Plomba transportowa - co to i dlaczego je stosujemy?

29 listopada, 2021 |

Bezpieczeństwo ładunku w czasie przewozu ma kluczowe znaczenie zarówno dla interesów firmy transportowej, jak i zleceniodawcy i odbiorcy dostarczanych towarów. Skuteczność zastosowanych środków ochronnych zależy jednak od ich dopasowania do wymagań konkretnego zlecenia. Nic więc dziwnego, że przewoźnicy sięgają po różnorodne zabezpieczenia — inne rozwiązania sprawdzą się w przypadku transportu drobnicowego na terenie kraju, a czego innego wymagać będzie całopojazdowy międzynarodowy transport ciężarowy do Holandii czy innego państwa UE. Jedną z najczęściej spotykanych obecnie metod jest zakładanie plomb transportowych. Co stoi za ich popularnością? Jakie korzyści oferują?

Czym jest plomba transportowa?

Plomba zabezpieczająca to dość prosta, ale bardzo skuteczna, forma zabezpieczenia zawartości ciężarówki przed ingerencją osób trzecich w trakcie przewozu. Założona na drzwi naczepy sprawia, że nie mogą one zostać otwarte bez pozostawienia widocznych śladów, dzięki czemu każde nieuprawnione otwarcie bądź jego próba może zostać szybko zauważona i zgłoszona. Jest to jednak nie tylko sposób pozwalający kontrolować dostęp do ładunku, ale też metoda prewencyjna — w wielu przypadkach sama obecność plomby minimalizuje ryzyko kradzieży czy włamania.

Rodzaje plomb transportowych

Na wybór rodzaju zabezpieczeń wpłynąć może specyfika zlecenia, ale też indywidualne wymagania klienta. Dostępne warianty można podzielić ze względu na:

  • typ plomby (np. linkowe, boltowe, naklejkowe),
  • materiał wykonania (np. plastikowe, metalowe).

Powody stosowania plomb zabezpieczających

  • Gwarancja dowiezienia na miejsce całego ładunku. Obecność nienaruszonej plomby na ładunku po dojechaniu w miejsce docelowe pozwala mieć pewność, że jego skład nie uległ zmianie w czasie przewozu.
  • Ochrona przed włamaniem. Niezabezpieczone naczepy stanowią łatwy łup dla złodziei w czasie postoju. Zastosowanie plomb transportowych pozwala uchronić się przed kradzieżą lub uszkodzeniem zawartości ciężarówki, a w przypadku złamania zabezpieczeń umożliwia szybkie wykrycie zdarzenia i poinformowanie stosownych służb.
  • Zabezpieczenie przed dostaniem się do naczepy osób trzecich. Kryzys migracyjny sprawia, że część osób decyduje się na wjazd oraz poruszanie się po państwach UE w sposób nielegalny. Z tego powodu zdarzają się próby włamań do ciężarówek w celu ukrycia się na naczepie i przejechania przez granicę. Kontrolowanie stanu plomby daje kierowcy pewność, że nie wiezie ze sobą dodatkowych pasażerów.
  • Ułatwione monitorowanie stanu ładunku. Dzięki ograniczeniu możliwości otwarcia naczepy kierowca w celu weryfikacji stanu ładunku nie musi kontrolować jego poszczególnych części składowych. Wystarczy sprawdzenie stanu plomby — brak śladów ingerencji pozwala szybko upewnić się, że załadowany towar nie został naruszony.

Plomby celne — w jakim celu są wykorzystywane?

Plomba celna to jeden z podstawowych sposobów na zabezpieczenie zawartości naczepy na czas transportu. Wykonane są z wytrzymałych materiałów, dzięki czemu charakteryzują się wysoką odpornością na zniszczenia. Ich jakość jest bardzo istotna, ponieważ tego rodzaju środki ochronne powinny być w stanie przetrwać całą podróż w nienaruszonym stanie, co stanowi dowód braku zewnętrznej ingerencji w przewożony ładunek. Każde uszkodzenie można traktować wtedy jako sygnał potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa i uzyskania dostępu do wnętrza ciężarówki przez osoby nieupoważnione.

Jak przebiega zakładanie plomby celnej?

Zakładając plombę celną, należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta i upewnić się, że została zamontowana solidnie i nie jest w żaden sposób uszkodzona. Co ważne, jeden ładunek może być jednocześnie chroniony więcej niż jedną plombą — zdarza się na przykład, że zarówno przewoźnik, jak i zleceniodawca stosują własne zabezpieczenia. Każda z nich posiada swój własny numer, który musi znaleźć się w dokumentach przewozowych w celu umożliwienia weryfikacji zgodności danych po dostarczeniu ładunku.

Kto i w jakich sytuacjach może usunąć plomby celne?

Tylko osoby posiadające stosowne uprawnienia mają prawo do zerwania plomby i uzyskania dostępu do ładunku w czasie transportu, są to m.in. funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej czy Służby Celnej. Po sprawdzeniu zawartości kontroler zobowiązany jest do nałożenia nowej plomby. W takiej sytuacji niezbędne jest odnotowanie zdarzenia w dokumentacji przewozu wraz z podaniem nowego numeru plomby. To bardzo ważne, ponieważ w przypadku niezgłoszonego lub nieuprawnionego zdjęcia zabezpieczeń kierowca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości.

Stosowanie plomb transportowych pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ładunku na drodze i ułatwia pracę kierowcy. Niezwłoczne zgłoszenie uszkodzeń czy podejrzanych zmian przełożonemu lub odpowiednim służbom umożliwia szybkie wykrycie ewentualnych prób dostania się do wnętrza naczepy oraz powstałych w ich wyniku szkód.

Jeśli zależy Ci na bezpiecznych i sprawnych usługach transportowych, w Marathon International mamy rozwiązania idealne dla Ciebie. Działamy zarówno na trasach krajowych, jak i międzynarodowych, a rozbudowana flota sprawia, że możemy dostosować szczegóły przewozu do indywidualnych potrzeb klienta. Zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów!