Waarop moet je letten bij het transporteren van fragiele goederen?

3 november, 2021 |

De belangrijkste taak van elk transportbedrijf is de tijdige levering van goederen op hun bestemming zonder beschadigingen. is het echter mogelijk om zulk een resultaat te garanderen bij goederen die erg fragiel zijn? Hoe moeten de verzonden producten beveiligd worden, zodat ze onderweg geen schade oplopen? In zulke gevallen werkt een universele benadering niet; de gebruikte methoden moeten altijd aangepast worden aan de bijzonderheden van de vervoerde lading en aan de verwachtingen van de betreffende klant. Waaraan moet dan aandacht geschonken worden bij de voorbereiding van zulke transporten?

Wat zijn fragiele goederen?

Tot de fragiele goederen worden alle voorwerpen gerekend die bijzonder kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege het materiaal waaruit ze vervaardigd zijn. Dat omvat dus o.a.:

 • glazen en keramieken voorwerpen (bv. borden, versieringen, binnenhuisartikelen, spiegels)
 • elektronische toestellen (bv. beeldschermen, laptops, smartphones, televisies),
 • afwerkmaterialen (bv. tegels, ruiten),
 • muziekinstrumenten en kunstwerken.

De verschillende soorten breekbare en fragiele goederen kunnen erg van elkaar verschillen op het gebied van gewicht, grootte en vorm. Daarom moet elk geval van beveiliging of verpakking individueel benaderd worden om zo de geschikte oplossing te vinden.

Zijn voor het transport van fragiele goederen speciale maatregelen vereist?

Ja. Wanneer bij het voorbereiden van het laden en vervoeren geen rekening wordt gehouden met een verhoogd risico op kwaliteitsverlies voor de getransporteerde voorwerpen, dan kan dat leiden tot beschadigingen. Als gevolg daarvan riskeert zowel de opdrachtgever als het transportbedrijf en de afnemer van de zending financieel verlies. De beveiligingskwestie is daarom buitengewoon belangrijk en het zoeken van bijkomende besparingen op dat vlak kan je duur te staan komen.

Zaken die voor de beveiliging van de fragiele voorwerpen tijdens het transport van cruciaal belang zijn:

 • de keuze van de grootte en soort van de verpakking,
 • de beveiliging van de verpakte voorwerpen,
 • de manier waarop er tijdens het laden en het transport omgegaan wordt met het pakket,
 • de markering van de pakketten,
 • de correcte plaatsing van de lading op de oplegger.

Hoe bereid je het transport van een fragiele lading voor?

1. Verpakking

Vóór de verpakking moet elk voorwerp apart beveiligd worden – zelfs bij het verzenden van meerdere voorwerpen in één pakket. Bij de keuze van de verpakking moet je er voor zorgen dat zij over de juiste grootte beschikt. In een te grote doos kunnen de vervoerde voorwerpen zich ongecontroleerd verplaatsen en beschadigd raken wanneer ze de kanten raken. De lege ruimte moet met piepschuim, papier of andere vulsels opgevuld worden zodat de waar vastzit. Er dient ook voor gezorgd te worden dat de kartonnen wanden voldoende stijf en stevig zijn om de kans op deuken tijdens het verplaatsen of sorteren te vermijden.

2. Markering

Na het correct verpakken is de plaatsing van de markering het volgende dat van belang is. Die moet duidelijk het soort product vermelden en op een zichtbare plaats aangebracht worden, zodat de personen die zich met het sorteren en verpakken bezighouden weten dat ze voorzichtig met de zending moeten omspringen.

verzending markeringen

3. Lading

Bij het laden zijn drie zaken van fundamenteel belang:

 • tijdens het laden van de goederen in de vrachtwagen moet er rekening gehouden worden met hun kwetsbaarheid en moet er voor gezorgd worden dat ze niet kunnen omvallen en op de juiste manier zijn gestapeld,
 • de lading moet zo vastgezet en gestapeld worden dat ze zich tijdens de rit niet op de oplegger kan verplaatsen,
 • bij het stapelen van de pakketten moet er rekening gehouden worden met hun gewicht – een verpakking met fragiele producten mag niet onderaan belanden, en al zeker niet onder zwaardere voorwerpen.

