Hoe vermijd je bedrogen te worden op de transportmarkt?

3 november, 2021 |

Indien je voor een vlotte werking van je zaak afhankelijk bent van de effectiviteit van de leveringsketen, dan is het van essentieel belang om doeltreffende transportdiensten te kiezen. Helaas wordt de grote concurrentie in de sector door oneerlijke ondernemers en bedriegers misbruikt om zich op kosten van de opdrachtgever te verrijken. Om op een bewuste en voordelige manier een bedrijf te belasten met de expeditie en het vervoer van je goederen moet je de risico’s en de te vermijden valkuilen goed kunnen inschatten.

5 tips voor een veilig transport

1. De beslissing tot samenwerking met een transporteur moet doordacht zijn

Bedriegers proberen vaak druk uit te oefenen door aan te dringen op een snelle beslissing en het overschrijven van geld. De bedoeling is dat je niet in staat bent hun offerte te verifiëren. Je kunt dan ook beter niet ingaan op uitzonderlijk aantrekkelijke voorwaarden die korte tijd beschikbaar zijn. Overhaasting kan er voor zorgen dat je waarschuwingssignalen miskent en je bedrijf blootstelt aan verlies.

Een andere belangrijke kwestie is de prijs. Verdacht lage kosten in vergelijking met de concurrentie kunnen wijzen op lage kwaliteit en twijfel doen rijzen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je automatisch naar de duurste optie moet grijpen – ook die staat niet garant voor kwaliteit. Je moet vooral aandacht hebben voor de omvang van de geleverde diensten, de samenwerkingsdetails en voor de vraag of de dienstverlener in staat is de veiligheid en de tijdige levering van de lading te garanderen. Slechts door rekening te houden met al die kwesties en ze te vergelijken met de voorliggende offerte ben je in staat haar getrouw te beoordelen.

Wat betrouwbare vervoerders onderscheidt is dat ze door hun klanten graag worden aanbevolen. Zelfs indien je bedrijf vroeger nooit gebruik maakte van transportdiensten, kunnen bevriende ondernemers misschien voor betrouwbare referenties zorgen. Je zou eventueel ook de offerte grondig kunnen bestuderen en de op die manier verworven informatie confronteren met de beoordelingen van vroegere klanten die je online gevonden hebt.

2. De vervoerswijze moet aangepast worden aan het soort lading

Doeltreffend goederenvervoer vereist een soepele benadering en oplossingen die aangepast zijn aan de concrete behoeften van het betreffende geval. Bij de keuze van een vervoersbedrijf kun je er maar beter voor zorgen dat het in staat is de order naar verwachting uit te voeren. Het gaat er hier om dat het zowel over de nodige ondersteuning als over de vergunningen voor het verlenen van de betreffende dienst beschikt.

Als je bijvoorbeeld een transport van gevaarlijke ADR stoffen wilt uitbesteden, moet de vervoerder in staat zijn te zorgen voor:

Slecht gekozen gereedschap, een verkeerde laadwijze of gebrek aan ervaring op die bepaalde route kan beschadigingen of vertragingen veroorzaken en het daarmee gepaard gaande financieel verlies.

aangepaste vloot

Waarom is dat zo belangrijk voor het vermijden van oneerlijke offertes? Omdat bepaalde bedrijven voorwaarden beloven die ze in feite niet in staat zijn om waar te maken. In dat geval zal de uitvoeringsnorm van het transport heel laag zijn. Het zou ook kunnen dat de dienst helemaal niet uitgevoerd wordt. Het niet verifiëren van de daadwerkelijke competentie van de aannemer houdt dus risico’s in.

3. Je kunt best uitgaan van het principe van beperkt vertrouwen

Een van de manieren die door bedriegers het vaakst gebruikt wordt is het zich voordoen als een ander bedrijf. Daarom moet je als je online een offerte vindt of wanneer het initiatief genomen wordt door de tegenpartij zorgvuldig controleren of de persoon met wie je contact hebt werkelijk diegene is voor wie hij zich voordoet.

