Transportzegels - wat zijn dat en waarom gebruiken wij ze?

29 november, 2021 |

De veiligheid van de lading tijdens het vervoer is van cruciaal belang, zowel voor de transportonderneming als voor de opdrachtgever en de afnemer van de te leveren goederen. De doeltreffendheid van de gebruikte beschermingsmaatregelen hangt echter af van hoe ze zijn aangepast aan de vereisten van een specifieke opdracht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat transporteurs kiezen voor verschillende beveiligingen – er zijn andere oplossingen nodig voor binnenlands gegroepeerd transport dan voor internationaal transport van volle vrachtwagens naar Nederland of een ander EU-land. Een van de meest gebruikte methoden tegenwoordig is het aanbrengen van transportzegels. Wat maakt ze populair? Welke voordelen bieden ze?

Wat is een transportzegel?

Het beveiligingszegel is een vrij eenvoudige, maar zeer doeltreffende vorm van beveiliging om de inhoud van een vrachtwagen tijdens transport te beschermen tegen inmenging van derden. Ze worden aangebracht op de deuren van de aanhangwagen en kunnen niet worden geopend zonder zichtbare sporen achter te laten, waardoor elke ongeoorloofde opening of poging tot opening snel kan worden opgemerkt en gemeld. Het is echter niet alleen een manier om de toegang tot de lading te controleren, maar ook een preventieve methode – in veel gevallen minimaliseert de aanwezigheid van een zegel het risico van diefstal of inbraak.

Soorten transportzegels

De keuze van het type beveiliging wordt beïnvloed door de specificiteit van de opdracht, maar ook door de individuele eisen van de klant. De beschikbare varianten kunnen worden onderverdeeld in:

  • het type zegel (b.v. draad, bout, sticker),
  • het constructiemateriaal (b.v. kunststof, metaal).

Redenen voor het gebruik van beveiligingszegels

  • Garantie dat de hele lading wordt afgeleverd op de bestemming. De aanwezigheid van een intact zegel op de lading bij aankomst op de bestemming geeft zekerheid dat de samenstelling tijdens transport niet is veranderd.
  • Beveiliging tegen inbraak. Onbeveiligde aanhangwagens die geparkeerd staan zijn een gemakkelijke prooi voor dieven. Transportzegels bieden bescherming tegen diefstal of beschadiging van de inhoud van de vrachtwagen en maakt het in geval van inbreuk op de beveiliging mogelijk het incident snel te detecteren en de betrokken diensten in te lichten.
  • Bescherming tegen binnendringen in de aanhangwagen door derden. De migratiecrisis leidt ertoe dat sommige mensen illegaal de EU-landen binnenkomen en zich daar verplaatsen. Daarom wordt geprobeerd in te breken in vrachtwagens om zich in de aanhangwagen te verstoppen en zo de grens te overschrijden. Door controle van de staat van het zegel kan de chauffeur er zeker van zijn dat hij geen extra passagiers vervoert.
  • Vergemakkelijkt het toezicht op de status van de lading. Doordat het openen van de aanhangwagen wordt gelimiteerd, hoeft de bestuurder de afzonderlijke onderdelen niet te inspecteren om de staat van de lading te controleren. Het volstaat de staat van het zegel te controleren – als er geen sporen van inmenging zijn, bent u er snel zeker van dat er niet met de geladen goederen is geknoeid.

Douanezegels – waarvoor worden zij gebruikt?

Een douanezegel is een van de basismethoden om de inhoud van een aanhangwagen te beveiligen tijdens transport. Ze zijn gemaakt van duurzame materialen, waardoor ze zeer goed bestand zijn tegen beschadiging. De kwaliteit ervan is erg belangrijk, aangezien dit soort beschermingsmiddelen de hele reis ongeschonden moeten kunnen overleven, als bewijs dat de vervoerde lading van buitenaf niet is gemanipuleerd. Elke beschadiging kan dan worden gezien als een signaal van mogelijke inbreuk op de beveiliging en van ongeoorloofde toegang tot de vrachtwagen.

Hoe wordt een douanezegel aangebracht?

Volg bij het aanbrengen van een douanezegel de aanwijzingen van de fabrikant en zorg ervoor dat het stevig is aangebracht en op geen enkele wijze is beschadigd. Belangrijk is dat één lading door meer dan één zegel tegelijk kan worden beveiligd – het komt bijvoorbeeld voor dat zowel de transporteur als de opdrachtgever hun eigen beveiligingen inzetten. Elk van hen heeft een eigen nummer dat moet worden vermeld in de transportdocumenten, zodat de conformiteit van de gegevens kan worden geverifieerd nadat de lading is afgeleverd.

Wie kan douanezegels verwijderen en in welke situaties?

Alleen personen met een passende machtiging hebben het recht zegels te verbreken en toegang te krijgen tot de lading tijdens het transport; daartoe behoren ambtenaren van de Nationale Belastingdienst of de Douane. Na controle van de inhoud is de controleur verplicht een nieuw zegel aan te brengen. In dat geval moet het incident samen met het nieuwe zegelnummer worden vermeld in de transportdocumenten. Dit is zeer belangrijk, omdat de chauffeur in geval van niet-aangegeven of ongeoorloofde verwijdering van de beveiliging aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele onregelmatigheden.

Het gebruik van transportzegels verhoogt de beveiliging van de lading op de weg en vergemakkelijkt het werk van de chauffeur. Onmiddellijke melding van schade of verdachte wijzigingen aan uw overste of de bevoegde autoriteiten vergemakkelijkt een snelle detectie van eventuele inbraakpogingen in de aanhangwagen en de daaruit voortvloeiende schade.

Als u veilige en efficiënte transportdiensten belangrijk vindt, hebben wij bij Marathon International de perfecte oplossingen voor u. Wij opereren op zowel binnenlandse als internationale routes en door onze uitgebreide vloot kunnen wij de transportdetails afstemmen op de individuele behoeften van de klant. Neem gerust contact met ons op om de details te bespreken!