Waterstof als alternatieve energiebron

28 december, 2021 |

Alternatieve energiebronnen worden steeds meer gezien als een doeltreffende manier om luchtverontreiniging en klimaatverandering tegen te gaan. Het is dan ook geen verrassing dat het groeiende milieubewustzijn zich ook vertaalt in een groeiende belangstelling voor waterstofenergie als schone energiebron voor transportbedrijven. Het enorme potentieel van deze oplossing en de voordelen ervan maken het zonder meer tot een van de meest interessante ontwikkelingen in de transportsector. Maar in welk stadium verkeren de werkzaamheden voor de introductie ervan? Welke mogelijkheden zijn er nu al en welke zullen expeditiebedrijven in de toekomst kunnen benutten?

Gebruik van waterstof als energiebron voor auto’s – basisinformatie

Het gebruik van waterstof als energiebron ter vervanging van fossiele brandstoffen is geen nieuw idee, maar in de loop der jaren was er een belangrijk obstakel voor de verspreiding ervan – het lage rendement en de hoge productiekosten. Momenteel zorgen technologische ontwikkelingen voor een aanzienlijke verbetering van dit proces, wat hoge verwachtingen wekt inzake het vergroten van het aandeel van waterstof voor verwarming en elektriciteit voor particuliere en zakelijke afnemers, maar ook, en dat is belangrijk, als brandstof voor wegverkeer. Wat kan de waterstofauto transporteurs op dit moment bieden?

Beschikbaarheid

De geschiedenis van auto’s op waterstof gaat enkele decennia terug en begint met de productie van de Electrovan door General Motors in 1966. De eerste in serie geproduceerde auto’s op waterstof zijn daarentegen pas in het laatste decennium verschenen met de lancering van de Toyota Mirai in 2014. In de periode tussen deze twee gebeurtenissen zijn de productiemethoden en de waterstoftechnologie zelf aanzienlijk veranderd, zowel op het gebied van prestaties, efficiëntie als kosteneffectiviteit.

Parallel aan de ontwikkeling van personenauto’s werd verder gewerkt aan de ontwikkeling van vrachtwagens op waterstof die lange afstanden kunnen afleggen in het goederen wegtransport. Omdat vrachtwagens veel meer belasting en vermogen vereisen en een veel grotere actieradius hebben in vergelijking met kleinere voertuigen, vereist deze taak een andere aanpak. Regelmatig verschijnen reeds mededelingen van bekende merken zoals Mercedes, Toyota en Hyundai over geavanceerde werkzaamheden aan dergelijke vrachtwagens. De afgelopen jaren zijn er ook al individuele modellen en prototypes van vrachtwagens op de weg verschenen, dus we kunnen verwachten dat hun beschikbaarheid zal toenemen in de komende jaren.

Kosten

Aangezien de werkzaamheden in de meeste gevallen nog in het ontwerpstadium verkeren of betrekking hebben op prototypes van auto’s op waterstof, is de prijs van dergelijke vrachtwagens nog niet helemaal duidelijk. Men moet echter onthouden dat naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en de vraag naar dergelijke voertuigen toeneemt, de prijzen ervan in de loop der tijd veel concurrerender zullen worden dan in de beginfase.

Ook de exploitatiekosten zijn belangrijk. Hoge brandstofprijzen hebben een aanzienlijke invloed op de exploitatiekosten van transportbedrijven, waardoor ook de kosten voor klanten stijgen. In het geval van waterstof maakt het gebrek aan infrastructuur het moeilijk om de prijs voor de Poolse markt te bepalen, maar men kan zich baseren op gegevens voor de Duitse markt – de prijs van waterstof in een station voor een individuele klant kost ca. 9,5 euro per kg, d.w.z. een hoeveelheid voor een afstand van ca. 100 km.

Voordelen

Waterstof kan op twee manieren worden gebruikt: als energiebron en door energie op te slaan uit hernieuwbare bronnen zoals fotovoltaïsche energie en windturbines. Het gebruik ervan in het transport houdt evenmin extra risico’s in – waterstoftanks zijn veilig en waterstof zelf verdampt snel bij eventuele lekken omdat het lichter is dan lucht.

Een bijkomend voordeel is het positieve effect op het milieu, vooral in het geval van waterstof, waarvoor de productie gebruik maakt van groene energie uit hernieuwbare bronnen. Het is dus een goede oplossing voor de planeet, en gezien de stijgende brandstofprijs en de voortdurende technologische ontwikkeling, die naar verwachting de productiekosten zal verlagen, kan worden verwacht dat het steeds meer financieel haalbaar zal worden.

Het potentieel van waterstofenergie in vrachtwagentransport

Het gebruik van waterstof heeft een groot potentieel in het goederen wegtransport, en de voordelen ervan maken het waarschijnlijk de beste oplossing voor ritten over lange afstanden. Er kan daarom worden aangenomen dat met de introductie van nieuwe voertuigen op de markt, hun aantal op de weg snel zal toenemen. Deze verandering zal waarschijnlijk in de komende jaren plaatsvinden. Mercedes, bijvoorbeeld, is van plan binnen de komende twee jaar vrachtwagens op vloeibare waterstof te ontwikkelen. Overschakeling op waterstof verkleint de koolstofvoetafdruk van de hele transportsector en kan bovendien op lange termijn ook bijdragen tot een verlaging van de prijs voor transportdiensten.

Auto’s op waterstof in Polen – wanneer?

Waterstof is nog steeds zeer zeldzaam op de Poolse wegen, wat helaas te wijten is aan het gebrek aan infrastructuur – chauffeurs die geïnteresseerd zijn in deze oplossing worden ontmoedigd door het gebrek aan tankfaciliteiten in het land. Dit jaar werd het eerste waterstoftankstation gebouwd, maar het is een particuliere investering van Zygmunt Solorz-Żak op het terrein van Polsat TV. Het is nog wachten op stations die toegankelijk zijn voor alle weggebruikers, hoewel dergelijke projecten reeds zijn ingepland door LOTOS en Orlen. Een soortgelijke investering zou door PGNiG worden uitgevoerd, maar volgens recente informatie zal deze niet worden gerealiseerd.

Marathon International heeft nog geen vrachtwagens op waterstof in haar vloot, omdat oplossingen die voldoen aan de eisen voor transport over lange afstand op dit moment nog niet beschikbaar zijn. Wij volgen echter voortdurend alle nieuwe ontwikkelingen zodat we zo snel mogelijk de nieuwste oplossingen en technologieën in ons bedrijf kunnen introduceren. Totdat waterstofenergie wijdverspreid raakt, moedigen wij u aan ons huidige aanbod te bekijken – wij bieden diensten van topkwaliteit en zorgen voor efficiënt, snel en veilig transport!