretatie van de Incoterms-normen komt uit 2020. Deze vrijwillige regels maken de internationale handel gemakkelijker en stellen duidelijke regels tijdens de verkooptransactie. Het is de moeite waard om te weten aan welke voorwaarden onder Incoterms moet worden voldaan.

Wat zijn Incoterms-formules?

Hoe werken ze en waarom zijn de Incoterms-formules uitgevonden? Het is een ander internationaal initiatief om de internationale handel dichterbij te brengen en ook om een ​​bepaald gedragspatroon te standaardiseren. Incoterms zijn vrijwillig, maar zijn wereldwijd enorm populair geworden en een groot aantal ondernemers volgt de vastgestelde regels. Standaardisatie van goede praktijken bij de handel in materiële goederen heeft aan beide kanten een positief effect en vergroot ook het vertrouwen tussen ondernemers uit verschillende regio’s van de wereld. Als onderdeel van de Incoterms zijn 11 regels beschreven die de verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen tijdens de aankooptransactie definiëren. Incoterms is een volgende stap op weg naar verantwoorde internationale handel.

Zijn Incoterms-formules wettelijk gereguleerd? Nee, het is een vrijwillige set van regels ontwikkeld door specialisten van de Internationale Kamer van Koophandel. Het is een organisatie die probeert een bepaald kader te bieden voor internationale handel en handel, en gezonde bedrijfspraktijken te promoten. De principes van goed gedrag tussen beide partijen die door de internationale kamer zijn ontwikkeld, zijn om een ​​compromis uit te werken dat voor beide partijen winstgevend is. Het kan geen rechtshandeling zijn, aangezien de organisatie dergelijke mogelijkheden niet heeft en ook diverse lokale wetgeving verhindert dit. De vrijwillige aanvaarding van de gezonde beginselen moet echter meer vertrouwen tussen de partijen wekken en verdere handelssamenwerking aanmoedigen.

Hoe werken de regels in de Incoterms?

Wat zijn de Incoterms-regels? Ze zijn verdeeld in twee groepen. De eerste groep bestaat uit gemeenschappelijke regels zoals:

 • Ex Works – de koper levert de goederen ter beschikking van de koper en dit hoeft niet bij de verkoper te zijn.
 • Free Carrier – de verkoper levert de goederen op twee manieren. Bij de verkoper worden ze op het transportmiddel van de koper geladen, buiten het bedrijf van de verkoper worden ze voor de koper afgeleverd en gelost.
 • Carriage Paid To – de verkoper levert de goederen aan de koper en draagt ​​het risico van de levering van de goederen op hem over.
 • Carriage and Insurance Paid To – de verkoper levert de goederen en draagt ​​het risico over aan de koper en de door hem bestelde vervoerder.
 • Geleverd op Plaats – de verkoper draagt ​​het risico over op de koper wanneer deze klaar zijn om te lossen op de door de koper aangegeven plaats.
 • Geleverd op plaats gelost – dit is een soortgelijke regel als afgeleverd op plaats, maar bovendien moet de verkoper de vracht lossen.
 • Delivered Duty Paid – de verkoper levert de goederen aan de koper en stelt deze ter beschikking op het moment van inklaring en berekening van de douanerechten.

Gelden de Incoterms-regels ook voor zee- en binnenvaartvervoer?

Dit zijn natuurlijk:

 • Gratis langszij het schip – de verkoper levert de lading aan de koper en de goederen worden langs de zijkant van het schip geplaatst.
 • Vrij aan boord – de verkoper levert de lading aan de koper aan boord van een schip in de door de koper aangewezen haven.
 • Kosten en vracht – deze regel verplicht de verkoper ook om vracht aan het schip te leveren. Hij is echter niet verplicht de goederen te verzekeren. Dit dient te gebeuren door de koper.
 • Kostenverzekering en vracht – Dit is de omgekeerde regel voor kosten en vracht. De verkoper levert in dat geval niet alleen de goederen aan boord van het schip, maar is ook verplicht een verzekering af te sluiten tegen het risico van verlies of beschadiging. Verzekering moet ook werken in de haven van bestemming.

Welke veranderingen hebben plaatsgevonden als onderdeel van de Incoterms-formule?

Veranderen de regels van de Incoterms? Ja, de Internationale Kamer van Koophandel actualiseert ze voortdurend en past ze aan de trends in de internationale handel aan. De laatste wijzigingen komen uit 2020 – de naam van de DAT-regel is gewijzigd in DPU. Dit komt door de verkeerde benaming van Delivered at Terminal, wat impliceerde dat de terminal de enige plaats was om goederen af ​​te leveren. Ook heeft de Kamer van Koophandel besloten om de FCA-regels te ontwikkelen. Als de koper een certificaat nodig heeft dat de goederen op de weg zijn geladen, moet de verkoper dit type document overleggen.