Problemen met de stroomlijning in de toeleveringsketen op de Europese markt

24 februari, 2022 |

Vertragingen in de bevoorrading hebben tijdens de maanden na het uitbreken van de pandemie vrijwel elke tak van de economie getroffen die afhankelijk is van de wereldwijde toeleveringsketen. De problemen beginnen al in het productiestadium, waar stilstanden optreden als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. Het gevolg is dat minder goederen de fabriek verlaten, en dat bijkomende complicaties in de transportfase resulteren in tekorten op de markt en vertragingen bij leveringen. Voor Europese consumenten die gewend zijn aan de hoge efficiëntie van de internationale toeleveringsketen is dit een nieuwe situatie, die van fabrikanten en vervoerders die internationaal vrachtwagentransport uitvoeren, een grote flexibiliteit verwacht, evenals het continue zoeken naar nieuwe oplossingen om hun activiteiten te optimaliseren binnen de huidige mogelijkheden.

Het belang van een efficiëntie toeleveringsketen voor de economie

Als gevolg van de voortschrijdende globalisering hebben economieën van verschillende landen een sterke invloed op elkaar, en individuele gebieden in de wereld beginnen zich vaak te specialiseren in concrete sectoren en taken. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de productie van goederen – om kosten te optimaliseren brengen veel bedrijven hun productiefabrieken over naar China van waaruit de producten en hun componenten vervolgens worden vervoerd naar volgende fabrieken of magazijnen, om uiteindelijk terecht te komen bij de eindafnemer, met name de consument. Een efficiënte werking van zo’n distributienetwerk is alleen mogelijk dankzij de gestroomlijnde materiaal- en goederenstroom tussen de verschillende fasen van de toeleveringsketen.

De toeleveringsketen in de moderne, geglobaliseerde wereld is een uiterst complex proces, en de gestroomlijnde werking ervan vereist een niet aflatende inzet van een groot aantal specialisten. Elk elementen moet efficiënt werken zodat de goederen de ontvangers zo snel mogelijk tijd kunnen bereiken. Dit is geen probleem wanneer de wereldwijde situatie stabiel is – het vrije verkeer van grondstoffen en producten van het ene uiteinde van de wereld naar het andere biedt producten meer winst en toegang tot buitenlandse markten, en biedt consumenten een ruimere keuze en gemak bij het aankopen. Het is al voldoende dat de werking van één fase wordt verstoord om de hele productie en transport in de toeleveringsketen te beïnvloeden. Bij beperkte verstoringen kan het hele systeem relatief snel omgaan met de moeilijkheden, maar helaas wordt de situatie ingewikkelder wanneer ze zich op verschillende plaatsen tegelijkertijd voordoen – en net dat effect werd veroorzaakt door de uitbraak van de COVID-19 pandemie in 2020.

Factoren die de stroomlijning van de toeleveringsketen in Europa beïnvloeden

Complicaties als gevolg van de pandemie

In de context van een pandemie kunnen verschillende factoren worden onderscheiden die gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van de internationale toeleveringsketen, waaronder:

  • onderbrekingen in de werking van productiefabrieken, havens en herlaad locaties veroorzaakt door lokale lockdowns,
  • verminderde werkefficiëntie gerelateerd aan ziekteverzuim van medewerkers door ziekte of quarantaine,
  • beperkingen die de bewegingsmobiliteit en het bewegingscomfort aantasten, bijvoorbeeld de herinvoering van grenscontroles in landen van de Europese Unie, waardoor de uitvoering van transport op internationale routes meer tijd in beslag nam.

Het is echter vermeldenswaard dat de pandemie niet de enige oorzaak is van de problemen waarmee de TSL-sector te maken krijgt – maar het heeft ongetwijfeld hun omvang vergroot.

Het groeiende belang van e-commerce

De constante groei van de e-commerce sector is onlosmakelijk verbonden met de transportsector – klanten verwachten een snelle en probleemloze levering van de bestelde producten, en dit vereist dat transport- en logistieke bedrijven oplossingen uitwerken die exact voldoen aan de behoeften van de online verkoop met bijzondere nadruk op gegroupeerd transport. De geleidelijke toename van het aandeel van online verkoop in de markt, die we de afgelopen jaren hebben waargenomen, heeft ons in staat gesteld de toeleveringsketen continu te optimaliseren en haar efficiëntie te verhogen. Het uitbreken van de pandemie heeft ervoor gezorgd dat veel mensen hun aankoop gewoontes praktisch van de ene op de andere dag hebben gewijzigd. Als gevolg hiervan is het aantal online verkochten producten aanzienlijk toegenomen, wat zich vertaalt in een hogere winst voor e-commerce bedrijven, maar ook een grotere uitdaging voor vervoerders die hun activiteiten snel moesten aanpassen aan de wijzigende trends.

