Parkings en stopplaatsen voor vrachtwagens - wat zijn de gevaren?

3 januari, 2022 |

Vrachtwagenparkings zijn een vast gegeven voor alle chauffeurs in het wegtransport. Op korte, lokale routes geven ze de gelegenheid even te pauzeren en de benen te strekken. Ze spelen echter een bijzonder belangrijke rol in internationaal transport. Opdrachten zoals vrachtwagentransport Frankrijk-Polen, gaan vaak gepaard met meerdaagse ritten door verschillende landen. Bijgevolg nemen chauffeurs hun rustpauzes precies wanneer zij onderweg geparkeerd staan. Niet alle vrachtwagen stopplaatsen zijn echter even goed aangepast aan de eisen en behoeften van chauffeurs. In veel gevallen is alleen het vinden van een geschikte parking al een probleem. Wat loont de moeite om te weten over vrachtwagenparkings? Wat zijn de gevaren bij het gebruik ervan?

Waarom is het zo belangrijk om een parking te vinden die toegankelijk is voor vrachtwagens?

 • Respecteren van de rijtijd limieten. Zowel de toegestane rijtijd (9 uur) als de dagelijkse arbeidstijd van de chauffeur (8 of 12 uur met een maximum van 40 uur per week) zijn duidelijk omschreven in de arbeidswetgeving. De pauzes tijdens het rijden zijn eveneens wettelijk geregeld en het verloop van het werk wordt doorlopend geregistreerd door de in de vrachtwagen geïnstalleerde tachograaf. Dit betekent dat het vinden van een stopplaats en het nemen van een pauze of rust niet afhankelijk is van de vermoeidheid van de chauffeur, maar rechtstreeks voortvloeit uit de wettelijke voorschriften. Indien niet kan worden geparkeerd op het juiste punt van de route, kan het toegestane aantal uren achter het stuur worden overschreden, wat op zijn beurt leidt tot een financiële sanctie in geval van een controle.
 • Voldoende ruimte voor vrachtwagens. Niet elke parking op de route is toegankelijk voor vrachtwagens, bijvoorbeeld omdat deze enkel mag worden gebruikt door personenauto’s of omdat er onvoldoende ruimte is om een groter voertuig te parkeren. Ondanks het wijdverbreide vrachtwagen wegtransport zijn er gewoon niet genoeg geschikte parkings op de Europese wegen, en zonder voorafgaande planning van stops is het voor chauffeurs moeilijk om op veel plaatsen een veilige en vrije stopplaats te vinden.
 • Veiligheid van chauffeur en lading. Wanneer een vrachtwagen op een ongeschikte plaats halt houdt, bestaat het risico dat het voertuig wordt beschadigd of dat zelfs andere weggebruikers in gevaar worden gebracht. Een parking ontworpen voor vrachtwagens biedt de voorwaarden voor een veilige halte en voldoende ruimte om de vrachtwagen te manoeuvreren zonder risico op een ongeval.
 • Naleving van de voorschriften. In veel gevallen is de mogelijkheid om een vrachtwagen te parkeren beperkt tot bepaalde zones. Het loont de moeite hiermee rekening te houden, vooral bij internationaal transport, aangezien de plaatselijke voorschriften op dit gebied kunnen verschillen per land en zelfs per regio. Door alleen te parkeren op parkings die zijn aangewezen voor vrachtwagens, voorkomt u dure boetes.

Welke moeilijkheden en gevaren ondervinden vrachtwagenchauffeurs op parkings?

 • Verkeerd ontworpen parkeerruimte. Mogelijke ontwerpfouten voor vrachtwagenparkings zijn onder meer:
  • ligging direct naast de weg, waardoor de rust van de chauffeur wordt verstoord door lawaai,
  • niveauverschillen in het oppervlak, waardoor het moeilijk is de vrachtwagen correct te positioneren,
  • onvoldoende ruimte, waardoor achteruitrijden met de oplegger moeilijk wordt.
 • Gebrek aan sanitaire infrastructuur. Na vele uren achter het stuur, vooral als het een volgende dag op de weg is, willen chauffeurs niet alleen rusten, maar zich ook wat opfrissen of drinkwater inschenken. Helaas beschikken veel parkings niet over een adequate infrastructuur, of zijn de toiletten en sanitaire voorzieningen in de buurt gewoon verwaarloosd.
 • Beperkt aantal plaatsen. Helaas betekent het vinden van een vrachtwagenparking niet altijd dat deze bruikbaar is. Het probleem van onvoldoende stopplaatsen komt vaak voor, vooral langs drukke wegen en populaire transportroutes.
 • Gebrek aan bewaking en goede verlichting. Als de vrachtwagen is gestopt op een parking, moet de chauffeur rustig kunnen uitrusten. Hij is echter vaak gedwongen om zijn eigen veiligheid en de veiligheid van de lading te bewaken, omdat er een verhoogd risico op diefstal of beschadiging van het voertuig bestaat door slechte verlichting ’s nachts of het ontbreken van camera’s in het gebied.
 • Risico op inbraak in de oplegger. Inbraakpogingen in een oplegger zijn helaas niet ongewoon. Diefstal van goederen is een ernstig risico, vooral bij het vervoer van stukgoederen die gemakkelijk kunnen worden verplaatst. Steeds vaker zijn inbraken ook gericht op het verbergen van mensen in de vrachtwagen die illegaal de grens willen oversteken.

Hoe en wanneer zoeken naar een vrachtwagenparking?

De beschikbaarheid van een parking is zo’n belangrijke kwestie, dat het de moeite loont er reeds bij de planning van de route op te letten, zodat de chauffeur aan het eind van elke etappe van de reis weet waar hij in de omgeving kan halt houden. Het voorkomt ook dat de route moet worden verlaten en extra kilometers moeten worden gereden op zoek naar stopplaatsen. Het vooraf organiseren van een stopplaats is een eenvoudige manier om het transport te optimaliseren en vertragingen te vermijden.

Bij Marathon International hebben we jarenlange ervaring met internationaal transport en weten we heel goed dat zelfs de beste en meest nauwkeurige plannen niet alles kunnen voorzien. Soms dwingen wegproblemen, zoals files of pannes, u om de plannen te wijzigen en verhinderen dat u de gekozen parking bereikt. In dergelijke situaties leggen wij de verantwoordelijkheid voor het oplossen van het probleem niet bij de chauffeur. We zorgen ervoor dat onze werknemers, zelfs bij complicaties, geschikte rust en herstel krijgen voordat ze weer de weg op gaan, dus als er geen andere mogelijkheid is om te stoppen in de buurt, bieden we betaalde parkings aan of een hotelovernachting.