SIMPLY
HEALTHY
BUSINESS

Działamy transparentnie i uczciwie bazując na najlepszych praktykach księgowych. Prezentujemy w załączeniu wyniki finansowe obrazujące dynamikę wzrostu naszej firmy.

cały rok 2020
(PLN) szcunkowo

Aktywa = 127 025 197,30

Kapitał własny = 59 183 969,29

Przychody netto ze sprzedaży = 126 235 262,44

Koszty działalności operacyjnej = 106 855 731,31

Zysk z działalności operacyjnej = 19 379 531,13

Koszty finansowe = 897 927,67

Amortyzacja = 12 596 637,72

Zysk brutto = 19 667 002,68

Zysk netto = 19 667 002,68

EBITDA = 33 161 568,07

cały rok
2019 (PLN)

Aktywa = 110 311 361,38

Kapitał własny = 39 519 011,69

Przychody netto ze sprzedaży = 96 311 126,74

Koszty działalności operacyjnej = 87 019 757,11

Zysk z działalności operacyjnej = 9 291 369,63

Koszty finansowe = 1 068 596,48

Amortyzacja = 10 201 293,75

Zysk brutto = 11 111 284,72

Zysk netto = 11 111 284,72

EBITDA = 22 381 174,95

cały rok
2018 (PLN)

Aktywa = 103 465 523,50

Kapitał własny = 30 584 106,18

Przychody netto ze sprzedaży = 83 935 294,13

Koszty działalności operacyjnej = 74 403 170,93

Zysk z działalności operacyjnej = 9 532 123,20

Koszty finansowe = 2 918 513,36

Amortyzacja = 7 632 430,56

Zysk brutto = 7 270 116,55

Zysk netto = 7 270 116,55

EBITDA = 17 821 060,47

cały rok
2017 (PLN)

Aktywa = 110 311 361,38

Kapitał własny = 39 519 011,69

Przychody netto ze sprzedaży = 64 269 365,77

Koszty działalności operacyjnej = 59 081 879,84

Zysk z działalności operacyjnej = 5 187 485,93

Koszty finansowe = 1 337 902,97

Amortyzacja = 8 894 591,71

Zysk brutto = 7 038 749,33

Zysk netto = 7 038 749,33

EBITDA = 17 271 244,01

Prowadzimy audyt spółek Grupy Marathon niezmiennie od 2 lat. Wszystkie wskaźniki finansowe pozwalają niezwykle wysoko oceniać wiarygodność firmy.
SWGK Audyt Polska Sp. z o.o