Goederen laden en lossen - wat loont de moeite om te weten?

31 januari, 2022 |

Bedrijven die actief zijn in de TSL-branche moeten bij hun activiteiten met veel meer rekening houden dan alleen het vervoeren van de lading van de plaats van herkomst naar de plaats van aflevering. Tot de belangrijke elementen van hun dagelijkse werking behoren zaken die te maken hebben met transport formaliteiten of het zorgen voor de toestand van de vloot, maar ook het laden en lossen van goederen. Vooral dat laatste heeft een enorme impact op de tijdigheid van leveringen en de veiligheid van vervoerde goederen, en veel hangt af van de gebruikte methodes en hulpmiddelen. Wat loont de moeite om te weten over het laden van vrachtwagens? Wie moet deze taak uitvoeren? Wie is verantwoordelijk voor eventuele schade die in dit transportstadium wordt veroorzaakt?

Efficiënt laden en lossen als cruciaal onderdeel van de toeleveringsketen.

Het mag geen verrassing zijn dat tegenwoordig een van de belangrijkste factoren die de aantrekkelijkheid van een bepaalde service bepalen is hoe snel het ons het gewenste effect geeft. Bij goederentransport over de weg is dat niet anders – opdrachtgevers willen dat hun ladingen zo snel mogelijk op de aangegeven plaatsen aankomen. Belangrijk is dat het niet alleen een kwestie van gemak of hoge verwachtingen is. In veel gevallen worden componenten of onderdelen vervoerd die nodig zijn voor het efficiënt functioneren van productielijnen, of producten waarop de afnemers al lang wachten. Zo wordt elke stilstand een probleem voor ondernemers die verliezen of extra kosten met zich meebrengt.

In dit stadium moet echter worden benadrukt hoe belangrijk het laden en lossen van een aanhangwagen is voor het in stand houden van een efficiënte toeleveringsketen. Het is van groot belang om de nodige tijd van deze werkzaamheden in te schatten bij het inschatten van de tijd die nodig is voor de gehele opdracht. Het overslaan van deze stap in de planning kan leiden tot vertragingen. Hoe? Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin de chauffeur op de afgesproken tijd op de laad- of losplaats arriveert, maar door een slechte planning van de afzonder of afnemer van bepaalde opdrachten wordt gedwongen in de wachtrij te staan tot de goederen worden opgehaald of overgedragen.

De eerste stap bij het plannen van de toeleveringsketen moeten daarom het plannen van het laadtijdstip zijn, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de datum, maar ook met de exacte tijd en plaats. Op die manier bereiken de goederen de aanhangwagen zonder onnodige vertraging en kan de chauffeur snel de weg op. De kwestie van de levering zelf is vergelijkbaar – natuurlijk hangt ook veel af van de voorbereidingen door de afnemer, d.w.z. de voorbereiding van de uitrusting voor het lossen of het zorgen voor voldoende ruimte voor de vrachtwagen.

Het loont echter de moeite te vermelden dat de snelheid van laden en lossen niet het enige is waarvoor best wordt gezorgd. Even belangrijk is deze werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de vervoerde goederen niet worden beschadigd, en dat hun plaatsing op de aanhangwagen hun stabiliteit en veiligheid tijdens het transport waarborgt.

Hoe voorkomt u schade aan goederen bij het laden of lossen van een aanhangwagen?

Het laden van een vrachtwagen vereist het gebruik van geschikte hulpmiddelen en methoden. Het is beslist de moeite waard om deze taak toe te vertrouwen aan specialisten die heel goed weten hoe ze de aanvoer van de lading moeten plannen, maar ook hoe ze deze moeten plaatsen en vastzetten in de vrachtwagen. Een van de hulpmiddelen die het meest worden gebruikt voor het laden en lossen van een aanhangwagen zijn vorkheftrucks. Hun belangrijkste voordeel is de mogelijkheid om grote delen van de lading gelijktijdig, bijvoorbeeld hele pallets met goederen, snel en gemakkelijk aan te voeren. Op deze manier kan het aanvoeren van de lading van het magazijn of het erf naar de binnenkant van de vrachtwagen tot een minimum worden beperkt, en vermindert het gebruik van de vorkheftruck ook het aantal benodigde mensen voor het laden.

