Incoterms

18 sierpnia, 2022 |

Czym jest Incoterms?

Z czym mamy do czynienia, kiedy słyszymy Incoterms? Są to specjalnie opracowane, ponadkrajowe reguły stworzone przez Międzynarodową Izbę Handlową, której siedziba znajduje się w Paryżu. Istotne jest to, że reguły sporządzone w ramach Incoterms nie mają oficjalnej formy prawnej i stosowanie ich jest dobrowolne. Jednak ich charakter i powszechność sprawiają, że są wykorzystywane na całym świecie, a z ich zasad korzysta się podczas obrotu dobrami materialnymi. Zasady są dosyć jasne — znajdują się w nich ogólne warunki, jakie należy przyjąć podczas sprzedaży, w tym bardzo istotny obowiązek podziału w wymianie międzynarodowej. Znajdziemy tam jeszcze normy odnoszące się do podziałów kosztów transportu oraz ubezpieczenia, odpowiedzialność import i export, a także regulacje transportowe. Najnowsza wykładnia norm Incoterms pochodzi z 2020 roku. Te dobrowolne reguły pozwalają na łatwiejsze prowadzenie handlu międzynarodowego oraz wyznaczają klarowne zasady podczas transakcji sprzedażowej. Warto poznać warunki, które trzeba spełnić w ramach Incoterms.

Czym są formuły Incoterms?

Jak działają i po co wymyślono formuły Incoterms? Jest to kolejna, międzynarodowa inicjatywa, która ma zbliżyć międzynarodowy handel, a także ustandaryzować pewien wzorzec zachowań. Deklaracje Incoterms są dobrowolne, ale jednak zdobyły dużą popularność na świecie i duża część przedsiębiorców stosuje się do ustalonych reguł. Standaryzacja dobrych praktyk przy obrocie dobrami materialnymi ma pozytywny wpływ na obie strony, a także zwiększa zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami z różnych rejonów świata. W ramach Incoterms zostało opisanych 11 reguł, które określają obowiązki i odpowiedzialność obu stron podczas transakcji zakupowej. Incoterms to kolejny krok w kierunku odpowiedzialnego handlu międzynarodowego.

Czy formuły Incoterms są regulowanie prawnie? Nie, jest to dobrowolny zbiór zasad opracowany przez specjalistów z Międzynarodowej Izby Handlowej. Jest to organizacja, która stara się nakreślać pewne ramy w obrocie i handlu międzynarodowym, a ponadto promować praktyki zdrowego prowadzenia biznesu. Opracowane przez międzynarodową izbę zasady dobrego zachowania pomiędzy obiema stronami mają wypracować kompromis opłacalny dla obu stron. Nie mogą być one aktem prawny, ponieważ organizacja nie ma takich możliwości, a na przeszkodzie stoi także różne prawodawstwo lokalne. Jednak dobrowolne zaakceptowanie zdrowych zasad powinno wzbudzić większe zaufanie pomiędzy stronami, a także zachęcić do dalszej współpracy handlowej.

Jak działają reguły w Incoterms?

Jaka wyglądają reguły w ramach Incoterms? Są one podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa to zasady powszechne typu:

 • Ex Works — kupujący dostarcza towar do dyspozycji kupującego i nie musi to być teren sprzedającego.
 • Free Carrier — sprzedawca dostarcza towar na dwa sposoby. Na terenie sprzedającego są załadowywane na środek transportu kupującego, poza terenem sprzedającego to on je dostarcza i wyładowuje dla kupującego.
 • Carriage Paid To — sprzedający dostarcza towar dla kupującego i przenosi na niego ryzyko dostawy towaru.
 • Carriage and Insurance Paid To — sprzedający dostarcza towar i przenosi ryzyko na kupującego oraz przewoźnika przez niego zamówionego.
 • Delivered at Place — sprzedający przenosi ryzyko na kupującego w momencie, gdy są gotowe do wyładunku w oznaczonym przez kupującego miejscu.
 • Delivered at Place Unloaded — jest to podobna reguła do Delivered at Place, ale dodatkowo jest jeszcze wymagane rozładowanie ładunku przez sprzedającego.
 • Delivered Duty Paid — sprzedawca dostarcza towar do kupującego i pozostawia go do jego dyspozycji w momencie odprawienia oraz naliczenia cła.

Czy reguły Incoterms odnoszą się także do transportu morskiego i śródlądowego?

Oczywiście, są to:

 • Free Alongside Ship — sprzedawca dostarcza ładunek do kupującego i towary są umieszczone wzdłuż burty statku.
 • Free On Board — sprzedający dostarcza ładunek kupującemu i odbywa się to na pokładzie statku stojącym w porcie, który został wyznaczony przez kupującego.
 • Cost and Freight — ta reguła także zobowiązuje sprzedającego do dostarczenia ładunków na statek. Jednak nie ma on obowiązku ubezpieczenie towaru. Musi to zrobić osoba kupująca.
 • Cost Insurance and Freight — jest to reguła odwrotna dla Cost and Freight. W jej przypadku sprzedający nie tylko dostarcza towar na pokład statku, ale także jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia. Ubezpieczenie musi działać także w porcie docelowym.

Jakie zmiany zaszły w ramach formuły Incoterms?

Czy w regułach Incoterms dochodzi do zmian? Tak, Międzynarodowa Izba Handlowa cały czas je aktualizuje oraz dostosowuje do trendów panujących w handlu międzynarodowym. Ostatnie zmiany pochodzą z 2020 roku – nazwa reguły DAT została zamieniona na DPU. Wynika ona z mylnego nazewnictwa Delivered at Terminal, które sugerowało, że terminal jest wyłącznym miejscem do dostarczania towarów. Izba handlowa zdecydowała się także na rozwinięcie zasad FCA. Jeżeli kupujący potrzebuje zaświadczenie, że towar został załadowany do drogi, to sprzedający powinien dostarczyć tego typu dokument.