Verantwoordelijkheden van een vrachtwagenchauffeur

10 december, 2021 |

De efficiëntie werking van transportbedrijven hangt grotendeels af van de vaardigheden en professionaliteit van hun chauffeurs. Hun verantwoordelijkheden zijn niet alleen beperkt tot het besturen van een vrachtwagen, maar omvatten ook een aantal belangrijke transporttaken. Bovendien kunnen deze taken verschillen naargelang de specifieke kenmerken van een opdracht – korte binnenlandse routes stellen de transporteur en zijn team voor heel andere uitdagingen dan bijvoorbeeld internationaal vrachtwagentransport naar Italië. Wat moet u bijgevolg beslist weten over het beroep van vrachtwagenchauffeur ? Wat is het takenpakket in deze functie ?

Vrachtwagenchauffeur – een korte introductie tot het beroep

Mensen die in dit beroep werkzaam zijn, zijn verantwoordelijk voor het transport van toevertrouwde ladingen van het laadpunt naar de bestemming, en ze zorgen ervoor dat deze veilig en tijdig worden geleverd in overeenstemming met de verkeersregels. De vrachtwagen is zowel de basisplek, als het werkinstrument van de chauffeur, en de uitvoering van diensttaken vereist vaak langere reizen – vooral in het geval van lange internationale routes. Aan deze loopbaanvereisten voldoen het best kandidaten die:

 • rijervaring hebben en zelfverzekerd achter het stuur zitten,
 • zich goed voelen in ongebruikelijke situaties en zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden – dit is belangrijk, want zelfs een optimaal geplande rit kan problemen ondervinden op de weg, en het vermijden van vertragingen hangt vaak af van snelle en correcte besluitvorming,
 • gedurende langere tijd een hoge concentratie op de uit te voeren taak kunnen aanhouden – vele uren rijden kan eentonig zijn, maar een goede chauffeur kan zich geen onoplettendheid veroorloven,
 • die bereid zijn om voortdurende nieuwe kennis te verwerven en zich te ontwikkelen – de verkeersregels worden regelmatig bijgewerkt en bovendien heeft elk land zijn lokale wetgeving, dus om complicaties te voorkomen is het noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden en vertrouwd te zijn met de details van de gekozen route.

Wat valt onder de verantwoordelijkheid van de chauffeur ?

Naast het rijden met de vrachtwagen op een transportroute, is de chauffeur onder meer verantwoordelijk voor:

 • het in goede staat houden van het voertuig,
 • het laden en lossen van de oplegger (of toezicht op deze taken afhankelijk van de details van het transportcontract),
 • het naleven van de deadlines en principes van de opdracht,
 • het beveiligen van de lading of het controleren van de toegepaste beveiligingen.
 • het nagaan of de informatie in de transportdocumentatie overeenstemt met de werkelijke lading van de oplegger,
 • het bijhouden van documentatie en het vervullen van de nodige formaliteiten bij de uitvoering van het transport.

Straffen voor het niet nakomen van verplichtingen

Na ontvangstbevestiging van de lading van de afzender tot aan de levering en overdracht aan de aangegeven ontvanger, is de transporteur verantwoordelijk voor de staat en veiligheid van de toevertrouwde goederen en materialen. Als de chauffeur de verplichtingen met betrekking tot beveiliging en bescherming van het voertuig en de inhoud ervan niet nakomt, kan de werkgever reële financiële verliezen lijden – bijvoorbeeld ten gevolge van contractuele boetes voor vertragingen, boetes opgelegd voor het ontbreken van transportdocumentatie of het onjuist bijhouden ervan of het niet melden van beschadigde ladingen volgens de procedure.

Belangrijk is dat, aangezien de chauffeur handelt namens de transporteur, de werkgever verantwoordelijk is voor het herstel en de dekking van de kosten van de veroorzaakte schade. De wet bepaalt dat de werknemer slechts tot op zekere hoogte kan worden belast met de kosten:

 • in geval van daadwerkelijke verliezen van de werkgever ten gevolge van door de chauffeur verrichte taken of het verzuim eraan, kan deze laatste financieel aansprakelijk worden gesteld tot een bedrag gelijkwaardig aan drie maanden loon,
 • in geval van daadwerkelijke verliezen ten gevolge van nalatigheid of opzettelijk handelen in het nadeel van het bedrijf, mag de werkgever de chauffeur belasten met de volledige kosten.

Werken als vrachtwagenchauffeur – vereisten

 • Het bezit van een rijbewijs voor het besturen van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton (categorie C voor voertuigen met aanhanger – C+E) met toegekende code 95 – het toekennen van de code bevestigd dat een persoon die zich identificeert met een bepaald document een beroepschauffeur is.
 • Een geldig beroepskwalificatiecertificaat dat recht geeft op het uitoefenen van het beroep vrachtwagenchauffeur – om het certificaat te behalen, moet een specialistische kwalificatiecursus en een staatsexamen worden gevolgd. Om de gehouden rechten te behouden is het noodzakelijk om elke 5 jaar een nascholing te volgen.
 • Vertrouwdheid met de verkeersvoorschriften die gelden voor de plaats waar de diensttaken worden uitgevoerd en met de regelgeving betreffende het commercieel goederenvervoer.
 • Het vermogen om uw werk te organiseren, nauwkeurigheid in uitvoering en stiptheid.
 • Het bezit van een geldige chauffeurskaart.
 • Het succesvol doorstaan van medische beroepsonderzoeken.

Werken als vrachtwagenchauffeur is een zeer vooruitstrevende loopbaan, dat aantrekkelijke verdiensten en arbeidsvoorwaarden biedt, maar dat inzet en bereidheid vereist om de competenties voortdurend te ontwikkelen. Bij Marathon International richten we ons op gekwalificeerd personeel, daarom leiden we onze chauffeurs regelmatig op – dit zorgt er net voor dat ons bedrijf zo goed is in wat het doet! Als u geïnteresseerd bent in een loopbaan en werk in de transportsector, moedigen we u aan om te solliciteren – we garanderen werkgelegenheid tegen concurrerende en transparante voorwaarden!