Overmaats transport – wat is dat?

2 mei, 2022 |

Wegvrachtwagentransport is een van de basiselementen van het functioneren van de economie. Elke dag rijden duizenden vrachtwagens op internationale wegen, gevuld met materialen en componenten noodzakelijk voor productie, maar ook met afgewerkte producten die de winkelrekken moeten vullen. Niet elke lading past echter in een standaard aanhanger. In dergelijke gevallen hebben we te maken met overmaatse en niet-standaard ladingen, en de organisatie van het transport stelt hogere eisen aan vervoerders dan een gewoon vrachtwagentransport. Hoe ziet niet-standaard transport eruit?

Overmaats transport – wat is dat?

Met overmaats transport kunt u een lading vervoeren waarvan het gewicht of de afmetingen de normen overschrijdt die zijn gespecificeerd in de voorschriften voor standaard vrachtwagentransport – vandaar dat het soms wordt aangeduid als overmaats of niet-standaard transport.

De specificiteit van dit type ladingen betekent dat de organisatie van het vervoer heel gedetailleerde voorbereidingen vereist vanwege beperkingen met betrekking tot bijvoorbeeld de grootte van bepaalde wegen of elementen op de wegen, zoals bruggen en tunnels die de doorgang van overmaats transport verhinderen. Hierbij komt ook de noodzaak van vereiste vergunningen en het afstemmen op lokale voorschriften – dit is een heel belangrijke kwestie bij internationaal transport waarbij de kennis van regelgeving die van toepassing is in een bepaald land een sleutelrol speelt bij een correcte uitvoering van de transportopdracht.

Overmaatse ladingen – voorbeelden

Volgens de regelgeving is een overmaatse lading een ondeelbare lading. Dit betekent dat dit soort transport niet kan worden gebruikt bij ladingen die in kleinere delen kunnen worden opgedeeld zonder risico op beschadigingen of kwaliteits- en functionaliteitsverlies. Voorbeelden van overmaatse ladingen zijn onder meer:

 • constructie elementen,
 • industriële machines,
 • landbouwmachines,
 • bouwmachines.

Welke voorschriften regelen overmaats transport?

De principes volgens dewelke overmaatse ladingen kunnen worden vervoerd in Polen, zijn vastgelegd in de Wet op het wegverkeer van 20 juni 1997. Deze bevat de normen met betrekking tot de afmetingen en het gewicht van de lading en het voertuig, en ook specifieke vereisten voor vervoerders die overmaats transport aanbieden.

Voor het vervoer van niet-standaard ladingen is het noodzakelijk om de geschikte vergunning te verkrijgen – de vergunningen worden uitgereikt in vijf categorieën, afhankelijk van de afmetingen, het gewicht, het soort voertuig en het type weg waarop ze betrekking hebben. De vergunning kan betrekking hebben op een eenmalige rit of kan de vervoerder het recht verlenen om transporten uit te voeren gedurende de periode die is aangegeven op het document (bijv. een maand, 6 maanden) en geeft recht om op de route te rijden die is aangegeven in de vergunning. De aanvraag voor een transportvergunning, afhankelijk van de vergunningscategorie, moet worden gericht aan: de wegbeheerder, de provincie, GDDKiA of het hoofd van het douane- en belastingkantoor in het geval van vrachtvervoer in Polen.

Bij het organiseren van een overmaats transport op internationale routes moet de vervoerder ook de relevante vergunning verkrijgen en moet hij de manier en de uitvoeringstermijn van de opdracht afstemmen op de lokale wegvoorschriften voor elk van de landen die zich op het vervoerstraject bevinden.

Hoe internationaal overmaats transport te organiseren?

Niet-standaard transport vereist een uitgebreide aanpak bij het plannen waarbij meerdere kwesties in rekening moeten worden genomen, onder meer:

 • de keuze van optimale tools en veiligheidsmaatregelen voor de opdrachtuitvoering,
 • de keuze van de vrachtwagen die geschikt is voor de kenmerken en vereisten van de lading,
 • kennis van de nationale en buitenlandse voorschriften inzake wegverkeer,
 • planning van de optimale transportroute in termen van mogelijke doorgang van het voertuig met de lading van niet-standaard afmetingen,
 • zorg voor een geschikte transportbegeleiding indien dit vereist is,
 • geschikte beveiliging van de lading tijdens de rit,
 • opmaak en correcte invulling van vervoersdocumentatie.

Zoals u ziet kan de uitvoering van dergelijk vervoer gecompliceerd zijn, daarom zet u best in op professionele service met specialistische logistieke faciliteiten – zo bent u zeker dat de lading de bestemming bereikt zonder complicaties op de weg.

Het aanbod van Marathon International voor internationaal vrachtwagentransport – Kroatië, Italië, België, Frankrijk en andere Europese bestemmingen is het constante doel van onze chauffeurs. Als onderdeel van onze serviceverlening verzorgen we groupage- en compleet vrachtwagenvervoer, inclusief ADR-ladingen en kits met heftruck. We bieden professionele ondersteuning tijdens het planningsproces en constante toegang tot alle informatie over de opdracht in elke fase van de uitvoering. Maak kennis met ons aanbod!