Convention CMR - pourquoi est-ce si important ?

4 augustus, 2022 |

Het CMR-verdrag werd in 1956 ondertekend in Genève en is een van de weinige wettelijke regelingen met betrekking tot internationaal vervoer. Het belangrijkste uitgangspunt is om verladers en klanten te beschermen tegen oneerlijke praktijken en het vermogen om problemen en problemen die moeilijk op te lossen zijn gemakkelijk te vermijden.

Waar staat CMR voor?

Het komt van de Franse term Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (Verdrag inzake de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg), die in de oorspronkelijke bewoording kan worden vertaald als “de overeenkomst betreffende de overeenkomst voor de internationale Goederenvervoer over de weg”. Het is de moeite waard om te weten dat tijdens het transport zeer dure goederen worden vervoerd – in veel gevallen kan hun prijs oplopen tot honderdduizenden zloty’s. Het CMR-verdrag heeft alleen betrekking op bestellingen waarvan de bestemming of plaats van herkomst in twee afzonderlijke landen ligt, waarvan er één onder het CMR-verdrag valt.

CMR – wat is het en waarom is het zo belangrijk in het transport?

De CMR-overeenkomst is van groot belang voor de veiligheid van transport en tijdigheid. Het belangrijkste onderdeel van het verdrag is de CMR-vrachtbrief, die alle daarin vereiste inhoud van de vervoerder, de ontvanger en de lading moet bevatten. Kenmerkend voor de brief is de manier waarop deze is opgesteld, waarop de CMR-overeenkomst van toepassing is. Het verschijnt altijd in drievoud en ze moeten allemaal identiek en identiek zijn qua inhoud. Interessant is dat ze allemaal dezelfde juridische kracht hebben, dus geen van hen is minder belangrijk dan de andere. De ene wordt aan de afzender gegeven, de andere aan de ontvanger en de derde blijft bij de vervoerder. In de praktijk ziet de formele kant van de CMR-conventie er dan ook vrij eenvoudig uit.

De lijst bevat basis- en gedetailleerde vervoerdergegevens, evenals vrachtparameters of informatie die van invloed is op de uitvoering van de bestelling. Het moet onder meer de eenheidsprijs van de lading of het brutogewicht ervan bevatten, evenals instructies om een ​​efficiënte douanecontrole te vergemakkelijken. De CMR-vrachtbrief is ter bescherming van de belangen van beide partijen en dient daarom gedetailleerd en naar waarheid te worden ingevuld. Belangrijk is dat de CMR-vrachtbrief kan worden gewijzigd door aanvullende gegevens toe te voegen die belangrijk zijn voor het contract (u kunt niets aftrekken). Wat betekent het? Als het uitgevoerde vervoer atypisch is, is het de moeite waard om het te specificeren door de kenmerken ervan tot in het kleinste detail te beschrijven, wat een goede praktijk is onder het CMR-verdrag.

CMR en de impact op de uitvoering van opdrachten door transportbedrijven

Het CMR-verdrag heeft alleen betrekking op internationaal vervoer en niet op binnenlands vervoer. Dit is vooral belangrijk voor opdrachten die alleen in het thuisland worden uitgevoerd – dan is de CMR niet van toepassing. Bovendien is het salaris ook van belang. Wij passen het CMR-verdrag alleen toe wanneer het transport een zakelijk karakter heeft en in overleg met partijen tegen betaling wordt uitgevoerd. Zeer belangrijke informatie is ook het feit dat CMR in transport van toepassing is op wegtransport (gelede voertuigen, opleggers, trailers, enz.), niet op spoor of lucht.

Voor potentiële klanten is het ook van belang dat CMR in transport geen opdrachten omvat die als expediteur worden uitgevoerd, dus het organiseren van transport. Het is echter de moeite waard om te weten dat een dergelijk contract zeer gedetailleerd en volledig naar waarheid moet worden opgesteld, omdat er een nogal vage grens is tussen de vervoersovereenkomst en de expeditieovereenkomst. Zoals u ziet, is de CMR-conventie van toepassing in zeer specifieke gevallen.

