Een chauffeur en een goede werkgever - behandeling door de transporteur en de beoogde klant. Wettigheid en transparantie van de werkgever.

30 december, 2021 |

Bij Marathon International hechten we veel waarde aan transparantie en samenwerking met ons team op basis van partnerschap – we zijn ervan overtuigd dat een goed opgeleide en tevreden medewerker niet alleen een investering is in het succes van het bedrijf, maar ook het uithangbord ervan. Als transportbedrijf met jarenlange ervaring in de sector weten we maar al te goed dat de aanpak van transporteurs heel verschillend kan zijn en dat de arbeidsomstandigheden van chauffeurs niet altijd even aantrekkelijk zijn. Wat moet men weten over het werken in dit beroep en de keuze van een standplaats? Wat is de aanpak van werkgevers en waar hebben chauffeurs mee te maken in hun dagelijkse werkzaamheden?

Hoe ziet de samenwerking tussen transporteur en chauffeur er uit in de dagelijkse praktijk?

De transportsector is zeer competitief, zowel op bedrijfsniveau als op het niveau van de arbeidsmarkt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze situatie ook gevolgen heeft voor chauffeurs. Helaas zijn deze effecten niet altijd positief. Sommige werkgevers maken gebruik van oneerlijke praktijken en zoeken naar besparingen en kortere wegen, wat een negatief effect kan hebben op de kwaliteit en het comfort van het werk. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om chauffeurs het minimumloon te betalen in het kader van de officiële afrekening en de rest van het loon “in het zwart” te betalen.

Gelukkig is dit niet representatief voor de hele sector. Veel transporteurs bewandelen een heel andere weg – ze verhogen de tarieven of bieden extra voordelen om de beste werknemers aan te trekken. Voor Marathon International is transparantie het belangrijkste – wat betekent dat? We houden geen belangrijke informatie achter voor onze werknemers en bieden samenwerking op duidelijke en eenvoudige voorwaarden. Elke chauffeur kan de afgelegde routes, de gereden uren en de op basis daarvan berekende tarieven nagaan in ons systeem. Er is dus geen plaats voor ontduiking van de verschuldigde betaling of voor onwettige methoden voor de afrekening van inkomsten.

Het beroep van vrachtwagenchauffeur – basisinformatie

Vrachtwagenchauffeur zijn is zonder twijfel een veeleisende baan, zowel lichamelijk als mentaal. Lange uren achter het stuur van een vrachtwagen zitten met concentratieverlies en een verkeerde houding, kunnen leiden tot gezondheidscomplicaties. Daarbij komt nog de enorme verantwoordelijkheid en mentale belasting om voortdurend een hoog concentratieniveau te behouden, de plaatselijke en geldende beperkingen na te leven en de verkeerssituatie voortdurend in het oog te houden. Bij internationale ritten kan de periode ver weg van het gezin een bijkomende moeilijkheid zijn – afhankelijk van de opdracht kunnen dergelijke reizen een paar dagen tot zelfs een paar weken duren.

Toch is er geen tekort aan geïnteresseerden die vrachtwagenchauffeur willen worden. Waarom? Het is een beroep dat vooral mensen aantrekt die zich op hun gemak voelen achter het stuur. Het is ook niet zonder belang dat de hoge eisen vaak gepaard gaan met het verdienen van aantrekkelijke inkomsten. Ervaren chauffeurs met aanvullende kwalificaties en autorisaties, bijvoorbeeld voor het bedienen van een heftruck of voor het transport van gevaarlijke stoffen, kunnen rekenen op de beste voorwaarden.

Over welke kwaliteiten moet een goede werkgever in de TSL-sector beschikken?

