Welke gevolgen heeft de pandemie voor de TSL-sector?

4 maart, 2022 |

De pandemie trof de economie even hard dan het dagelijks leven van particulieren. Niet elk bedrijf heeft echter nadelige gevolgen ondervonden, en sommige sectoren lijken zelfs voordeel te halen uit de veranderende trends en consumentengewoonten. Hoe doet de TSL-sector het in deze situatie? Zijn de uitdagingen van een logistiek- en transportbedrijf dat internationaal opereert gewijzigd als gevolg van de pandemie?

Pandemie en internationaal transport – hoe verloopt de routeplanning momenteel?

Wat betreft planning van internationale routes, de vraag naar transportservices en het garanderen van tijdige leveringen, is het heel moeilijk om de periode vanaf het uitbreken van de pandemie als één coherente periode te beschouwen. De situatie is zeer dynamisch gewijzigd in sommige landen, met opeenvolgende golven van het virus en het aantal besmette mensen in een bepaald gebied, wat resulteerde in volgende lockdowns, mobiliteitsbeperkingen, testen aan grensovergangen, verplichte quarantaine of het sluiten van de grenzen. Dergelijke veranderingen, vooral die welke werden aangekondigd van de ene op de andere dag, vormden een enorme uitdaging voor de gesmeerd lopende werking van transportbedrijven. Belangrijk is dat deze moeilijkheden niet enkel voortkwamen uit de mobiliteitsbeperkingen, maar uit beperkingen ingevoerd door regeringen op de financiële status van bedrijven in veel sectoren, wat bijvoorbeeld had kunnen leiden tot een beperkte vraag naar transportservices.

Gelukkig heeft de algehele beschikbaarheid van COVID- tests en vaccinaties in dit stadium in de Europese Unie ervoor gezorgd dat de situatie zich stabiliseerde, en de door de landen uitgewerkte duidelijke regels hebben bepaald wie en onder welke voorwaarden hun territorium mocht betreden. Hierdoor kunnen transporteurs de routes plannen in overeenstemming met de geldende regelgeving, wat de nodige formaliteiten versnelt en vertragingen voorkomt.

Personeelstekorten – heeft de pandemie gevolgen voor het aantal werkwilligen als beroepschauffeur?

Het feit dat het moeilijk is om kandidaten te vinden die als beroepschauffeur willen werken, vloeit niet rechtstreeks voort uit de pandemie maar bestond reeds vroeger. De laatste jaren wordt een verhoogde vraag naar transportservices vastgesteld, vooral als gevolg van de snelle groei van de e-commerce sector. In combinatie met de toenemende leeftijd van sommige chauffeurs en pensionering, leidt dit tot ernstig personeelsgebrek in de transportsector.

bedrijfswerknemers Marathon

Een groot voordeel van de TSL-sector zijn de aantrekkelijke loonvoorwaarden en groeimogelijkheden die ze biedt. Het gebrek aan werkkrachten moedigt werknemers ook aan om tal van voordelen aan te bieden om nieuwe mensen aan te trekken voor hun bedrijf. Dit alles zorgt ervoor dat het beroep van chauffeur als een toekomstgericht en stabiel beroep begint te worden beschouwd, ook door mensen die tot nu toe geen contact hebben gehad met vrachtwagentransport, dit zijn bijvoorbeeld mensen die eerder hebben gewerkt in sectoren die hard zijn getroffen door de pandemie. Ook kiezen steeds meer vrouwen voor dit carrièrepad.

De TSL-markt – hoe heeft de pandemie de benadering van klanten en vervoerders beïnvloed bij de organisatie van leveringen?

Wat betreft de benadering van transportbedrijven bij de uitvoering van opdrachten voor internationaal transport, heeft de pandemie geenszins de geldende normen verlaagd – het organiseren van tijdige en probleemloze leveringen is nog steeds een prioriteit. De routeplanning en het verrichten van de formaliteiten is echter een ander geval, wat een natuurlijk gevolg is van de sanitaire regels die van kracht zijn in verschillende landen. Naast de standaard vervoersdocumentatie kan het nu ook nodig zijn om de gepaste formulieren of het COVID-certificaat van de chauffeur op te stellen, het zogenaamde covid-paspoort. De vereisten variëren afhankelijk van de route en bestemming, en daarom is het heel belangrijk om eventuele wijzigingen bij te houden en er rekening mee te houden bij de transportvoorbereiding.

Ook de klantverwachtingen betreffende de servicekwaliteit waarvoor deze betaalt zijn niet afgenomen. Er is echter meer begrip voor complicaties die het gevolg zijn van externe factoren waarop de vervoerder geen invloed heeft, bijvoorbeeld beperkingen ten gevolge van ziekte of een deel van het team dat in quarantaine wordt geplaatst. Dit is uiteraard een ongemak dat transportbedrijven, voor zover dit mogelijk is, proberen te minimaliseren, maar een grotere flexibiliteit van de opdrachtgever helpt zeker bij het oplossen van dergelijke problemen. Het is ook belangrijk om zich bewust te zijn van de wereldwijde problemen met de toeleveringsketen en producttekorten, waardoor bezorg- en inkoopbedrijven steeds vaker op voorhand verwerken en zo een bepaalde veiligheidsbuffer inbouwen voor onvoorziene complicaties of vertragingen.

Uitdagingen van de TSL-sector veroorzaakt door de pandemie.

Naast de bovengenoemde problemen is er nog een probleem dat invloed heeft op de werking van bedrijven uit de TSL-sector – problemen met de beschikbaarheid van componenten (bijvoorbeeld halfgeleiders) en grondstoffen (bijvoorbeeld aluminium). Tekorten veroorzaken stilstanden bij de productie van nieuwe vrachtwagens, waardoor vervoerders die hun vloot willen uitbreiden vaak niet onmiddellijk een nieuw voertuig of carrosserie kunnen kopen.

Uitdagingen voor de TSL-industrie veroorzaakt door de pandemie

Een volgende uitdaging is de reeds eerder vermelde noodzaak om wijzigingen in regelgeving en beperkingen te volgen die in individuele landen worden ingevoerd. Om vertragingen en stilstanden te voorkomen, moeten het transportbedrijf en de chauffeurs op de hoogte zijn van de huidige situatie en snel reageren op eventuele wijzigingen. De situatie is echter zodanig gestabiliseerd, dat het met een passende voorbereiding en het houden van de vinger aan de puls mogelijk is om opdrachten op internationale routes uit te voeren zonder grote complicaties.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat alle werknemers, zowel chauffeurs als orderbegeleiders en magazijnservice, vertrouwd zijn met de veiligheidsvoorschriften en de geldende aanbevelingen opvolgen. Afstand bewaren, het monitoren van de gezondheid en zich laten vaccineren zijn stappen die teamleden kunnen nemen om het risico op besmetting te minimaliseren. De werkgever kan van zijn kant zorg dragen voor de netheid en hygiëne van de werkplek of desinfectiemiddelen ter beschikking stellen. Het beperken van het besmettingsrisico op de werkplek betekent minder ziekteverzuim en dus minder verstoring van de bedrijfswerking.

Bij Marathon International begrijpen we heel goed hoe waardevol goed opgeleide medewerkers zijn voor de effectiviteit van onze activiteiten. Daarom richten we ons op een langdurige en stabiele samenwerking en zorgen we voor een goede sfeer en transparante regels op de werkplek. Door de snelle groei van ons bedrijf zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe kandidaten die ons team komen versterken. We verbeteren tevens voortdurend ons werk, zodat we de aan ons toevertrouwde goederen in elke situatie op tijd kunnen leveren.