Problemy z płynnością w łańcuchu dostaw na rynku europejskim

24 lutego, 2022 |

Opóźnienia w dostawach uderzyły w miesiącach od wybuchu pandemii praktycznie każdą gałąź gospodarki, która polega na globalnym łańcuchu dostaw. Problemy zaczynają się już na etapie produkcji, gdzie przestoje wynikają z ograniczonej dostępności surowców. W efekcie z fabryk wychodzi mniejsza liczba towarów, a dodatkowe komplikacje na etapie transportu skutkują brakami na rynku i opóźnieniami dostaw. Dla przyzwyczajonych do dużej wydajności międzynarodowego łańcucha dostaw konsumentów europejskich jest to nowa sytuacja, która wymaga od producentów i przewoźników realizujących transport ciężarowy międzynarodowy dużej elastyczności i stałego szukania nowych rozwiązań w celu optymalizacji swoich działań w ramach aktualnych możliwości.

Znaczenie sprawnego łańcucha dostaw dla gospodarki

W wyniku postępującej globalizacji, gospodarki różnych państw silnie na siebie oddziałują, a poszczególne regiony świata często zaczynają specjalizować się w konkretnych branżach i zadaniach. Świetnym przykładem jest tu kwestia produkcji towarów — wiele firm w celu optymalizacji kosztów przenosi swoje zakłady produkcyjne na przykład do Chin skąd produkty i ich komponenty są następnie transportowane do kolejnych zakładów lub magazynów, by ostatecznie dotrzeć do końcowego odbiorcy, czyli konsumenta. Sprawne działanie tak rozproszonego systemu możliwe jest tylko dzięki płynnemu przepływowi materiałów i towarów pomiędzy poszczególnymi etapami łańcucha dostaw.

Łańcuch dostaw we współczesnym, zglobalizowanym świecie to niezwykle złożony proces, a jego płynny przebieg wymaga nieustannej pracy ogromnej liczby specjalistów. Każdy element musi działać sprawnie, by towary docierały do odbiorców w najkrótszym możliwym czasie. Nie jest to problemem, kiedy sytuacja na świecie jest stabilna — swobodny przepływ surowców i produktów z jednego końca świata na drugi zapewnia wtedy producentom większe zyski i dostęp do zagranicznych rynków, a konsumentom większy wybór i wygodę zakupów. Wystarczy jednak, że działanie jednego etapu zostanie zakłócone, by skutki odczuły cała produkcja i transport w łańcuchu dostaw. W przypadku zakłóceń o ograniczonym zasięgu cały system jest w stanie stosunkowo szybko uporać się z trudnościami, niestety sytuacja komplikuje się, kiedy pojawiają się one jednocześnie w różnych miejscach — właśnie taki efekt wywołał wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku.

Czynniki wpływające na płynność łańcucha dostaw w Europie

Komplikacje wynikające z pandemii

W kontekście sytuacji pandemicznej wyróżnić można kilka czynników wpływających na stabilność międzynarodowego łańcucha dostaw, m.in.:

  • przerwy w działalności zakładów produkcyjnych, portów i miejsc przeładunkowych spowodowane lokalnymi lockdownami,
  • ograniczenie wydajności pracy związane z nieobecnością pracowników z powodu zachorowania lub kwarantanny,
  • obostrzenia wpływające na możliwość i łatwość przemieszczania się, na przykład przywrócenie kontroli granicznych w państwach Unii Europejskiej, co wydłużyło realizację przewozów na trasach międzynarodowych.

Warto jednak zaznaczyć, że pandemia nie jest jedyną przyczyną trudności, z jakimi mierzy się branża TSL — bez wątpienia zwiększyła jednak ich skalę.

Wzrost znaczenia e-commerce

Stały rozwój branży e-commerce jest nierozerwalnie związany z branżą transportową — klienci liczą na szybkie i bezproblemowe dostawy zamówionych produktów, a to wymaga od firm przewozowych i logistycznych wypracowania rozwiązań precyzyjnie odpowiadających na potrzeby handlu online ze szczególnym naciskiem na transport drobnicowy. Stopniowy wzrost udziału sprzedaży internetowej w rynku, jaki obserwowaliśmy przez ostatnich kilka lat, pozwalał na bieżąco optymalizować łańcuch dostaw i zwiększać jego wydajność. Wybuch pandemii sprawił jednak, że wiele osób zmieniło swoje przyzwyczajenia zakupowe praktycznie z dnia na dzień. W efekcie znacząco zwiększyła się liczba produktów sprzedawanych online, przekładając się na duże zyski dla firm z branży e-commerce, ale stanowiąc też duże wyzwanie dla przewoźników, którzy musieli szybko dostosować swoją działalność do zmieniających się trendów.