4. Vervoer

Met een goed gepland traject kunnen in combinatie met een competente, ervaren chauffeur veel risico’s vermeden worden. Een soepele rijstijl en het vermijden van beschadigde en oneffen wegen verminderen schokken die voor breuken en beschadigingen kunnen zorgen.

Transport van fragiele ladingen – waarop moet je letten?

 • Een verkeerde markering van de pakketten. Een waarschuwingsetiket of een opschrift op de verpakking die vermeldt dat de inhoud fragiel is, helpt vermijden dat er in de sorteerruimte en tijdens het laden onvoorzichtig met het pakket wordt omgesprongen. Het ontbreken van dergelijke informatie of het aanbrengen ervan op een weinig zichtbare plaats brengt dus veel risico met zich mee voor de beveiliging van de getransporteerde goederen. Voor de zekerheid kun je best gebruik maken van contrasterende, in het oog springende kleuren en de waarschuwingen aan elke kant van de kartonverpakking kleven.
 • Gebruik van onbeproefde routes. Dankzij professionele logistieke ondersteuning en ervaring bij het organiseren van vervoer op een bepaalde traject kan de route van de lading geoptimaliseerd worden, zodat zij zo snel mogelijk en zonder problemen zijn bestemming bereikt. Vertrouwdheid met de plaatselijke omstandigheden is van cruciaal belang voor de realisatie van de order, aangezien het rijden over slechte, oneffen wegen de oplegger plots kan doen schokken.
 • Ondermaatse verpakking Een stevige verpakking vormt een van de basisbeveiligingen voor de lading die er in zit. Het gebruik van slechte of verkeerde alternatieven bij het verpakken vergroot het risico op vervormingen en kan zelfs het karton doen scheuren tijdens het transport.
 • Ondoordachte lading. Bij de meest voorkomende oorzaken van beschadigingen aan de vervoerde goederen hoort het slecht verdelen van de belasting van de opgestapelde pakketten en het ontbreken van bevestigingsmiddelen om ze tijdens de rit op hun plaats houden.

Hoeveel kost het transport van fragiele goederen?

De leveringskost van een lading wordt individueel berekend voor elke order; daarbij wordt o.a. rekening gehouden met:

 • het soort lading,
 • de hoeveelheid goederen,
 • de grootte en het gewicht van de vervoerde voorwerpen,
 • de transportroute,
 • de noodzakelijke beveiligingen,
 • het noodzakelijke gereedschap voor het realiseren van de order.

transporteren van fragiele goederen

Bij het plannen van de uitgaven kun je je beter niet alleen concentreren op de prijs van de dienstverlening, maar ook rekening houden met de door de vervoerder gebruikte beveiligingen of zijn OCP-verzekering. Dat is belangrijk omdat beschadigingen erg duur kunnen uitvallen en niet alleen vanwege verlies van waar. Bij het leveren van materialen en onderdelen die nodig zijn voor het productieproces kan hun beschadiging tijdens de levering bijvoorbeeld tekorten en oponthoud aan de productielijn veroorzaken. Anderzijds is in de sector van de e-commerce aan het leveren van een beschadigde bestelling aan de klant niet alleen de verplichting tot terugbetaling of de vervanging van het product verbonden, maar zorgt het ook voor ongunstige beoordelingen over de kwaliteit van de dienstverlening.

De organisatie van het transport van fragiele goederen vereist een gedetailleerde planning en het gebruik van doeltreffende methoden tijdens elke fase, van de verpakking van de lading tot het uitpakken ervan na aankomst op de bestemming. Bij Marathon International zorgen wij voor een alomvattende ondersteuning van het transport, de expeditie en de logistiek in binnen- en buitenland — je hoeft je zelf niet bezig te houden met de planning; onze specialisten zijn daar veel beter in!