Personeels- en apparatuurtekorten

De moeilijkheden bij de uitvoering van transportopdrachten op de Europese markt beginnen reeds in de fase van de transportorganisatie – de toegenomen vraag naar dergelijke services overtreft de reële mogelijkheden van de sector, waarvan de ontwikkeling wordt geremd door factoren waarop de vervoerders geen invloed hebben. Het eerste probleem is het gebrek aan beroepschauffeurs, dat naar schatting zelfs meer dan 100.000 bedraagt – transportbedrijven proberen kandidaten aan te trekken met aantrekkelijke voorwaarden, maar het werkgelegenheidsniveau laat hen momenteel niet toe om aan de marktbehoeften te voldoen. Het tweede probleem is de ontoereikende beschikbaarheid aan nieuwe vrachtwagens – tekorten aan grondstoffen en onderdelen vertragen de productie, waardoor bedrijven hun wagenpark niet continu kunnen uitbreiden.

Efficiënt en tijdig internationaal transport in 2022 – is dit mogelijk?

De maatregelen van transportbedrijven kunnen het probleem met de beschikbaarheid van goederen en materialen niet oplossen – dat is een taak voor de fabrikanten, maar ze zijn essentieel om de snelheid, veiligheid en tijdigheid van leveringen te waarborgen. Dankzij innovatieve oplossingen en een flexibele aanpak kunnen vervoerders services van hoge kwaliteit leveren en vertragingen bij leveringen op Europese routes vermijden, ondanks de talrijke uitdagingen waarmee ze moeten rekening houden bij het plannen van dergelijke transporten. De belangrijkste zaken waarmee u uw geloofwaardigheid kunt behouden en het risico op complicaties op de weg kunt minimaliseren, zijn:

  • Flexibiliteit: In situaties die zeer dynamisch kunnen wijzigen, is geen ruimte voor universele oplossingen die niet kunnen worden afgestemd op de reële verwachtingen van opdrachtgevers. Het onderhouden van tijdige leveringen vereist snelle reacties op zich voordoende complicaties en veel ervaring waarmee u de optimale routes en tools kunt kiezen.
  • Het volgen van de internationale situatie: Lokale beperkingen en formele vereisten voor vervoerders en chauffeurs gerelateerd aan de pandemie en Brexit beïnvloeden de stroomlijning van leveringen, en daarom moeten vervoerders op de hoogte blijven van alle wijzigingen en weten of en welke formaliteiten vereist zijn bij het betreden van een bepaald land. Door vooraf de relevante documenten op te stellen, vermijdt u vertragingen en bijkomende kosten.
  • Betrouwbaarheid van het wagenpark: Een slechte technische staat van de vrachtwagens is een risico op pech onderweg, wat kan leiden tot bijkomende vertragingen of zelfs schade aan goederen. Door het bezitten van nieuwe vrachtwagens en deze regelmatig te laten nazien, voorkomt u veel storingen en verhoogt u de efficiëntie van het transport.
  • Professioneel team: Efficiënt internationaal transport betekent niet alleen vrachtwagens, maar vooral een heel team specialisten die zorgen voor routeplanning, vrachtvoorbereiding, vervoer, lossen en constante monitoring van de wegsituatie.
  • Het gebruik van nieuwe technologieën: Elektronische documentatie, moderne telematica en GPS-systemen in vrachtwagens – dit alles stelt u in staat om de toeleveringsketen te verbeteren en constante toegang te hebben tot relevante informatie over het verloop van de opdracht.

Bij Marathon International begrijpen we heel goed dat tijdigheid en veiligheid van leveringen een prioriteit zijn voor onze klanten, en daarom richten we onze inspanningen op deze doelen. Alle hierboven besproken zaken maken deel uit van onze dagelijkse activiteiten en stellen ons in staat om geweldige resultaten te boeken – we vervoeren ladingen op routes door heel Europa, op tijd en in perfecte staat!