Załadunek i rozładunek towarów - co warto wiedzieć?

31 stycznia, 2022 |

Firmy działające w branży TSL muszą w swojej działalności uwzględniać dużo więcej niż tylko samo przewiezienie ładunku z miejsca nadania do miejsca odbioru. Wśród istotnych elementów ich codziennego funkcjonowania są kwestie związane z formalnościami przewozowymi czy dbaniem o stan floty, ale też załadunek i rozładunek towarów. Szczególnie ta ostatnia kwestia ma ogromny wpływ na terminowość dostaw i bezpieczeństwo przewożonych ładunków, a wiele zależy tu od wykorzystywanych metod i narzędzi. Co warto wiedzieć o załadunku ciężarówek? Do kogo należy wykonanie tego zadania? Kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na tym etapie transportu?

Sprawny załadunek i rozładunek, jako kluczowy element łańcucha dostaw

Nie powinno zaskakiwać, że w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych czynników świadczących o atrakcyjności danej usługi jest to, jak szybko zapewnia nam pożądany efekt. Nie inaczej jest w przypadku drogowego transportu towarów — zleceniodawcy chcą, by ich ładunki dotarły we wskazane miejsce w możliwie jak najkrótszym czasie. Co ważne, nie jest to tylko kwestia wygody czy wysokich oczekiwań. W wielu przypadkach transportowane są komponenty czy części niezbędne do sprawnego funkcjonowania linii produkcyjnej, lub produkty, na których dostawę czekają już odbiorcy. Każda chwila przestoju staje się więc problemem dla przedsiębiorców, który generuje straty lub dodatkowe koszty.

Na tym etapie należy jednak podkreślić, jak duże znaczenie dla utrzymania sprawnego łańcucha dostaw ma załadunek i rozładunek naczepy. Bardzo ważne jest dokonanie realnej oceny czasu niezbędnego na te czynności przy szacowaniu czasu realizacji całego zlecenia. Pominięcie tego etapu w planach może prowadzić do opóźnień. W jaki sposób? Zdarzają się na przykład sytuacje, kiedy kierowca dociera na miejsce załadunku lub rozładunku w wyznaczonym czasie, ale z powodu złego zaplanowania przez nadawcę lub odbiorcę poszczególnych zleceń zmuszony jest do oczekiwania w kolejce innych ciężarówek na możliwość odebrania czy przekazania towarów.

Pierwszym krokiem w planowaniu łańcucha dostaw powinno być więc zaplanowanie terminu załadunku, z uwzględnieniem nie tylko daty, ale też dokładnego czasu i miejsca. W ten sposób towary trafią na naczepę bez zbędnej zwłoki, a kierowca będzie w stanie szybko wyruszyć w trasę. Podobnie wygląda kwestia samej dostawy — oczywiście wiele zależy tu również od przygotowań po stronie odbiorcy, czyli na przykład przygotowania sprzętu do rozładunku czy zapewnienia wystarczającej ilości miejsca dla ciężarówki.

Warto jednak jasno zaznaczyć, że szybkość załadunku i rozładunku to nie jedyna rzecz, o którą warto zadbać. Równie istotne jest wykonanie tych czynności w taki sposób, by przenoszone towary nie uległy uszkodzeniu, a ich rozmieszczenie na naczepie zapewniało ich stabilność i bezpieczeństwo w czasie transportu.

Jak uniknąć uszkodzenia towarów w czasie załadunku lub rozładunku naczepy?

Załadunek tira wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod. Zdecydowanie warto więc oddać to zadanie w ręce specjalistów, którzy doskonale wiedzą, jak rozplanować samo przenoszenie ładunku, ale też jego rozmieszczenie i zabezpieczenie w ciężarówce. Jednym z narzędzi, które najczęściej używane są przy ładowaniu i rozładowywaniu naczepy, są wózki widłowe. Ich podstawową zaletą jest możliwość przewożenia dużych części ładunku jednocześnie, na przykład całych palet towaru, szybko i wygodnie. W ten sposób przetransportowanie ładunku z magazynu czy placu do wnętrza tira można skrócić do minimum, a w dodatku wykorzystanie wózka ogranicza również liczbę osób niezbędną do załadunku.