Ook de manier waarop de goederen worden verpakt heeft een grote impact op de veiligheid van de lading tijdens het transport. Ongeschikte of beschadigde verpakkingen of onnauwkeurige bevestiging van producten op pallets kan schade tot gevolg hebben. Ook kan het gevaarlijk zijn als de markering van het soort goederen ontbreekt of niet duidelijk zichtbaar is op de verpakking, waardoor een verkeerde manier van laden wordt gebruikt of bijvoorbeeld breekbare goederen onder andere, zwaardere goederen komen te staan, die bijgevolg worden vernietigd. Om er zeker van te zijn dat de goederen die aan de transporteur worden toevertrouwd, op een correcte manier worden geladen en gelost, geeft u het transportbedrijf best gedetailleerde informatie over de specificiteit en vereisten van een bepaalde lading.

Zoals u kunt zien, hebben zaken als uitrusting of verpakking invloed op de veiligheid van de lading in elke fase van de uitvoering van de opdracht, maar we mogen de menselijke factor niet vergeten. Zelfs de beste hulpmiddelen leveren niet de verwachte resultaten op als de persoon die ze gebruikt niet beschikt over de juiste kennis en opleiding. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat ze worden uitgevoerd door vaklui die weten wat ze doen, ongeacht of de chauffeur verantwoordelijk is voor het laden en lossen, of dat deze activiteiten onder de verantwoordelijkheid vallen van de opdrachtgever of de afnemer.

rozładunek towarów

Wie is verantwoordelijkheid voor het laden en lossen van de goederen?

Volgens de transportregelgeving zijn er twee situaties mogelijk:

  • de verantwoordelijkheid voor het laden en lossen is vastgelegd in het transportcontract,
  • het transportcontract bevat geen bepalingen betreffende het laden en lossen.

In het eerste geval is de in het contract aangegeven partij verantwoordelijk voor de uitvoering van alle werkzaamheden met betrekking tot laden en lossen. Als de transporteur hiervoor verantwoordelijk is, wordt de taak uitgevoerd door zijn vertegenwoordiger, meestal de chauffeur. Indien het transportbedrijf in het contract echter niet is aangegeven als uitvoerder van het laden en lossen, zijn de afzender van de goederen respectievelijk de afnemer ervan verantwoordelijk volgens de wet.

Schade aan de leiding tijdens laden of lossen – wie is aansprakelijk?

De kwestie van aansprakelijkheid voor eventuele schade vloeit ook voort uit de relevante bepalingen van de transportregelgeving en houdt rechtstreeks verband met de verantwoordelijkheid voor het laden en lossen van de aanhangwagen. Wat betekent dit? De partij die verantwoordelijk is voor deze werkzaamheden is aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens het laden en lossen van de lading. De transporteur is dan ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de schuld van de afzender tijdens het laden van de goederen door hem. Hetzelfde geldt voor het lossen van de aanhangwagen door de afnemer.

Het loont de moeite te onthouden dat ongeacht wie de aanhangwagen heeft geladen, het de verantwoordelijkheid is van de transporteur om de veiligheid van de lading tijdens het transport te waarborgen – het plaatsen en vastzetten van de goederen in de vrachtwagen is daarom de taak van de chauffeur of een andere vertegenwoordiger van het transportbedrijf die toezicht moet houden op het laad- en losproces, zelfs al wordt dit uitgevoerd door de afzender of de afnemer.

Het gemak van laden en het afstemmen op de specificiteit van goederen – moderne aanhangwagens bij Marathon International

Dankzij onze jarenlange activiteit in de transportsector hebben we de behoeften en verwachtingen van klanten leren begrijpen en effectieve methoden kunnen ontwikkelen waardoor we constant het hoogste niveau van dienstverlening bieden. Marathon International is in de eerste plaats een moderne vloot en goed opgeleide werknemers. Onze ruimtelijke sets zijn uitgerust met doorrij trapeziums en schuif- en hefdaken, waardoor ze zijn aangepast aan verschillende soorten beladingen en een efficiënt laden en lossen mogelijk maken, zelfs van ongebruikelijke goederen.

Een innovatief aanbod van wegtransport met sets met een vorkheftruck.

Om onze partners nog betere oplossingen te bieden, hebben we ook vrachtwagens met mobiele heftrucks toegevoegd aan onze vloot. Bij het kiezen van een set met vorkheftruck hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het laden en lossen – dit wordt verzorgd door een chauffeur met de juiste opleiding en kwalificaties.