Transport naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit - wat moet u erover weten?

18 mei, 2022 |

Polen en Groot-Brittannië onderhouden sterke economische betrekkingen en elke dag vervoeren vrachtwagens enorme hoeveelheden goederen op de route tussen deze landen. Het is dus niet verwonderlijk dat de transportkwestie, nadat Groot-Brittannië de EU heeft verlaten, uiterst belangrijk is voor Poolse vervoerders. Met welke nieuwe verantwoordelijkheden krijgen vervoerders te maken die transporten uitvoeren naar Engeland?

Nieuwe regels die het transport tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie regelen

Ten tijde van het verlaten van de Europese Unie, is Groot-Brittannië een derde land geworden, waarbij de commerciële contacten met EU lidstaten niet langer onderhevig zijn aan de intracommunautaire regels. Vrachtwagenvervoer naar het Verenigd Koninkrijk vanuit EU landen gebeurt momenteel op grond van de Overeenkomst inzake handel en samenwerking tussen de EU en Groot-Brittannië die op 1 mei 2021 in werking is getreden.

Transport tussen Groot-Brittannië na de Brexit – welke zijn de wijzigingen?

Zonder twijfel is de grootste wijziging die betrekking heeft op het vrachtwagentransport Engeland-Polen de wederinvoering van grenscontroles voor voertuigen die Groot-Brittannië binnenkomen en verlaten. Nieuwe grensprocedures en wachtrijen waarbij chauffeurs wachten op controles, verlengen de levertijd – dit is een kwestie waarmee rekening moet worden gehouden in de fase van het plannen van de rit om het risico op vertragingen te minimaliseren.

Op grond van de toepasselijke regelgeving mogen Britse grensautoriteiten vrachtwagens die het grondgebied van Groot-Brittannië binnenrijden tegenhouden om de juistheid van inklaringsdocumenten te controleren en na te gaan of de vervoerde goederen conform zijn met de vervoersdocumenten. Er kan worden gecontroleerd op de staat van het voertuig, de kwalificaties en vergunningen van de chauffeur en de veiligheid van de aanhanger.

De vervoerder is verplicht zich te houden aan de HMRC instructies betreffende de noodzaak om eventuele controles te ondergaan evenals de uitgifte van een vergunning voor de verdere rit. Bij het niet opvolgen van de HMRC aanbevelingen kan een financiële boete worden opgelegd ter waarde van maximaal 2.500 £ – dit is de bovengrens, en het definitieve bedrag wordt telkenmale individueel berekend voor elke situatie.

Hoe zien de inklaringsprocedures eruit na de Brexit?

Een andere nieuwigheid die van kracht is vanaf 1 januari 2022 is de noodzaak om gebruik te maken van het GVMS systeem, dit is een systeem ter ondersteuning van het vrachtwagenverkeer. Het portaal dient voor het indienen van inklaringsaangiften en maakt het mogelijk om ladingen te controleren die het grondgebied van Groot-Brittannië binnenkomen. Om door de douanecontrole te komen heeft u een goederenverkeersreferentienummer (GMR) nodig, dit is een bevestiging dat de aangifte is gebeurd en bevat de nodige informatie.

Op 1 juli 2022 wacht vervoerders nog één wijziging met betrekking tot grensformaliteiten tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk – op die datum wordt het verplicht om gebruik te maken van het ENS systeem (Entry Summary Declaration). Dit is een verklaring met betrekking tot de veiligheid en bescherming van de goederen, die moet worden ingediend vóór deze Groot-Brittannië worden binnengebracht.

Transport Engeland-Polen – vrachtwagen, chauffeur, lading. Welke documenten moeten worden opgemaakt?

Beroepschauffeurs zijn verplicht om een beroepskwalificatiekaart (Driver CPC) bij zich te hebben. Het is een document dat de vergunning voor het besturen van vrachtwagens voor commerciële doeleinden bevestigt, en is vereist voor elke vrachtwagenchauffeur in de Europese Unie en Groot-Brittannië. Vanaf 1 oktober 2021 moet iedere chauffeur die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt ook een paspoort bij zich hebben.

De lijst met vereiste documenten wordt aangevuld met de communautaire licentie, die de vervoerder recht geeft om services te verlenen in het kader van het commercieel internationaal goederenvervoer. Transportbedrijven die niet beschikken over een dergelijke licentie, mogen geen transportopdrachten in Groot-Brittannië uitvoeren. De chauffeur moet ook de complete vervoersdocumentatie bij zich hebben, evenals documenten die bevestigen dat hij een actuele verzekeringspolis heeft voor de vrachtwagen en aanhanger.

Waar moet u aan denken bij het plannen van goederenvervoer naar Groot-Brittannië in 2022?

  • De vervoerder moet ervoor zorgen dat de chauffeur alle nodige documenten bij zich heeft en dat hij/zij vertrouwd is met de in het buitenland van toepassing zijnde procedures. Het ontbreken van een vereist document kan niet enkel de hele procedure vertragen, maar zelfs een rit naar Engeland onmogelijk maken.
  • Bij het plannen van goederentransport naar of vanuit Engeland moet de vervoerder rekening houden met de nieuwe procedures, om de tijd bestemd voor het afleggen van een bepaalde route af te stemmen op de reële mogelijkheden. Men dient zich ervan bewust te zijn dat de benodigde tijd voor een dergelijke opdracht langer is dan in de periode voorafgaand aan de Brexit.
  • De chauffeur moet erop worden gewezen dat hij moet zorgen dat de aanhanger goed is beveiligd. Dit is uiteraard belangrijk vanuit het oogpunt van de veiligheid van de vervoerde lading, maar dient ook ter voorkoming van inbraak in de aanhanger door illegale immigranten, die vrachtwagens die in de rij staan zien als een manier om de grens over te komen. Indien wordt ontdekt dat onbevoegden worden binnengebracht in Groot-Brittannië, wordt een financiële boete opgelegd aan de chauffeur en de vervoerder ter waarde van 2.000 £ per persoon – ongeacht de toegepaste beveiliging of het feit dat de chauffeur geen weet heeft van hun aanwezigheid in de aanhanger.

Het efficiënt plannen en uitvoeren van internationale transporten vereist professionele faciliteiten en specialisten die hun werk heel goed kennen – dit is exact wat we bieden bij Marathon International. Onze services omvatten uitgebreide ondersteuning tijdens het proces van voorbereiding en aflevering van de lading – we hebben de kennis en praktische ervaring die ons toelaat leveringen gegarandeerd tijdig uit te voeren naar elke bestemming in Europa.