Duży wpływ na bezpieczeństwo ładunku w czasie przenoszenia ma też sposób zapakowania towarów. Niedopasowane lub uszkodzone opakowania czy niedokładne przymocowanie produktów do palet może skutkować uszkodzeniami. Niebezpieczny może być również brak lub słabo widoczne oznaczenie rodzaju towaru na opakowaniu, w wyniku czego zastosowana zostanie nieprawidłowa metoda załadunku lub na przykład, towar delikatny zostanie umieszczony pod innymi, cięższymi towarami, co w efekcie doprowadzi do jego zniszczenia. By mieć pewność, że powierzone przewoźnikowi towary będą przeładowywane i rozładowywane w odpowiedni sposób, najlepiej przekazać firmie transportowej szczegółowe informacje na temat specyfiki i wymagań danego ładunku.

Jak więc widać kwestie takie jak sprzęty czy opakowania mają wpływ na bezpieczeństwo ładunku na każdym etapie realizacji zlecenia, nie można jednak zapominać o czynniku ludzkim. Nawet najlepsze narzędzia nie zapewnią oczekiwanych efektów, jeżeli osoba, która z nich korzysta, nie posiada odpowiedniej wiedzy i wyszkolenia. Niezależnie więc od tego, czy za załadunek i rozładunek odpowiada kierowca, czy też czynności te leżą po stronie zleceniodawcy lub odbiorcy, należy zadbać o to, by były wykonywane przez fachowców, którzy wiedzą, co robią.

rozładunek towarów

Kto odpowiada za załadunek i rozładunek towarów?

Według przepisów prawa przewozowego możliwe są dwie sytuacje:

  • odpowiedzialność za załadunek i rozładunek określona jest w umowie przewozu,
  • w umowie przewozu nie zawarto ustaleń dotyczących kwestii załadunku i rozładunku.

W pierwszym przypadku za wykonanie wszystkich czynności związanych z ładunkiem i rozładunkiem odpowiada strona wskazana w umowie. Jeśli obowiązek ten spoczywa na przewoźniku, realizacją zadania zajmie się jego przedstawiciel, czyli najczęściej kierowca. Jeśli jednak w umowie nie wskazano firmy transportowej jako wykonawcy załadunku i rozładunku, w świetle prawa odpowiadają za nie odpowiednio nadawca towarów, oraz ich odbiorca.

Uszkodzenie ładunku w czasie ładowania lub rozładowania – kto ponosi odpowiedzialność?

Kwestia odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towarów również wynika z odpowiednich przepisów prawa przewozowego i jest bezpośrednio powiązana z odpowiedzialnością za załadunek i rozładunek naczepy. Co to oznacza? Za szkody, do których dojdzie w czasie ładowania bądź rozładowywania ładunku odpowiada strona odpowiedzialna za te czynności. Przewoźnik nie ponosi więc odpowiedzialności za szkody, do których doszło z winy nadawcy w czasie ładowania przez niego towarów. Podobnie jest w przypadku rozładunku naczepy przez odbiorcę.

Warto jednak pamiętać, że niezależnie od tego kto załadował naczepę, to na przewoźniku spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ładunku w czasie transportu — rozmieszczenie i zabezpieczenie towarów znajdujących się w ciężarówce jest więc zadaniem dla kierowcy lub innego przedstawiciela firmy transportowej, który powinien nadzorować proces załadunku i rozładunku nawet jeżeli jest on realizowany przez nadawcę lub odbiorcę.

Wygoda załadunku i dopasowanie do specyfiki towarów – nowoczesne naczepy w Marathon International

Wieloletnia działalność w branży transportowej pozwoliła nam na zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz wypracowanie skutecznych metod, dzięki którym nieustannie zapewniamy najwyższy poziom usług. Marathon International to przede wszystkim nowoczesna flota i świetnie wyszkoleni pracownicy. Nasze zestawy przestrzenne wyposażone są w trapezy przejazdowe oraz rozsuwane i podnoszone dachy, dzięki czemu przystosowane są do różnych typów załadunku i umożliwią sprawne załadowanie i rozładowanie nawet nietypowych towarów.

Innowacyjna oferta transportu drogowego zestawami z wózkiem widłowym

Chcąc zaoferować naszym partnerom jeszcze lepsze rozwiązania, zadbaliśmy też o dodanie do naszej floty ciężarówek wyposażonych w mobilne wózki widłowe. Wybierając zestaw z wózkiem widłowym, nie musisz już martwić się kwestią załadunku i rozładunku — zajmie się tym kierowca posiadający odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.