 • Transparantie van de werkzaamheden. Onzekerheid heeft geen positief effect op de productiviteit van werknemers of de bedrijfsresultaten. Wanneer het team begrijpt hoe het besluitvormingsproces werkt, kunnen ze gemakkelijker beslissingen nemen en reageren op actuele problemen – dit is vooral belangrijk voor chauffeurs die op de weg met zeer uiteenlopende situaties te maken kunnen krijgen.
 • Duidelijke regels voor de afrekening van het werk. Transparantie in het bedrijfsleven moet ook gelden voor financiële aangelegenheden en vanuit het oogpunt van de werknemer gaat het vooral om de berekening van het loon en de vergoedingen voor de verrichte arbeid, evenals om de toegang tot informatie daaromtrent.
 • Naleving van de arbeidswetgeving. Een goede werkgever is een werkgever die niet alleen verwachtingen stelt aan de werknemer, maar ook zijn rechten respecteert die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, zoals: de hoogte en de betalingswijze van de verloning, werk- en rijtijden en het nemen van vrije tijd en pauzes.
 • Salaris passend bij de vaardigheden en het verrichte werk. Werknemers streven aantrekkelijke financiële voorwaarden na, ongeacht de bedrijfssector, dus het mag geen verrassing zijn dat vrachtwagenchauffeurs ook een salaris willen dat past bij hun werklast en verantwoordelijkheden.
 • Goede communicatie met werknemers. Door de uit te voeren taken duidelijk te omschrijven en binnen het bedrijf oplossingen te hebben die het melden en oplossen van eventuele problemen vergemakkelijken, kan een goede relatie tussen werkgever en chauffeur worden bewerkstelligd.
 • Flexibele aanpak en zorg voor de werknemer. Consequent zijn helpt u de beoogde doelen te bereiken, maar soms is een meer flexibele aanpak nodig. Bij Marathon International proberen we elk geval individueel te benaderen en in uitzonderlijke situaties doen we concessies, bijvoorbeeld door in te stemmen met het parkeren op betaalde parkings of het overnachten in een hotel.
 • De juiste hulpmiddelen voor het werk. Van een chauffeur kan niet worden verwacht dat hij een opdracht efficiënt uitvoert zonder hem te voorzien van hoogwaardige en efficiënte hulpmiddelen. Dat begrijpen we maar al te goed, daarom bestaat de vloot van Marathon International hoofdzakelijk uit nieuwe vrachtwagens met hoogwaardige uitrusting, die het werk vergemakkelijkt en een laag uitvalpercentage garandeert.

Met welke problemen hebben vrachtwagenchauffeurs te maken op het werk?

 • Onnauwkeurige opdracht- of laadgegevens verstrekt door de opdrachtgever, bijv. onvolledig of onjuist leveringsadres.
 • Problemen om een parkeer- en losplaats te vinden. De ontvangers van de vervoerde lading bieden de chauffeur niet altijd voldoende ruimte om het voertuig te parkeren en te manoeuvreren. Dit veroorzaakt extra moeilijkheden bij het lossen en kan het hele proces onnodig verlengen.
 • Een verkeerde inschatting van de uitvoeringstijd is een groot probleem dat ertoe kan leiden dat de overeengekomen termijnen niet worden gehaald. Vertragingen kunnen worden veroorzaakt door uiteenlopende factoren, zoals: wachtrijen voor het laden, gebrek aan gereedschap, wachten op het voorbereiden van documenten, verkeerde inschatting van de rijtijd op een bepaalde route.
 • Geen hulpmiddelen om te laden of te lossen. Klanten beschikken niet altijd over het juiste hulpmiddel om goederen van een oplegger te laden of te lossen. Vaak gaan zij er ook bij voorbaat van uit dat de chauffeur die de lading aflevert hiervoor zorgt. Dergelijke misverstanden kunnen tot aanzienlijke vertragingen leiden.
 • Veiligheid van voertuig en lading. De wet geeft precies aan hoe lang een chauffeur achter het stuur mag zitten. Daardoor is het niet altijd mogelijk om op tijd terug te keren naar de basis en is het nodig om een pauze in te lassen, bijvoorbeeld op een vrachtwagenparking. Een dergelijke stop, vooral op internationale routes, houdt echter het risico in dat men probeert in te breken in de vrachtwagen. Er zij op gewezen dat het in dergelijke situaties niet noodzakelijk om diefstal van goederen gaat; helaas zijn er ook vaak gevallen van mensen die op deze manier illegaal de grens willen overschrijden. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de chauffeur om de oplegger goed te sluiten en onregelmatigheden te melden.
 • Communicatieproblemen. Buitenlandse afnemers spreken soms geen Engels, of willen gewoon dat de chauffeur in hun taal communiceert – daarom kan het afwikkelen van de formaliteiten met betrekking tot de overhandiging van de lading ingewikkeld en tijdrovend worden.

Marathon International – een werkgever die transparantie nastreeft

Marathon International is een transportbedrijf dat zich richt op langdurige samenwerking met chauffeurs. Wij weten dat alleen een efficiënte en moderne vloot samen met de vaardigheden en ervaring van goed opgeleide chauffeurs, veilige en tijdige leveringen kan garanderen. We zorgen er niet alleen voor dat we voldoen aan alle wettelijke vereisten en normen van de sector, maar ook dat we aantrekkelijke voorwaarden bieden die het arbeidscomfort van onze chauffeurs verhogen. Als u geïnteresseerd bent in professionele ontwikkeling en werken voor een transporteur die leveringen organiseert in heel Europa, nodigen wij u uit om onze vacatures te lezen en te solliciteren!