Zorg voor het transport volgens de bepalingen van het CMR-verdrag

Dus wat is het CMR-verdrag? Dit zijn, kortom, regels die het proces van internationaal transport moeten vergemakkelijken en tegelijkertijd een nauwkeurige bescherming van alle contractpartijen. Het CMR-verdrag is in het leven geroepen om de vervoerde goederen en het welzijn van de vervoerder te waarborgen en de rechtsbescherming als gevolg van het vervoer te verbeteren.

Vrachtbrief in het licht van de wet

We hebben uitgelegd wat het CMR-verdrag is, maar de rol van de internationale vrachtbrief verdient extra nadruk in het document. Dit document, dat vaak klein van omvang is, is juridisch van groot belang, hoewel interessant genoeg de CMR-verdragen geen absoluut bevel tot het uitbrengen van een brief opleggen. Niettemin wordt het behandeld als een uitgangspunt voor het sluiten van een vervoerovereenkomst. In het licht van de regelgeving dient het document onder meer de rol van bewijs in de reikwijdte van het contract, de voorwaarden, ontvangst van goederen of de staat van de overgenomen producten. Daarnaast is het een vorm van uitgebreide verzendinformatie voor alle geïnteresseerden. Transportconventies leggen geen specifieke vorm van de vrachtbrief op, maar de industrie gebruikt al jaren vrij universele patronen. We hebben het over documentschema’s die door veel landen worden geaccepteerd, niet alleen in de Europese Unie.

CMR-conventie spreidt de verantwoordelijkheid voor de zending

Nu we hebben uitgelegd wat CMR is, is het tijd om verder te gaan met de meer praktische zaken die in het verdrag worden genoemd. In het geval van transport is de verantwoordelijkheid voor de goederen verdeeld in twee entiteiten, namelijk de afzender en de vervoerder. Enerzijds hebben we een bedrijf dat de bestelling plaatst, dat verantwoordelijk is voor schade als gevolg van onjuiste CMR-aanvulling. Het is de afzender die, in geval van betwistbare situaties, de kosten dekt van schadelijke producten die voorheen onbekend waren bij de ontvanger. Een goed voorbeeld is het breken van verpakkingen of specifieke materialen. Ook de vervoerder moet zijn verplichtingen nakomen. De vernietiging van de goederen tijdens het transport of – erger nog – het verlies van de bestelling, komt ten laste van de rederij. CMR-conventies definiëren de procedure in specifieke situaties vrij nauwkeurig en geven de ontvanger specifieke instrumenten om hun rechten of vorderingen na te streven.

Het volgen van de conventie loont

Waar het CMR-verdrag over gaat, is de essentie van de transport-, logistiek- en scheepvaartindustrie. Het document behandelt belangrijke problemen en voegt op sommige gebieden extra werk toe, maar het is zeker de moeite waard om de bevindingen te volgen. De regelgeving maakte het mogelijk om de internationale transportmarkt te systematiseren. Ze introduceerden universele procedures. Momenteel lijken ze in veel landen behoorlijk op elkaar. Tegelijkertijd is de CMR-overeenkomst een soort bevestiging van “goede bedoelingen”. Het maakt transacties tussen partners uit verschillende landen gemakkelijker omdat de rechten van elke partij goed bekend zijn. Daarnaast is het makkelijker om uw vorderingen af ​​te dwingen bij problemen. Belangrijk is dat vervoersconventies een verplicht karakter hebben. Het is niet voldoende dat een van de partijen bij de transactie aangeeft dat de CMR daarop niet van toepassing is.

Professionals werken volgens de CMR-conventie

Een professioneel expeditiebedrijf kent CMR heel goed. Geen enkele specialist zou moeten vragen wat het is? Bij MARATHON International hebben we dagelijks te maken met de bepalingen van het verdrag. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat het vervoer van goederen in overeenstemming is met de bepalingen van dit internationale document, dat uit enkele tientallen artikelen bestaat. Experts van goede klasse kennen niet alleen hun geluid, maar ook hun interpretaties. Professionals kunnen efficiënt door de CMR navigeren en zijn goed in zowel klassieke situaties als gevallen met de hoogste moeilijkheidsgraad. In de loop der jaren is de conventie een bondgenoot geworden van alle betrouwbare bedrijven die zich richten op transparante en eerlijke transacties. Het vormt naar onze mening een solide basis voor internationale samenwerking en faciliteert de vrije ontwikkeling van de scheepvaartmarkt.