100% Euro 6 - ecologischer, goedkoper, moderner

28 januari, 2022 |

Luchtkwaliteit en milieukwesties worden steeds belangrijker in een mondiaal perspectief. Daarom worden regelmatig nieuwe regels ingevoerd om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, ook in het wegtransport.

Volgens gegevens voor 2016 is het wegtransport verantwoordelijk voor maar liefst 72% van de CO2-uitstoot van de hele transportsector in de Europese Unie, waarvan zware vrachtwagens 26,6% voor hun rekening nemen. Om het probleem en de oorzaak ervan te beperken, is de Euro 6-norm opgesteld, die het toegestane niveau van uitlaatemissies definieert en bedoeld is om bij te dragen aan de algehele verbetering van de luchtkwaliteit. Wat houdt het in? Wat zijn de effecten van de introductie op het milieu en de transporteurs die actief zijn in de transportsector?

Wat is de Euro 6-norm?

De Euro 6-norm is de Europese emissienorm voor nieuwe voertuigen. De bepalingen zijn van kracht in de landen van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte en in het Verenigd Koninkrijk en specificeren het maximaal toegestane emissieniveau voor afzonderlijke categorieën voertuigen die in het wegtransport worden ingezet. De invoering van de Euro 6-norm betekent dat vanaf de datum waarop deze van kracht wordt, alle nieuwe auto’s die op de markt worden gebracht, moeten voldoen aan de eisen in de landen die deze norm erkennen.

De Euro 6-emissienorm werd in 2014 als bindende norm ingevoerd en omvatte lichte en commerciële voertuigen. Belangrijk is echter dat het al in een eerdere periode, namelijk sinds 2012, mogelijk was om goedkeuring volgens de Euro 6-norm te verkrijgen.

Geschiedenis van de EU-uitlaatgasemissiecontrole

De eerste Euro 1-emissienorm voor personenauto’s en lichte vrachtwagens trad in werking in 1993. Sindsdien is deze om de paar jaar geactualiseerd en elke nieuwe norm introduceert verdere beperkingen – de momenteel geldende Euro 6-norm is de meest beperkende van de bestaande. In een volgende fase wordt de Euro 7-norm ingevoerd, die volgens de huidige prognoses in 2025 van kracht moet worden.

Wijzigingen in de Euro 6-norm

Tijdens de geldigheidsduur van de Euro 6-norm sinds 2014, zijn er wijzigingen beperkingen doorgevoerd aan het toegestane niveau van uitlaatemissies en aan de testmethode van voertuigen, dit zijn: Euro 6c (september 2019), Euro 6d-Temp (september 2018), Euro 6d (januari 2021).

Hoe wordt gecontroleerd of voertuigen voldoen aan de eisen van de Euro 6-norm?

Na 2017 werd de eerder uitgevoerde NEDC-test (New European Driving Cycle) vervangen door WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedur) en RDE (Real Driving Test), die de mogelijkheid voor fabrikanten beperken om de resultaten te beïnvloeden en meer betrouwbare en representatieve resultaten voor het werkelijke emissieniveau geven.

Een moderne vloot die voldoet aan de Euro 6-norm – welke voordelen biedt het?

Beperking van de negatieve impact van de transportsector op het milieu

Vrachtwagentransport is niet de enige noch de grootste factor die bijdraagt een het probleem van smog in steden en luchtvervuiling, maar heeft wel invloed op de algemene milieutoestand. Transportbedrijven die investeren in moderne vrachtwagens die conform zijn aan de Euro-6 norm in plaats van verouderde voertuigen, leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de situatie. Verminderde uitstoot is een ecologische oplossing die de samenleving als geheel ten goede komt, en in het bijzonder degenen die langs drukke routes wonen die vaak worden gebruikt voor transport.

Lagere kosten voor transporteurs

De snelle technologische vooruitgang, waarvan we al geruime tijd getuige zijn, zorgt ervoor dat de huidige beschikbare oplossingen aanzienlijk beter zijn dan die van enkele jaren geleden. Bij vrachtwagens is het precies hetzelfde. Hoewel een nieuwe vloot ongetwijfeld een hoge initiële kostenpost is voor de transporteur, is het vervangen van oude vrachtwagens door moderne voertuigen op de lange termijn zeer winstgevend, wat bijvoorbeeld te danken is aan een lager uitvalpercentage en een grotere beschikbaarheid van reserveonderdelen. De nieuwe Euro 6-trucks stoten niet alleen minder uitlaatgassen uit, ze zijn ook efficiënter, verbruiken minder, maken ecologisch rijden mogelijk en zijn uitgerust met veel functionele systemen en hulpmiddelen die het dagelijkse werk verbeteren.

Een reeks voordelen beschikbaar voor transportbedrijven

Transporteurs die goederen vervoeren met vrachtwagens die voldoen aan de Euro 6-norm kunnen rekenen op forse besparingen. Ten eerste lagere brandstofkosten, ten tweede lagere wegvergoedingen, die voor Euro 6-voertuigen gewoon lager zijn dan voor oudere vervuilende modellen. Vooral in het geval van internationale routes zorgt dit voor een aanzienlijke vermindering van de kosten voor een reis. Zo kan een vrachtwagentransport Duitsland-Polen tegen veel lagere kosten worden georganiseerd door een transportbedrijf met een moderne vloot.

Het opbouwen van een imago van een milieubewust bedrijf

Transportbedrijven die genieten van het bezit van tenminste enkele voertuigen die voldoen aan de Euro 6-norm, hebben zeker voordelen in de ogen van klanten. Dit heeft een grote impact op het imago van het bedrijf, wat zich ook direct kan vertalen in het aantal klanten en de inkomsten van het bedrijf. Bij het kiezen van zakenpartners hechten steeds meer mensen veel belang aan imago-gerelateerde zaken, die in het besluitvormingsproces net zo belangrijk worden als de prijs of de snelheid van dienstverlening. Vooral bedrijven die stappen zetten die goed zijn voor het milieu worden gewaardeerd – dus ook hier scoort Euro 6-transport, dat de uitstoot verminderd.

Een moderne Euro 6-vloot betekent ook winst voor klanten!

Door de lagere kosten voor het onderhoud van een moderne vloot kunnen klanten prijzen worden aangeboden die veel concurrentiëler zijn dan bij oudere vrachtwagens – en dit alles zonder in te boeten aan kwaliteit, maar door de kwaliteit zelfs te verhogen. Vanuit dit principe baseren wij onze activiteiten bij Marathon International. We geloven dat nieuwe technologieën enorme winsten betekenen voor elke partij bij de transportopdracht!