Rijden met een dubbele bemanning – alles wat u moet weten

27 april, 2022 |

De voorschriften van de arbeidswet en de wet op het wegtransport bepalen transparant niet alleen de arbeidstijd van de chauffeur, maar ook de toegestane tijd voor ononderbroken rijden. Dergelijke voorschriften hebben voornamelijk tot doel om de wegveiligheid te vergroten – vermoeidheid en stress hebben een grote invloed op het concentratievermogen en de reactiesnelheid, met een verhoogd risico op ongevallen als gevolg. Het is ook niet zonder belang dat een deel van de transportbedrijven kunnen aandringen op overuren of langdurig rijden zonder rustpauze, om de winst ten koste van de werknemers te maximaliseren – dus de beperkingen beschermen ook passende arbeidsomstandigheden. Wat echter als de uitvoering van de opdracht een zo snel mogelijke aflevering op de plaats van bestemming vereist?

In de transportbranche is er een oplossing waarmee kan worden vermeden dat de lading stilstaat op de route tijdens de rusttijd van de chauffeur. Deze bestaat erin dat twee chauffeurs het gegeven voertuig besturen – op deze manier moet niet worden gestopt als een chauffeur een pauze nodig heeft na een aangegeven aantal rijuren aangezien de tweede chauffeur hem kan vervangen. Hoe wordt de arbeidstijd geregeld bij een dubbele bemanning? Wat moet u weten over deze oplossing en wanneer biedt het ons de meeste voordelen?

Rijden met dubbele bemanning – basiskwesties

Volgens de voorschriften van Verordening EG 561/2006 hebben we, wanneer meer dan één chauffeur wordt belast met het besturen van een vrachtwagen binnen het kader van één opdracht, te maken met een bemanning van meerdere personen – dit betekent dat, ondanks het feit dat een dubbele bemanning veel voorkomt, meerdere personen het voertuig kunnen besturen. Het rijden met een bemanning bestaande uit meerdere personen vindt plaats wanneer een lid van de bemanning zich in het voertuig bevindt en chauffeurstaken uitvoert tussen:

  • twee opeenvolgende dagelijkse rusttijden,
  • een dagelijkse rusttijd en een wekelijkse rusttijd.

Alleen voor het eerste rijuur is de aanwezigheid van een twee chauffeur niet vereist, vanaf het begin van het tweede uur moeten er minimaal twee personen in het voertuig zitten.

Werken met een dubbele bemanning – wat moet u weten?

Arbeidstijd van chauffeurs in een dubbele bemanning

Een van de grootste voordelen van transport in deze mode zijn de iets andere regels voor het rijden met een dubbele bemanning. Het betreft een hogere uur limiet voor één ploeg, d.w.z. het continu rijden met het voertuig inclusief de voorziene rusttijd als onderdeel van de dagelijkse arbeidstijdverrekening. In het geval van een dubbele bemanning bedraagt deze 30 uur bestaande uit 21 uur rijden en 9 uur pauze om weer krachten op te bouwen – het is belangrijk dat het voertuig tijdens deze pauze moet stilstaan.

Pauzes voor chauffeurs bij een dubbele bemanning

Ondanks de verlenging van de dagelijkse ploeg, hebben chauffeurs die transport verrichten in een bemanning met meerdere personen nog steeds recht op pauzes op basis van de voorschriften, voor elke 4,5 uur rijden heeft de chauffeur recht op 45 minuten pauze. Bij transport in een dubbele bemanning kan de verplichte stop gedurende die tijd worden vermeden, aangezien één van de chauffeurs de rusttijd kan opnemen in de cabine wanneer de tweede chauffeur het voertuig bestuurt. De voorwaarde is uiteraard dat de pauze daadwerkelijk wordt opgenomen, wat betekent dat de chauffeur dan geen andere diensttaken mag vervullen.

Hoe de tachograaf te gebruiken bij een dubbele bemanning?

Moderne tachografen zijn geavanceerde apparaten die volledig automatisch werken, u hoeft zich dus geen zorgen te maken over complicaties verbonden aan het gebruik van dergelijke apparatuur door twee chauffeurs in het kader van één opdracht. Bij een dubbele bemanning zijn chauffeurs verplicht twee registratiebladen en twee chauffeurskaarten in de tachograaf te steken – de rijuren worden geregistreerd op het eerste en de beschikbaarheid op het tweede blad. Wanneer van chauffeur wordt gewisseld moet ook de plaatsing van de kaarten worden omgewisseld. Het is belangrijk dat het wijzigen van de kaarten op zich niet het einde van de arbeidstijd van één teamlid betekent en het begin ervan van de tweede – het begin en einde van hun werk is gerelateerd aan de werkelijke duur van de dagploeg.

Voor- en nadelen van transport door twee chauffeurs

Het grootste voordeel van een dubbele bemanning is ongetwijfeld de snelheid van het transport. Minder pauzes tijdens de rit betekent minder tijdverlies op parkings, waardoor de lading sneller op de plaats van bestemming kan aankomen. Dit betekent uiteraard niet dat het gebruik van deze optie bij elke transportopdracht voordelig is. Het is niet geschikt voor onder meer korte afstanden, bijvoorbeeld bij binnenlands transport waarbij het afleveren van de lading kan worden uitgevoerd binnen de arbeidsuren van één chauffeur. Dat is echter anders bij goederenvervoer naar verre locaties. Internationaal vervoer betekent vaak afstanden die zelfs enkele rijdagen vereisen – in dergelijke situaties is de beschikbaarheid van een tweede chauffeur beslist een voordeel waardoor sneller kan worden afgeleverd op de plaats van bestemming.

Vervoerders maken soms ook gebruik van bemand transport om vertragingen te vermijden. Het gaat om situaties waarin defecten aan apparatuur of problemen met het laden van de aanhanger de tijdige levering van een opdracht voor één chauffeur in gevaar brengen. Het toevoegen van een tweede chauffeur bespaart dan waardevolle tijd tijdens de dag en vermijdt vertragingen.

Als u professionele organisatie en tijdig transport nodig heeft, is de samenwerking met Marathon International de juiste stap voor uw business! We beschikken over een uitgebreide vloot aan moderne voertuigen, en bij de uitvoering van de ons toevertrouwde opdrachten zetten we topkwaliteit apparatuur en uitrusting in waarmee we de verscheidenheid aan uitdagingen kunnen aangaan, ongeacht het type lading – MEGA aanhangers zijn uitermate geschikt voor grotere goederen en de kits met vorkheftruck maken efficiënt lossen op de plaats van bestemming mogelijk. Neem gerust contact op met ons en maak kennis met de details van onze service!