Logistiek en expeditie – verschille

14 april, 2022 |

Efficiënt vrachtwagen wegtransport vereist samenwerking tussen vele specialisten, voor buitenstaanders zijn de verschillen tussen bepaalde gebieden misschien niet duidelijk – de taken die bijvoorbeeld worden verricht door een expediteur en een logistiek medewerker, worden vaak verward. Bovendien bieden vele bedrijven uit de TSL branche uitgebreide services die alle elementen van een transportopdracht koppelen als onderdeel van één aanbieding. Dit heeft tot gevolg dat klanten niet volledig hoeven te begrijpen waarin logistiek en expeditie onderling verschillen, om er zeker van te zijn dat het resultaat van de samenwerking met een bepaalde vervoerder de beste internationale expeditie zal zijn. Voor personen die een transparant beeld van de branche willen hebben of die geïnteresseerd zijn in een carrière in deze beroepen, hebben we echter een korte gids van soortgelijke onderwerpen opgemaakt.

Wat is logistiek?

Transportlogistiek omvat voornamelijk het plannen van het hele opdrachtverloop, en het basisdoel is het verzorgen van een efficiënte uitvoering. Bijgevolg moet een logistiek specialist zich bekommeren om de keuze voor de geschikte transportmiddelen en tools, de optimale route en moet hij/zij ook de reis plannen zodat deze verloopt volgens plan en een tijdige levering mogelijk maakt. Een belangrijk element in de werkzaamheden van logistiek is een goede kennis van de vereisten van verschillende soorten ladingen, begrip van de kenmerken van de transportbranche en kennis van regelgeving betreffende de organisatie van internationaal en binnenlands transport.

Wat is expeditie?

De taken waarmee expeditie zich bezighoudt bij transport zijn ook elementen van het logistiek proces, maar dit gebied behelst echter bredere verantwoordelijkheden vooral gerelateerd aan de organisatie en voorbereiding van het transport. Een expediteur moet zich bekommeren om kwesties zoals het voorbereiden van het voertuig, de lading en vervoersdocumentatie, en moet ook doorlopend de uitvoering van de opdracht bewaken en eventuele problemen oplossen die voorkomen op de weg, bijvoorbeeld vertragingen of pech.

Expeditie en logistiek – samenvatting van de verschillen

Zoals u merkt overlappen bepaalde aspecten van logistiek en expeditie, vooral bij bedrijven die in het kader van de bedrijfsvoering deze beide services uitvoeren. Maar zelfs wanneer ze zijn opgesplitst in afzonderlijke afdelingen of bedrijven, zijn ze nauw verbonden met elkaar en is hun effectieve koppeling essentieel voor een efficiënt goederentransport – vooral in het geval van internationale routes waarvan de planning meer kennis en ervaring vereist. Samengevat kunnen we stellen dat logistiek zich bezighoudt met de planning van goederentransport in brede zin, en dat expeditie verantwoordelijk is voor de praktische kwesties – ze bereidt en organiseert het vervoer van goederen van plaats A naar plaats B volgens het door de logistieke medewerkers opgestelde plan.

Werk in de transportbranche is ongetwijfeld een carrière vol uitdagingen en mogelijkheden, en de beste specialisten kunnen rekenen op zeer aantrekkelijke financiële voorwaarden. Het is dus een zeer interessante groeimogelijkheid. Het is de moeite waard om reeds bij het begin na te denken over welk gebied u het meeste interesseert – sommige personen doen het beter als logistiek medewerker of expediteur, en anderen geven de voorkeur aan een functie als verzender. Men dient zich er ook bewust van te zijn dat vertrouwdheid met transportlogistiek, expeditie en het transport zelf gepaard gaat met een grote verantwoordelijkheid – bijgevolg moet men bereid zijn om voortdurend nieuwe kennis te vergaren en de catalogus met de eigen vaardigheden uit te breiden, om ononderbroken de taken uit te voeren op topniveau.

Bij Marathon International houden we ons bezig met alles wat te maken heeft met opslag, logistiek en expeditie, evenals transport van verschillende ladingen over heel Europa. We ontwikkelen ons voortdurend, waardoor we ook regelmatig ons team moeten uitbreiden – als u dus geïnteresseerd bent in werk in een transportbedrijf met een gevestigde positie in de branche, nodigen we u uit om kennis te maken met onze huidige jobaanbiedingen.