SIMPLY HELP
Ukraine

Otwieramy serca
Ми відкриваємо наші серця

W każdej minucie ostatnich dni jesteśmy z Wami.
Popieramy każdą Waszą decyzję i wierzymy, że wspólnie przetrwamy tą nadzwyczajną sytuację.
Dokonamy wszelkich działań, aby Wami i Waszym rodzinom pomóc w nadchodzącym czasie.
W każdej chwili jesteśmy do Waszej dyspozycji i pomożemy z noclegami, transportem, dokumentami urzędowymi i innym wsparciem, które będzie niezbędne.
Informujcie nas na bieżąco czego potrzebujecie a my zrobimy co w naszej mocy aby wzmocnić Waszą pozycję i zapewnić bezpieczeństwo Was i Waszych rodzin.
Ми з тобою кожну хвилину останніх днів.

Ми підтримуємо кожне ваше рішення і віримо, що разом ми переживемо цю надзвичайну ситуацію.
Ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам і вашим родинам у найближчий час.
Ми у вашому розпорядженні в будь-який час і допоможемо з проживанням, транспортом, офіційними документами та іншою необхідною підтримкою.
Повідомляйте нас про те, що вам потрібно, і ми зробимо все можливе, щоб зміцнити ваші позиції та забезпечити безпеку вас і ваших сімей.

Uruchomiliśmy dedykowane konto bankowe:
24 1050 1520 1000 0090 8155 6913
Możecie wpłacać środki pieniężne, które przeznaczać będziemy na bieżące potrzeby naszych pracowników i ich rodzin z Ukrainy.

Ми запустили спеціальний банківський рахунок:
24 1050 1520 1000 0090 8155 6913
Ви можете пожертвувати кошти, які ми виділимо на поточні потреби наших співробітників та їхніх сімей з України.

pomoc finansowa ДОПОМОГА ФІНАНСОВИЙ

Informacja prawna
Правова інформація

W zakresie osób przekraczających granicę, które mają już uregulowaną swoją sytuację pobytową w Polsce. Posiadając aktualne zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE mogą swobodnie przekroczyć polską granicę. Problemów z wjazdem nie będą miały również osoby posiadające paszporty biometryczne i mogące skorzystać z ruchu bezwizowego.
W zakresie osób, które nie mają wydanych pozwoleń: Mogą one wystąpić o udzielenie im ochrony na terytorium Polski poprzez nadanie statusu uchodźcy lub objęcie ochroną uzupełniającą. Aby zostać objętym ochroną należy wystąpić do komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta placówki Straży Granicznej z odpowiednim wnioskiem. Wzór wniosku dostępny jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada 2015 r. . Organem, który udziela ochrony międzynarodowej jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Z informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, iż nie ma obecnie problemów z przekraczaniem polskiej granicy z Ukrainą. Wszystkim osobom umożliwia się wjazd do Polski. Jednakże każda z tych osób zobowiązana jest do uregulowania swojego statusu prawnego i zalegalizowania swojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne, uzyskanie statusu uchodźcy lub objęcie ochroną międzynarodową umożliwia podjęcie pracy na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę lub rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jest to informacja bardzo istotna, gdyż nasi sąsiedzi zmuszeni do opuszczenia swojego kraju muszą rozpocząć wszystko od początku w Polsce, a możliwość podjęcia pracy z pominięciem procedury legalizacyjnej na pewno im w tym pomoże.

Стосовно осіб, які перетинають кордон, які вже врегулювали своє місце проживання в Польщі. Маючи дійсний дозвіл на тимчасове проживання, постійне проживання або дозвіл на довгострокове проживання в ЄС, вони можуть вільно перетинати польський кордон. Люди, які мають біометричні паспорти і можуть скористатися перевагами безвізового режиму, також не матимуть проблем з в’їздом.
Щодо осіб, які не мають дозволів: Вони можуть звернутися за захистом на території Польщі, надавши статус біженця або отримавши додатковий захист. Для того, щоб потрапити під охорону, необхідно подати відповідну заяву до начальника підрозділу прикордонної служби або до командира підрозділу прикордонної служби. Шаблон заяви доступний у Постанові міністра внутрішніх справ від 4 листопада 2015 року. Органом, який надає міжнародний захист, є керівник Управління у справах іноземців. Інформація, розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, свідчить, що наразі проблем з перетином польського кордону з Україною немає. Усім особам дозволено в’їзд до Польщі. Проте кожна з цих осіб зобов’язана врегулювати свій правовий статус та легалізувати своє перебування на території Республіки Польща. Важливо, що отримання статусу біженця або міжнародного захисту дозволяє працювати в Польщі без необхідності отримувати дозвіл на роботу або реєструвати декларацію про доручення роботи. Ця інформація дуже важлива, тому що нашим сусідам, змушеним покинути свою країну, доводиться починати все спочатку в Польщі, і можливість влаштуватися на роботу без процедури легалізації, безумовно, допоможе їм у цьому.

Napisz do nas, jeśli:

- masz pomysł jak możemy zorganizować pomoc
- wiesz kto jeszcze potrzebuje pomocy

Напишіть нам, якщо:
- у вас є ідея, як ми можемо організувати допомогу
- ви знаєте, кому ще потрібна допомога

simply_help@emarathon.eu

BĄDŹMY TOLERANCYJNI
БУДЬМО ТОЛЕРАНТНИМИ!

Marathończycy – jesteśmy jednym zespołem! Nie pozwólmy, aby wojna wywołała nieakceptowalne zachowania wobec naszych kolegów pochodzących z Rosji i Białorusi pracujących w MARATHON.

Марафонці – ми одна команда! Не дозволимо війні спровокувати неприйнятну поведінку щодо наших колег з Росії та Білорусі, які працюють у МАРАФОНІ.