Obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego

10 grudnia, 2021 |

Sprawne działanie firm transportowych w dużej mierze zależne jest od umiejętności i profesjonalizmu zatrudnianych przez nie kierowców. Ich obowiązki nie ograniczają się tylko i wyłącznie do prowadzenia ciężarówki, ale obejmują również szereg innych istotnych dla realizacji przewozu zadań. W dodatku zadania te mogą wyglądać inaczej w zależności od specyfiki konkretnego zlecenia – krótkie trasy krajowe stawiają przed przewoźnikiem i jego zespołem zupełnie inne wyzwania niż na przykład międzynarodowy transport ciężarowy do Włoch. Co warto więc wiedzieć o pracy jako kierowca tira? Jaki jest zakres obowiązków na tym stanowisku?

Kierowca samochodu ciężarowego – krótkie wprowadzenie do zawodu

Osoby pracujące w tym zawodzie odpowiedzialne są za wykonywanie przewozów powierzonych ładunków z punktu załadunku do miejsca docelowego, dbając o ich bezpieczeństwo i terminowe dostarczenie w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Zarówno podstawowym miejscem, jak i narzędziem pracy kierowcy jest prowadzona ciężarówka, a realizacja zadań służbowych często wiąże się z dłuższymi wyjazdami – szczególnie w przypadku długich tras międzynarodowych. Wymaganiom tej ścieżki kariery najlepiej sprostają kandydaci, którzy:

 • posiadają doświadczenie na drodze i czują się pewnie za kierownicą,
 • świetnie odnajdują się w nietypowych sytuacjach i posiadają umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków – to istotne, ponieważ nawet najlepiej zaplanowany przejazd może napotkać na drodze problemy, a uniknięcie opóźnień często zależy od szybkiego i prawidłowego podejmowania decyzji,
 • potrafią utrzymać wysoki poziom koncentracji na wykonywanym zadaniu przez długi czas – wielogodzinna jazda może być monotonna, dobry kierowca nie może jednak pozwolić sobie z tego powodu na nieuwagę,
 • są gotowi stale zdobywać nową wiedzę i się rozwijać – przepisy ruchu drogowego aktualizowane są dość regularnie, w dodatku w każdym kraju obowiązuje prawo lokalne, dlatego w celu uniknięcia komplikacji niezbędne jest stałe trzymanie ręki na pulsie i dobra znajomość specyfiki wybranej trasy.

Co wchodzi w zakres obowiązków kierowcy?

Poza samym prowadzeniem ciężarówki na trasie transportu kierowca odpowiada także m.in. za:

 • utrzymanie pojazdu w dobrym stanie,
 • załadunek i rozładunek naczepy (lub nadzór nad tymi zadaniami w zależności od szczegółów umowy przewozu),
 • dbanie o przestrzeganie terminów i zasad realizowanego zlecenia,
 • zabezpieczenie ładunku lub sprawdzenie zastosowanych zabezpieczeń,
 • weryfikacja informacji zawartych w dokumentacji przewozowej w zestawieniu z faktycznym ładunkiem naczepy,
 • prowadzenie dokumentacji i dopełnianie niezbędnych do wykonania przewozu formalności.

Kary za niedopełnienie obowiązków

W momencie pokwitowania odbioru ładunku od nadawcy aż do jego dostarczenia i przekazania wskazanemu odbiorcy to na przewoźniku spoczywa odpowiedzialność za stan i bezpieczeństwo powierzonych towarów i materiałów. Niewywiązanie się przez kierowcę z obowiązków dotyczących zabezpieczenia i ochrony pojazdu oraz jego zawartości może więc skutkować poniesieniem przez pracodawcę realnych strat finansowych – mogą wynikać one np. z kar umownych za opóźnienia, nałożonych kar za brak lub nieprawidłowo prowadzoną dokumentację przewozową czy niezgłoszone zgodnie z procedurą uszkodzenia ładunku.

Co istotne, ponieważ kierowca działa w imieniu przewoźnika, to na pracodawcy spoczywa obowiązek naprawy i pokrycia kosztów spowodowanych szkód. Prawo przewiduje obciążenie pracownika kosztami tylko w określonym wymiarze:

 • w przypadku rzeczywistej straty pracodawcy wynikającej z podjętych przez kierowcę zadań lub ich zaniechania grozi mu odpowiedzialność finansowa ograniczona do sumy równej trzymiesięcznemu wynagrodzeniu,
 • w przypadku rzeczywistej straty wynikającej z niedbalstwa lub celowych działań na szkodę firmy, pracodawca może obarczyć kierowcę jej pełnym kosztem.

Praca jako kierowca ciężarówki – wymogi

 • Posiadanie prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony (kat. C, dla pojazdów z przyczepą – C+E) z wpisanym kodem 95 – wpisanie kodu potwierdza posiadanie przez osobę identyfikującą się danym dokumentem kwalifikacji kierowcy zawodowego.
 • Ważne świadectwo kwalifikacji zawodowej, które uprawnia do pracy w zawodzie kierowcy ciężarówki – uzyskanie świadectwa wymaga ukończenia specjalistycznego kursu kwalifikacji oraz zaliczenia egzaminu państwowego. W celu utrzymania posiadanych uprawnień konieczny jest udział co 5 lat w szkoleniu okresowym.
 • Obeznanie w przepisach ruchu drogowego odpowiedniego dla lokalizacji pełnienia obowiązków służbowych oraz regulacji dotyczących zarobkowego przewozu towarów.
 • Umiejętność organizacji swojej pracy, dokładność w jej wykonaniu oraz terminowość.
 • Posiadanie ważnej karty kierowcy.
 • Pozytywne przejście zawodowych badań lekarskich.

Praca jako kierowca ciężarówki to bardzo rozwojowa ścieżka kariery, która oferuje atrakcyjne zarobki i warunki pracy, wymaga jednak zaangażowania i chęci do ciągłego rozwoju swoich kompetencji. W Marathon International stawiamy na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, dlatego dbamy o regularne szkolenia naszych kierowców – właśnie to sprawia, że jako firma jesteśmy tak dobrzy w tym, co robimy! Jeśli interesuje Cię rozwój kariery i praca w branży transportowej zachęcamy do aplikowania – gwarantujemy zatrudnienie na konkurencyjnych i przejrzystych warunkach!