Niedobory kadrowe i sprzętu

Utrudnienia w realizacji zleceń transportowych na rynku europejskim zaczynają się już na etapie samej organizacji przewozu — wzrost zapotrzebowania na takie usługi przekracza realne możliwości branży, której rozwój jest ograniczony niezależnymi od przewoźników czynnikami. Pierwszym z nich jest brak kierowców zawodowych, których według szacunków brakuje nawet ponad 100 tys. – firmy transportowe starają się przyciągać kandydatów atrakcyjnymi warunkami, poziom zatrudnienia nie pozwala jednak obecnie na zaspokojenie potrzeb rynku. Drugim problemem jest niewystarczająca dostępność nowych ciężarówek — niedobory surowców i części opóźniają produkcję, przez co przedsiębiorstwa nie są w stanie na bieżąco rozbudowywać floty samochodów.

Sprawny i terminowy międzynarodowy transport ciężarowy w 2022 roku – czy jest możliwy?

Działania podejmowane przez firmy transportowe nie są w stanie rozwiązać problemu z dostępnością towarów i materiałów — to zadanie dla producentów, są jednak kluczowe dla zapewnienia szybkości, bezpieczeństwa i terminowości dostaw. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i elastycznemu podejściu przewoźnicy są w stanie zapewnić wysoką jakość usług i uniknąć opóźnień dostaw na trasach europejskich mimo licznych wyzwań, które muszą uwzględnić, planując takie przewozy. Najważniejsze kwestie, które pozwalają utrzymać wiarygodność i zminimalizować ryzyko komplikacji na drodze to:

  • Elastyczność: W sytuacjach, które potrafią zmieniać się bardzo dynamicznie, nie ma miejsca na uniwersalne rozwiązania, które nie są w stanie dostosowywać się do realnych oczekiwań zleceniodawców. Utrzymanie terminowych dostaw wymaga szybkich reakcji na pojawiające się komplikacje i dużego doświadczenia, które pozwala na wybranie optymalnej trasy i narzędzi.
  • Monitorowanie sytuacji międzynarodowej: Lokalne obostrzenia i wymogi formalne wobec przewoźników i kierowców w związku z sytuacją pandemiczną oraz Brexitem odbijają się na płynności dostaw, dlatego przewoźnicy powinni być na bieżąco z wszystkimi zmianami i wiedzieć, czy i jakie formalności są wymagane przy wjeździe do danego państwa. Przygotowanie odpowiednich dokumentów z wyprzedzeniem pozwala na uniknięcie opóźnień i dodatkowych kosztów.
  • Niezawodność floty: Zły stan techniczny ciężarówek to ryzyko awarii na drodze, które mogą skutkować dodatkowymi opóźnieniami, a nawet uszkodzeniami towaru. Posiadanie nowych tirów i poddawanie ich regularnym przeglądom pozwala na uniknięcie wielu usterek i zwiększenie efektywności transportu.
  • Profesjonalny zespół: Sprawny transport międzynarodowy to nie tylko ciężarówki, ale przede wszystkim cały zespół specjalistów dbających o zaplanowanie trasy, przygotowanie ładunku, przewóz, rozładunek oraz stałe czuwanie nad sytuacją na drodze.
  • Wykorzystanie nowych technologii: Dokumentacja elektroniczna, nowoczesna telematyka i systemy GPS w ciężarówkach — wszystko to pozwala na usprawnienie łańcucha dostaw i stały dostęp do istotnych informacji na temat przebiegu zlecenia.

W Marathon International doskonale rozumiemy, że terminowość i bezpieczeństwo dostaw są dla naszych klientów priorytetem, dlatego właśnie na te cele kierujemy nasze wysiłki. Wszystkie omówione powyżej kwestie są częścią naszej codziennej działalności i pozwalają nam na uzyskiwanie świetnych wyników — przewozimy ładunki na trasach w całej Europie na czas i w idealnym stanie!