Eerst en vooral moet je je ervan vergewissen of het betreffende bedrijf daadwerkelijk bestaat. Daarvoor kun je gebruik maken van het op de webpagina opgegeven btw-nummer – als het echt is, komen de gegevens van het nationaal rechtbankregister overeen met de op de webpagina zichtbare gegevens. Het volgende dat gecontroleerd dient te worden is het telefoonnummer en e-mailadres dat gebruikt wordt voor de contacten met jou. Indien ze niet overeenkomen met diegene die in de offerte staan opgegeven, bestaat het risico dat je met een bedrieger te maken hebt. In zulk geval kun je beter langs andere weg met het bedrijf contact opnemen en om bevestiging vragen.

Geef nooit geld uit indien je twijfelt aan de betrouwbaarheid van de dienstverlening. Verifieer uit veiligheidsoverwegingen de informatie die je op de webpagina van de vervoerder ook vindt bij andere bronnen.

4. Geen informatie, geen betrouwbaarheid

Betrouwbare bedrijven houden geen informatie over zichzelf achter; integendeel, ze delen die graag. In een tijd waarin de aanwezigheid op het net een van de vaakst gebruikte manieren is om jezelf te promoten, komt het ontbreken van een internetpagina of een kwalitatief slechte pagina die slechts een algemene beschrijving van de dienstverlening bevat, verdacht over.

Wat zou je willen weten over het transportbedrijf?

 • Bezit de vervoerder een aansprakelijkheidsverzekering en voor welk bedrag?
 • Is het transport en de logistiek in handen van goed opgeleide werknemers?
 • In welke staat is de vloot? Hoe is ze uitgerust?
 • Heeft ze ervaring op die bepaalde route?
 • Is ze in staat de voor het vervoer van jouw lading noodzakelijke voorwaarden te vervullen?

Al even essentieel is het dat je contact kunt opnemen en vragen kunt stellen. Het ontbreken van een contactformulier of telefoonnummer op de webpagina getuigt niet van openheid en zou twijfel moeten doen rijzen.

5. Een professioneel en gedetailleerd contract vormt de basis voor samenwerking

Een contract is voor het regelen van het verloop van de samenwerking het belangrijkste document; er moet dus voor gezorgd worden dat het ondertekend wordt en alle essentiële bepalingen omvat. Indien de vervoerder op een mondelinge overeenkomst staat, de ondertekening wil uitstellen of een deel van de bepalingen wil weglaten, dan is dat een slecht teken en is het beter om af te zien van de samenwerking. Idem dito, wanneer de contractvoorwaarden niet overeenkomen met eerdere afspraken.

Welke bepalingen moet een contract bevatten?

 • De omvang van de samenwerking
 • De aanduiding van het voorwerp van de dienstverlening
 • De kostprijs
 • De uitvoeringstermijn
 • De wederzijdse verplichtingen
 • De gevolgen van het niet-nakomen van het contract
 • De bepalingen die de wijze en voorwaarden van een contractverbreking omschrijven

Zoals je kunt zien hebben bedriegers geen welbepaalde handelingswijze. Bovendien maken ze samen met het groeiende bewustzijn van de klant gebruik van steeds geavanceerdere technieken om onze waakzaamheid te laten verslappen. De beste manier om op de transportmarkt oneerlijke offertes te vermijden bestaat daarom hieruit dat je beslissingen over samenwerking neemt op basis van gecontroleerde en geverifieerde informatie.

In het kader van de dienstverlening mag je bij Marathon International rekenen op professionele ondersteuning op het gebied van transport, expeditie en logistiek; daardoor komen jouw goederen op tijd en in goede staat aan. Door onze grote ervaring op routes in binnen- en buitenland kunnen we zorgen voor vervoer dat aan de hoogste normen beantwoordt.