Voordelen die voor jouw onderneming voortvloeien uit outsourcing

29 juni, 2021 |

Outsourcing wordt momenteel algemeen gebruikt in bijna alle bedrijfstakken voor het verlagen van de kosten en het vergroten van de rentabiliteit. Het heeft betrekking op productie, logistiek, distributie, klantenservice en zelfs bureauwerk en management.

Outsourcing is buitengewoon nauw verbonden met concurrentievermogen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat het de dienstverlening aan de klant verhoogt zonder eigen middelen te moeten inzetten. Outsourcing betekent ook het begin van samenwerking met partners die zich specialiseren in specifiek logistieke diensten en samenwerking met producenten, distributie, e-commerce, diensten en management. Daardoor verkrijgen ze onmiddellijk toegang tot alle logistieke middelen en hoogwaardige technologieën.

Logistiek speelt ook een enorm grote rol in de onderneming op het gebied van de ontvangst van goederen en grondstoffen en hun uitvoer. Ondernemingen zoals Marathon, die gespecialiseerd zijn in logistiek, bieden een brede waaier van diensten en buitengewoon moderne opslagplaatsen en wagenparken. Ze zijn gericht op snelle leveringsprocessen, een moderne communicatie en beheer van de opslagplaatsen.

De voor ondernemingen daaruit vloeiende voordelen liggen voor de hand: De logistieke kosten, zoals opslag en vervoersmiddelen, zijn volledig afgestemd op de behoeften en daardoor duidelijk ook flexibeler, bv. tijdens seizoensschommelingen. Dat is een enorm voordeel, die geen enkele interne afdeling logistiek kan bieden, omdat aan zo’n afdeling vaste kosten verbonden zijn, die ervoor zorgen dat hij al snel “een blok aan het been” vormt, maar desalniettemin onderhouden moet worden – ongeacht de grootte van de logistische belasting.

We hebben dat in enkele punten opgesomd.

1. Vaste kosten worden variabele kosten

Van de ene kant is logistiek voor ondernemingen buitengewoon belangrijk en speelt ze in de hedendaagse snelle wereld een beslissende rol. Van de andere kant is logistiek, wanneer het een interne afdeling van een onderneming is, verantwoordelijk voor hoge kosten, wat al snel een probleem kan worden wanneer de behoefte schommelt of daalt, terwijl de onderhoudskosten op hetzelfde niveau blijven.

Ongeacht hun grote expertise op het gebied van transport en opslag zorgen externe logistieke dienstverleners niet voor investeringen of rentes, die anderzijds de onderneming belasten in het geval van een eigen logistieke afdeling.

Onze digitale wereld, e-commerce, de snelle technologische veranderingen op de markt en de gedragingen van klanten vereisen van een onderneming een grote flexibiliteit en een groot aanpassingsvermogen. Vaste kosten vormen een belasting die contraproductief werkt op elk vermogen op korte tijd aanpassingen door te voeren.

Daarom vormt het outsourcen van logistieke diensten voor een onderneming een actueel, goedkoper alternatief, dat gericht is op dienstverlening, markt en klant. Het maakt je in elk geval ongevoelig voor schommelingen en versterkt de positie van je onderneming uitermate.

In tegenstelling tot andere ondernemingen bezitten logistieke ondernemingen duidelijk meer opties voor het realiseren van synergie. De enige fundamentele en belangrijke informatie: outsourcing vereist een precieze en gedetailleerde planning!

2. Middelen

De outsourcing van logistiek vergroot tegelijk ook de eigen mogelijkheden op het gebied van dienstverlening.

Experten op het gebied van logistiek, zoals de firma Marathon, beschikken niet alleen over uitermate moderne opslagruimtes bv. voor het opslaan van gevaarlijke substanties of paletten enz. en een hypermodern wagenpark voor vrachtwagens met heel grote afmetingen (mega-volume vrachtwagens) alsook normale vrachtwagens, maar ook hoogwaardige EDV- en communicatietechnologie, die gedetailleerde en effectieve planning mogelijk maakt. Alles wordt beheerd door ervaren experten op het gebied van logistiek, die goed op de hoogte zijn van hun taak.

Het beheren van zulke middelen binnen de eigen onderneming is buitengewoon duur en niet-effectief, of gewoon onuitvoerbaar. Indien je outsourcing overlaat aan de juiste partner, kan je daar alleen maar bij winnen.

