Transportbeheer – wat is dat?

21 april, 2022 |

Er zijn vele kwesties betrokken bij het goederentransport, die weinig bekend zijn bij mensen buiten de branche. Een van deze elementen is het transportbeheer, dat een belangrijk element is van elke handelsovereenkomst betreffende de organisatie van de toeleveringsketen en de levering van ladingen. Het antwoord op de vraag ‘Wat is transportbeheer?’ bestaat niet enkel uit interessante weetjes voor alle geïnteresseerden in de TSL branche, maar is simpelweg belangrijke informatie voor elk bedrijf dat bijvoorbeeld export of import van goederen plant om de winst te vergroten.

Transportbeheer – definitie

Het transportbeheer is een element van de koop-verkoop overeenkomst dat de rechten en plichten definieert met betrekking tot de organisatie van goederentransport, evenals de verantwoordelijkheid voor verzekering en dekking van transportkosten. Het kan behoren tot de koper, verkoper of kan bepaalde taken delen tussen beide partijen van de overeenkomst – deze kwesties worden onderhandeld, en alle afspraken met betrekking tot de specifieke reikwijdte van de verantwoordelijkheden van elke partij moeten worden gespecificeerd in het document vooraleer samenwerking wordt ondernomen.

Rechten en plichten voortvloeiende uit het transportbeheer

Het transportbeheer is een extra verplichting, omdat het inhoudt dat alle kwesties met betrekking tot de organisatie van het transport direct bij onszelf komen te liggen – we kunnen uiteraard besluiten om deze uit te besteden aan een onderaannemer, bijvoorbeeld door de organisatie en uitvoering van het transport uit te besteden aan een expeditie- en transportbedrijf. De partij in wiens handen het transportbeheer valt, heeft ook verplichtingen met betrekking tot het beveiligen van de lading, het zorgen voor de conformiteit van het vervoer met nationale en internationale voorschriften, evenals voor het zorgen voor inklaring en andere noodzakelijke formaliteiten voor de levering.

Dit betekent echter niet dat het slechts een last is die geen enkel voordeel oplevert – het tegendeel is echter waar! Aangezien we invloed hebben op het verloop van de levering, hebben we de kans om het hele proces te optimaliseren zodat de goederen ons in de kortst mogelijke tijd bereiken (dit is vooral belangrijk vanuit het oogpunt van de koper), maar we kunnen ook de kosten aanzienlijk verlagen. Hoe? Door transportservices te kiezen tegen gunstige voorwaarden of zelfs wanneer we daarvoor de geschikte faciliteiten hebben, kunnen we bij het zelf organiseren van vervoer minder uitgaven maken voor het transport en tegelijkertijd de winst verhogen van de eigen business.

Bij het organiseren van transport moet men zich echter bewust zijn van de risico’s – zelfs een gedetailleerde planning kan niet alle eventualiteiten dekken, en onverwachte complicaties kunnen leiden tot hogere kosten voor bepaalde transportservices of vertragingen op de route. In dergelijke situaties vallen de gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst op onze schouders, zelfs als we de uitvoering van een opdracht hebben toevertrouwd aan een externe entiteit.

Experten die bij Marathon International werken bieden uitgebreide ondersteuning in elke fase van de toeleveringsketen – we bieden magazijnruimte, logistiek voor e-commerce en efficiënte en tijdige levering binnen de hele Europese Unie. We voeren dagelijks opdrachten uit, niet enkel in het binnenland maar ook transporten naar Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Als u er dus zeker van wilt zijn dat specialisten waken over de veiligheid van uw goederen, aarzel dan niet en laat uw lading over aan ons!