SIMPLY
HEALTHY
BUSINESS

Działamy transparentnie i uczciwie bazując na najlepszych praktykach księgowych. Prezentujemy w załączeniu wyniki finansowe obrazujące dynamikę wzrostu naszej firmy.

cały rok
2022 (PLN) szacunkowo

Aktywa = 224 383 559,15

Kapitał własny = 126 143 743,37

Przychody netto ze sprzedaży = 233 976 742,71

Koszty działalności operacyjnej = 195 891 004,28

Zysk z działalności operacyjnej = 52 085 738,42

Koszty finansowe = 1 674 472,97

Amortyzacja = 26 282 958,05

Zysk brutto = 50 947 334,06

Zysk netto = 43 305 233,95

EBITDA = 78 368 696,47

cały rok
2021 (PLN) szacunkowo

Aktywa = 155 101 837,71

Kapitał własny = 82 838 509,42

Przychody netto ze sprzedaży = 162 029 460,53

Koszty działalności operacyjnej = 135 928 096,51

Zysk z działalności operacyjnej = 26 977 388,19

Koszty finansowe = 1 138 404,36

Amortyzacja = 16 168 020,43

Zysk brutto = 28 800 153,71

Zysk netto = 25 950 153,71

EBITDA = 45 729 836,90

cały rok
2020 (PLN)

Aktywa = 128 631 232,15

Kapitał własny = 56 569 249,02

Przychody netto ze sprzedaży = 126 229 614,00

Koszty działalności operacyjnej = 107 156 143,85

Zysk z działalności operacyjnej = 20 919 146,06

Koszty finansowe = 3 721 764,48

Amortyzacja = 12 594 127,86

Zysk brutto = 17 517 448,41

Zysk netto = 17 517 448,41

EBITDA = 33 833 340,75

cały rok
2019 (PLN)

Aktywa = 110 311 361,38

Kapitał własny = 39 519 011,69

Przychody netto ze sprzedaży = 96 311 126,74

Koszty działalności operacyjnej = 87 019 757,11

Zysk z działalności operacyjnej = 9 291 369,63

Koszty finansowe = 1 068 596,48

Amortyzacja = 10 201 293,75

Zysk brutto = 11 111 284,72

Zysk netto = 11 111 284,72

EBITDA = 22 381 174,95

cały rok
2018 (PLN)

Aktywa = 103 465 523,50

Kapitał własny = 30 584 106,18

Przychody netto ze sprzedaży = 83 935 294,13

Koszty działalności operacyjnej = 74 403 170,93

Zysk z działalności operacyjnej = 9 532 123,20

Koszty finansowe = 2 918 513,36

Amortyzacja = 7 632 430,56

Zysk brutto = 7 270 116,55

Zysk netto = 7 270 116,55

EBITDA = 17 821 060,47

cały rok
2017 (PLN)

Aktywa = 110 311 361,38

Kapitał własny = 39 519 011,69

Przychody netto ze sprzedaży = 64 269 365,77

Koszty działalności operacyjnej = 59 081 879,84

Zysk z działalności operacyjnej = 5 187 485,93

Koszty finansowe = 1 337 902,97

Amortyzacja = 8 894 591,71

Zysk brutto = 7 038 749,33

Zysk netto = 7 038 749,33

EBITDA = 17 271 244,01

Prowadzimy audyt spółek Grupy Marathon niezmiennie od 2 lat. Wszystkie wskaźniki finansowe pozwalają niezwykle wysoko oceniać wiarygodność firmy.
SWGK Audyt Polska Sp. z o.o