Middelen die je niet nodig hebt op een gegeven moment, maar ook het aanbieden van nieuwe dienstverlening aan je klanten. Dat betekent nieuwe mogelijkheden op het gebied van zakendoen en distributie. Hoe vollediger die zijn, hoe vaker je bij bestaande klanten je bedrijfsmogelijkheden kan vergroten.

Bij de firma Marathon denken we mee met onze klanten en zien we onszelf als een belangrijk radertje in het mechanisme van je onderneming. Een opslagruimte die steeds groot genoeg is, een correcte en professionele manier van opslaan, een directe verwerking van zaken en bestellingen, voldoende transportmiddelen en punctuele verzendingen en ontvangsten.

logistik outsourcing

3. Mogelijkheden en voordelen van outsourcing

De mogelijkheden en voordelen van outsourcing liggen voor de hand:

  • lagere logistieke kosten
  • verhoogd rendement
  • transparantie
  • verhoogde flexibiliteit
  • geen kapitaalbevriezing
  • geen investeringen
  • verbetering van de klantenservice
  • vergroting van de eigen logistieke middelen
  • nieuwe mogelijkheden op het gebied van klantenservice
  • risicovermindering of – verplaatsing

De mogelijkheden en voordelen spreiden zich uit over alle fundamentele ondernemingsafdelingen, zoals financiën, distributie, management, tot aan de uitbreiding van aangeboden diensten.

Ondanks het applaus voor die voordelen moet je één ding onthouden. Het outsourcingsproces moet goed gepland en voorbereid worden. Vooral wanneer jouw onderneming reeds beschikt over eigen logistieke werkingsmiddelen, zoals een opslagplaats en een wagenvloot. Zulk een verandering kan niet van dag op dag doorgevoerd worden en moet strategisch doordacht worden.

Indien je echter werkt met deskundigen zoals Marathon, kan je rekenen op geweldige ondersteuning. Bij ons werken immers speciaal voor dergelijke veranderingen opgeleide specialisten, die goed weten hoe vlot zo’n project stap voor stap kan gerealiseerd worden.

Daardoor kan je je rustig concentreren op je dagdagelijkse zakelijke bezigheden, terwijl onze experts op het gebied van logistiek “op de achtergrond” een voor jouw onderneming passend werkingsmodel opstellen.

Tot slot willen we nog iets vertellen over de overduidelijke voordelen voor jou: Van de ene kant betekent het een voor het bedrijf duidelijk rendabelere logistiek, een vermindering van de kosten, een vergroting van de flexibiliteit en betaalbaarheid. Van de andere kant biedt het de kans om de klant tegemoet te komen en daardoor zowel bij de klant als op de markt je positie te versterken!

4. Realisatie

Ongeacht of je bedrijf al jaren actief is of juist relatief jong is en je je logistiek systeem wil uitbouwen, is outsourcing een goed idee!

Indien jouw onderneming over een eigen, reeds bestaand logistiek systeem beschikt, maar je desondanks wil overstappen naar outsourcing, omdat de voordelen de schaal gewoon naar die kant doen overhellen, moet je altijd alle cijfers op een rijtje hebben!

De vaste kosten van je eigen opslagplaatsen, de vaste kosten van je eigen wagenpark, de variabele kosten van je eigen opslagplaatsen, de variabele kosten van je eigen wagenpark. De ontvangst en afgifte van artikelen, de verladingstijd, de seizoensschommelingen wat betreft de belading van de opslagplaats of het wagenpark.

Zowel de prognoses betreffende handel en distributie, met betrekking tot hoe het bedrijf zich zou kunnen ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn.

De planning en strategiewijzigingen, om te reageren op de veranderingen op de markt en de verwachtingen van de klant.

Met al die factoren moet rekening gehouden worden en ze moeten ingeschat worden, indien je op het gebied van logistiek wilt overstappen naar outsourcing. Spreek af met de vertegenwoordigers van al de afdelingen van je onderneming en bespreek wat voor jullie een verhoogde logistiek rentabiliteit inhoudt.

Indien je helemaal overtuigt ben van de voordelen van logistieke outsourcing en je wilt meer details te weten komen, neem dan gewoon contact op met een van onze experts!

We helpen je graag. Marathon beschikt over veelzijdige, moderne middelen in de vorm van opslagplaatsen en een wagenpark, waarvan jouw onderneming gebruik kan maken. Gelieve per mail of telefonisch contact op te nemen.