Parkingi i miejsca postojowe dla ciężarówek - jakie niosą niebezpieczeństwa?

3 stycznia, 2022 |

Parkingi dla ciężarówek to stały element w pracy wszystkich kierowców realizujących przewozy drogowe. Na krótkich, lokalnych trasach pozwalają na odebranie przerwy i rozprostowanie nóg. Szczególnie ważną rolę pełnią jednak w przypadku transportu międzynarodowego. Zlecenia, takie jak transport ciężarowy Francja-Polska, często wiążą się z nawet kilkudniowymi przejazdami przez teren różnych państw. Sprawia to, że kierowcy z przysługującego im odpoczynku korzystają właśnie w czasie postoju na trasie. Nie wszystkie miejsca postojowe dla tirów są jednak równie dobrze przystosowane do ich wymagań i potrzeb kierowców. W wielu przypadkach już samo znalezienie odpowiedniego parkingu jest problemem. Co warto więc wiedzieć o parkingach dla samochodów ciężarowych? Z jakimi zagrożeniami wiąże się korzystanie z nich?

Dlaczego znalezienie parkingu dostępnego dla tirów jest tak ważne?

 • Przestrzeganie ograniczeń o dozwolonym czasie jazdy. Zarówno dozwolony czas jazdy (9 godzin), jak i czas pracy kierowcy (8 lub 12 godzin przy zachowaniu limitu 40 godzin tygodniowo) w ciągu dnia jest jasno określony w przepisach prawa pracy. Prawnie uregulowana jest też kwestia przerw w czasie jazdy, a przebieg pracy na bieżąco rejestrowany jest przez zamontowany w ciężarówce tachograf. Sprawia to, że potrzeba znalezienia miejsca postoju i odebrania przerwy lub odpoczynku nie zależy od zmęczenia kierowcy, ale wynika bezpośrednio z regulacji prawnych. Brak możliwości zaparkowania na odpowiednim etapie trasy może skutkować przekroczeniem dozwolonej liczby godzin za kierownicą, a to z kolei w przypadku kontroli skończy się karą finansową.
 • Wystarczająca ilość miejsca dla samochodów ciężarowych. Nie każdy parking mijany na trasie przejazdu dostępny jest dla samochodów ciężarowych, co może wynikać na przykład z ograniczenia jego użytkowania wyłącznie do samochodów osobowych, jak i z niewystarczającej ilości miejsca do zaparkowania większego pojazdu. W rzeczywistości mimo powszechności ciężarowego transportu drogowego odpowiednio przystosowanych parkingów jest na europejskich drogach po prostu za mało, a bez wcześniejszego zaplanowania postoju kierowcy w wielu miejscach mogą mieć problemy ze znalezieniem bezpiecznego i bezpłatnego miejsca postojowego.
 • Bezpieczeństwo kierowcy i ładunku. Zatrzymanie ciężarówki w miejscu do tego nieprzystosowanym może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia pojazdu lub nawet stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Parking zaprojektowany z myślą o samochodach ciężarowych zapewnia warunki pozwalające na bezpieczny postój i wystarczająco dużo miejsca do manewrowania tirem bez ryzyka wypadku.
 • Zgodność z przepisami. W wielu przypadkach możliwość zaparkowania samochodu ciężarowego ograniczona jest do określonych miejsc. Warto o tym pamiętać, szczególnie w czasie transportu międzynarodowego, ponieważ lokalne przepisy mogą w tym zakresie wyglądać różnie w zależności od państwa, a nawet regionu. Decydując się na postój jedynie na parkingach wyznaczonych dla ciężarówek, można uniknąć kosztownych mandatów.

Z jakimi trudnościami i zagrożeniami muszą liczyć się kierowcy tirów na parkingach?

 • Niewłaściwie zaprojektowana przestrzeń parkingu. Błędy projektowe w przypadku parkingów dla tirów mogą dotyczyć m.in.:
  • usytuowania bezpośrednio przy drodze, w wyniku czego odpoczynek kierowcy utrudnia hałas,
  • różnic w poziomie poszczególnych części nawierzchni, co utrudnia prawidłowe ustawienie ciężarówki,
  • zbyt małej ilości miejsca, co utrudnia manewry cofania z naczepą.
 • Brak infrastruktury sanitarnej. Po wielu godzinach za kierownicą, szczególnie jeśli jest to już kolejny dzień w trasie, kierowcy chcą nie tylko odpocząć, ale też nieco się odświeżyć czy nalać wody do picia. Niestety wiele parkingów albo w ogóle nie posiada odpowiedniej infrastruktury, albo znajdujące się przy nich toalety i zaplecze sanitarne są po prostu zaniedbane.
 • Ograniczona ilość miejsca. Niestety samo znalezienie parkingu dla ciężarówek nie zawsze oznacza, że będzie można z niego skorzystać. Problem zbyt małej liczby miejsc postojowych jest powszechny, szczególnie przy ruchliwych drogach i popularnych trasach wykorzystywanych w transporcie.
 • Brak monitoringu i dobrego oświetlenia. Wraz z zatrzymaniem ciężarówki na parkingu kierowca powinien móc w spokoju odpocząć. Niejednokrotnie zmuszony jest jednak zamiast tego czuwać nad bezpieczeństwem swoim oraz ładunku, ponieważ z powodu słabego oświetlenia w nocy lub braku kamer obejmujących okolicę występuje zwiększone ryzyko kradzieży czy uszkodzenia pojazdu.
 • Ryzyko włamania do naczepy. Próby wdarcia się do naczepy nie są niestety rzadkością. Kradzież towarów to poważne ryzyko, szczególnie w przypadku przewożenia ładunków drobnicowych, które łatwo przenieść. Coraz częściej włamania mają jednak na celu również ukrycie się w ciężarówce przez osoby chcące nielegalnie przedostać się przez granicę.

Jak i kiedy szukać parkingów dla ciężarówek?

Dostępność parkingu jest na tyle istotną kwestią, że warto zadbać o nią już w momencie planowania trasy przejazdu, tak by na końcu każdego etapu jazdy kierowca wiedział, gdzie w okolicy może się zatrzymać. Pozwoli to też na uniknięcie sytuacji, kiedy konieczne jest zjechanie z trasy i przejechanie dodatkowych kilometrów w poszukiwaniu możliwości postoju. Zadbanie o miejsce postoju odpowiednio wcześnie to prosty sposób na optymalizację transportu i uniknięcie opóźnień.

W Marathon International mamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu transportów międzynarodowych, dlatego doskonale wiemy, że nawet najlepsze i najdokładniejsze plany nie są w stanie przewidzieć wszystkiego. Czasami kłopoty na drodze, na przykład korki czy awarie, wymuszają zmianę planów i uniemożliwiają dojechanie na wybrany parking. W takich sytuacjach nie zrzucamy obowiązku rozwiązania problemu na kierowcę. Dbamy o to, by nawet w przypadku komplikacji nasi pracownicy mieli zapewnione odpowiednie warunki do odpoczynku i regeneracji sił przed ponownym wyruszeniem w drogę, dlatego kiedy w okolicy nie ma innej możliwości postoju, umożliwiamy korzystanie z parkingów płatnych czy noclegu w hotelu.