Gestia transportowa - co to jest?

21 kwietnia, 2022 |

Z transportem towarów związanych jest wiele kwestii, które osobom spoza branży mówią niewiele. Jednym z takich elementów jest gestia transportowa, która stanowi ważny element każdej umowy handlowej, związany z organizacją łańcucha dostaw i dostarczania ładunków. Odpowiedź na pytanie „Co to jest gestia transportowa?” stanowi więc nie tylko ciekawostkę dla wszystkich zainteresowanych branżą TSL, ale jest po prostu istotną informacją dla każdego przedsiębiorcy planującego na przykład eksport lub import towarów, która pomoże zmaksymalizować osiągane zyski.

Gestia transportowa – definicja

Gestia transportowa to element umowy kupna-sprzedaży określający prawa i obowiązki związane z organizacją transportu towarów oraz odpowiedzialnością za ubezpieczenie i pokrycie kosztów przewozu. Może należeć do kupującego, sprzedającego lub dzielić poszczególne zadania pomiędzy obie strony umowy — kwestie te podlegają negocjacjom, a wszystkie ustalenia dotyczące konkretnego zakresu obowiązków każdej ze stron powinny zostać wyszczególnione w dokumencie przed zawarciem współpracy.

Prawa i obowiązki wynikające z gestii transportowej

Posiadanie gestii transportowej to dodatkowe obowiązki, ponieważ sprawia, że wszystkie kwestie związane z organizacją transportu spadają bezpośrednio na nas — oczywiście możemy zdecydować o przekazaniu takich zadań podwykonawcy, na przykład zlecając organizację i wykonanie przewozu firmie zajmującej się spedycją i transportem. Na stronę, w której rękach znajduje się gestia transportowa, spadają też obowiązki związane z ubezpieczeniem ładunku, zapewnieniem zgodności przewozu z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, a także zadbaniem o odprawę celną i inne niezbędne dla realizacji dostawy formalności.

Nie oznacza to jednak, że jest to jedynie obciążenie, które nie oferuje żadnych korzyści — jest wręcz odwrotnie! Mając wpływ na przebieg dostawy, mamy szansę na optymalizację całego procesu tak, by towary dotarły do nas w możliwie jak najkrótszym czasie (to szczególnie istotne z punktu widzenia kupującego), ale możemy też znacznie obniżyć koszty. W jaki sposób? Wybierając usługi transportowe na korzystnych warunkach lub nawet, jeśli mamy do tego odpowiednie zaplecze, organizując przewóz we własnym zakresie, możemy na transport wydać mniej, a tym samym zwiększyć zyski dla swojego biznesu.

Podejmując się organizacji transportu, należy jednak zdawać sobie sprawę z ryzyka — nawet szczegółowe planowanie nie jest w stanie zabezpieczyć nas na każdą ewentualność, a niespodziewane komplikacje mogą doprowadzić do podniesienia opłat za poszczególne usługi transportowe lub opóźnień na trasie. W takich sytuacjach konsekwencje niewywiązania się z określonych w umowie obowiązków spadną na nasze barki, nawet jeżeli realizację zlecenia powierzyliśmy podmiotowi zewnętrznemu.

Eksperci pracujący w Marathon International zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie łańcucha dostaw — oferujemy przestrzeń magazynową, logistykę dla e-commerce oraz sprawne i terminowe dostawy na terenie całej Unii Europejskiej. Na co dzień realizujemy zlecenia nie tylko w kraju, ale też transport w Niemczech, Francji, Belgii czy Anglii. Jeśli więc chcesz mieć pewność, że nad bezpieczeństwem Twojego towaru czuwają specjaliści, nie zwlekaj i oddaj swój ładunek w nasze ręce!