Een tachograaf - wat is dat ?

13 december, 2021 |

Een tachograaf is een apparaat dat is geïnstalleerd in vrachtwagens en dat informatie meet en vastlegt over het ritverloop van het voertuig (o.m. huidige snelheid, routelengte, rijtijd) en de door de chauffeur ondernomen acties (o.m. rijtijd, rijonderbrekingen). Via de informatie die erin is opgeslagen, kan de transporteur de individuele uitvoeringsfasen van de opdracht nagaan en de naleving van de voorschriften en aanbevelingen van de afzender verifiëren.

Waarvoor dient de tachograaf ?

Tachografen in vrachtwagens hebben vooral tot doel om de verkeersveiligheid te vergroten door te verhinderen dat chauffeurs de toegestane arbeidsuren overschrijden. Te veel uren achter het stuur leidt tot vermoeidheid en afleiding, waardoor de reactietijd toeneemt en de kans op fouten en ongevallen verhoogt. De voordelen zijn echter niet beperkt tot verkeerssituaties. Het continu geregistreerde ritverloop en arbeidstijd vergemakkelijkt de afwikkeling van vergoedingen voor voltooide opdrachten en verbeteren de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs die daardoor niet onder druk van de werkgever hoeven te staan die tot overmatig werk leidt.

Soorten tachografen

Tachografen kunnen worden ingedeeld in twee hoofdcategorieën: analoge en digitale. In werkelijkheid zijn analoge tachografen reeds zeldzaam geworden, omdat ze sinds 1 mei 2006 niet meer kunnen worden geïnstalleerd in nieuwe voertuigen of omdat een defect apparaat niet meer kan worden vervangen door een nieuw.

Momenteel zijn alle voertuigen die er verplicht een moeten installeren al uitgerust met een digitale tachograaf. Het is een erg handig apparaat omdat alle informatie automatisch wordt vastgelegd. Een bijkomend voordeel is de nauwkeurigheid van de records en het beveiligingsniveau, waardoor geregistreerde waarden, in vergelijking met analoge varianten, moeilijk kunnen worden gewijzigd zonder sporen achter te laten.

Niet alle digitale tachografen bieden echter dezelfde mogelijkheden. Met de ontwikkeling van de technologie neemt de nauwkeurigheid en het meetbereik toe, evenals het comfort en gebruiksgemak. Belangrijk is dat in de komende jaren, met de inwerkingtreding van de volgende fase van het Mobiliteitspakket, transporteurs hun huidige apparaten zullen moeten vervangen door slimme modellen van de tweede generatie.

Tachografen in het licht van de wet – wanneer moet de vervoerder ze verplicht gebruiken ?

De verplichting tot het gebruik van de tachograaf geldt voor alle vrachtwagens boven 3,5 ton die worden gebruikt voor commercieel goederenvervoer binnen de Europese Unie.

Volgens de bepalingen van het Mobiliteitspakket zal het vanaf 1 juli 2026 ook nodig zijn een tachograaf te installeren in voertuigen van 2,5 tot 3,5 ton die worden ingezet voor internationaal transport.

Indien de tachograaf ontbreekt of wordt gebruikt in strijd met de voorschriften, kan de transporteur een financiële boete krijgen. Ook onrechtmatige inmenging in de werking van het apparaat, bijvoorbeeld door het verstoren van de meting of het wijzigen van de waarde ervan, leidt tot strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Tachograaf uitlezing – hoe vaak en hoe lang moeten gegevens worden opgeslagen ?

Elk transportbedrijf is verplicht om de gegevens verzameld op het apparaat om de 90 dagen te downloaden en ze op te slaan voor een jaar. Het is ook noodzakelijk om de chauffeurskaart te lezen, die in combinatie met de tachograaf wordt gebruikt om de arbeidstijd te registreren – dit moet om de 28 dagen gebeuren. Belangrijk is, afgezien van de regelmatige uitlezing voor administratieve doeleinden en wettelijke verplichtingen, het uitlezen van gegevens ook kan voortvloeien uit een inspectie uitgevoerd door een autoriteit die over de passende bevoegdheden beschikt.

Het gebruik van nieuwe technologieën in het wegtransport is een manier om de efficiëntie te verhogen en het hele proces te versnellen, inclusief de verbetering van de documentatiestroom. Bij Marathon International hebben we een moderne vloot uitgerust met geavanceerde systemen, waarmee we elke opdracht continu kunnen volgen, ongeacht de route waarop we vrachtwagentransport organiseren – Kroatië, Italië of Duitsland, we kunnen elke locatie in de EU snel en efficiënt bereiken.