SIMPLY
HEALTHY
BUSINESS

Działamy transparentnie i uczciwie bazując na najlepszych praktykach księgowych. Prezentujemy w załączeniu wyniki finansowe obrazujące dynamikę wzrostu naszej firmy.

cały rok
2022 (PLN)

Aktywa = 270 156 943,06

Kapitał własny = 102 348 550,19

Przychody netto ze sprzedaży = 237 028 465,08

Koszty działalności operacyjnej = 202 504 865,06

Zysk z działalności operacyjnej = 34 523 600,02

Koszty finansowe = 1 360 162,90

Amortyzacja = 22 587 365,68

Zysk brutto = 35 419 772,15

Zysk netto = 28 092 145,15

EBITDA = 57 110 965,70

cały rok
2021 (PLN)

Aktywa = 172 001 589,14

Kapitał własny = 74 256 492,54

Przychody netto ze sprzedaży = 166 656 583,63

Koszty działalności operacyjnej = 143 270 156,68

Zysk z działalności operacyjnej = 23 386 426,95

Koszty finansowe = 1 087 817,61

Amortyzacja = 16 591 973,74

Zysk brutto = 23 084 980,55

Zysk netto = 18 321 616,55

EBITDA = 39 978 400,69

cały rok
2020 (PLN)

Aktywa = 128 631 232,15

Kapitał własny = 56 569 249,02

Przychody netto ze sprzedaży = 126 229 614,00

Koszty działalności operacyjnej = 107 156 143,85

Zysk z działalności operacyjnej = 20 919 146,06

Koszty finansowe = 3 721 764,48

Amortyzacja = 12 594 127,86

Zysk brutto = 17 517 448,41

Zysk netto = 17 517 448,41

EBITDA = 33 833 340,75

cały rok
2019 (PLN)

Aktywa = 110 311 361,38

Kapitał własny = 39 519 011,69

Przychody netto ze sprzedaży = 96 311 126,74

Koszty działalności operacyjnej = 87 019 757,11

Zysk z działalności operacyjnej = 9 291 369,63

Koszty finansowe = 1 068 596,48

Amortyzacja = 10 201 293,75

Zysk brutto = 11 111 284,72

Zysk netto = 11 111 284,72

EBITDA = 22 381 174,95

cały rok
2018 (PLN)

Aktywa = 103 465 523,50

Kapitał własny = 30 584 106,18

Przychody netto ze sprzedaży = 83 935 294,13

Koszty działalności operacyjnej = 74 403 170,93

Zysk z działalności operacyjnej = 9 532 123,20

Koszty finansowe = 2 918 513,36

Amortyzacja = 7 632 430,56

Zysk brutto = 7 270 116,55

Zysk netto = 7 270 116,55

EBITDA = 17 821 060,47

cały rok
2017 (PLN)

Aktywa = 110 311 361,38

Kapitał własny = 39 519 011,69

Przychody netto ze sprzedaży = 64 269 365,77

Koszty działalności operacyjnej = 59 081 879,84

Zysk z działalności operacyjnej = 5 187 485,93

Koszty finansowe = 1 337 902,97

Amortyzacja = 8 894 591,71

Zysk brutto = 7 038 749,33

Zysk netto = 7 038 749,33

EBITDA = 17 271 244,01

Prowadzimy audyt spółek Grupy Marathon niezmiennie od 2 lat. Wszystkie wskaźniki finansowe pozwalają niezwykle wysoko oceniać wiarygodność firmy.
SWGK Audyt Polska Sp. z o.o