Magazynowanie
i transport
materiałów
niebezpiecznych
ADR

CO OFERUJEMY?

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi w zakresie ADR – transport materiałów niebezpiecznych na trasach krajowych i międzynarodowych, magazynowanie towarów ADR w specjalnie przystosowanych do tego celu przestrzeniach magazynowych, pełne wsparcie logistyczne i dostarczenie dokumentacji przewozowej zgodnej z wymaganiami przewożonego ładunku. Jesteśmy w stanie zrealizować przewóz ADR m.in. aerozoli, materiałów żrących i łatwopalnych, produktów chemicznych i przemysłowych – zapewniamy transport zgodny z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Przeszkoleni
kierowcy

Przewóz materiałów niebezpiecznych stawia przed kierowcami zupełnie inne wyzwania niż inne rodzaje transportu. Niezbędne jest tu zachowanie szczególnej ostrożności w obchodzeniu się z przewożonymi materiałami oraz przestrzeganie szczegółowych procedur określonych dla różnych typów ładunków niebezpiecznych – wraz z zastosowaniem odpowiednich środków ochronnych, pozwala to na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno kierowcy, jak i przewożonych materiałów. Nasi kierowcy posiadają wszystkie wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje, a także aktualne szkolenia.

Dostosowany
magazyn

Dysponujemy nowoczesnym magazynem pozwalającym na magazynowanie materiałów niebezpiecznych ADR – to wydzielona sekcja powierzchni magazynowej licząca 2000 m2 przeznaczona tylko i wyłącznie na towary niebezpieczne. Magazyn dostosowany jest do wymagań składowania ładunków niebezpiecznych – zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania, wyposażony jest we wszystkie niezbędne do skutecznego zarządzania magazynem narzędzia i zabezpieczenia. Zapewniamy profesjonalny rozładunek i załadunek na miejscu, a nad bezpieczeństwem Twojego towaru czuwa nasz przeszkolony zespół magazynierów i logistyków.

Spedycja towarów niebezpiecznych

Doskonale rozumiemy odpowiedzialność, jaka wiąże się z tak wymagającymi zleceniami, i wiemy, że zlecając nam przewóz towarów niebezpiecznych, okazujesz nam zaufanie. Właśnie dlatego korzystamy tylko i wyłącznie ze sprawdzonych rozwiązań i narzędzi, które są gwarancją sprawnej realizacji Twojego transportu. Ściśle przestrzegamy norm i regulacji dotyczących transportu ADR i działamy w pełnej zgodzie z przepisami państw, na terenie których działamy. Zadbamy o profesjonalny załadunek, transport i magazynowanie towarów niebezpiecznych, a dla jeszcze większej wygody zapewniamy również możliwość stałego monitorowania drogi ładunku.

Flota dostosowana do przewozu towarów niebezpiecznych

Wszystkie nasze ciężarówki zostały specjalnie przystosowane do wymagań przepisów ADR, tak by mogły być wykorzystywane w przewozie towarów niebezpiecznych, gwarantując ich terminowe i bezpieczne dostarczenie w miejsce docelowe. Zapewnienie odpowiednich warunków w czasie transportu ładunków niebezpiecznych jest kwestią kluczową, od której zależy bezpieczeństwo samych przewożonych materiałów oraz osób za nie odpowiedzialnych, ale też środowiska naturalnego. W standardzie wyposażenia naszej floty są również urządzenia pozwalające na sprawny załadunek i rozładunek towaru.

Dokumentacja przewozowa i zgodność z przepisami

Transport towarów niebezpiecznych wymaga specjalistycznego podejścia, znajomości przepisów prawa i procedur związanych z przewozem ładunków niebezpiecznych pomiędzy poszczególnymi państwami. Własna flota dostosowana do wymogów tego typu transportów oraz zespół specjalistów ds. spedycji międzynarodowej i logistyki sprawia, że jesteśmy w stanie zapewnić dostarczenie ładunku do wskazanego przez Ciebie kraju sprawnie, szybko i w zgodzie z lokalnymi przepisami – to gwarancja bezproblemowej realizacji zlecenia. Zapewniamy kompleksową usługę, która obejmuje również profesjonalne przygotowanie dokumentacji przewozowej.

Nie wierzymy w półśrodki i niesprawdzone rozwiązania – nasze usługi opieramy na profesjonalizmie, doświadczeniu i szczegółowej wiedzy na temat działania i wymogów naszej branży. Zapewniamy kompleksowy transport towarów niebezpiecznych obejmujący każdy etap drogi Twojego ładunku od załadunku, przez przewóz i rozładunek, z możliwością składowania w udostępnianej przez nas przestrzeni magazynowej – to wygodne rozwiązanie, jeśli Twoja firma nie posiada odpowiednich warunków do przechowywania takich materiałów.

Dlaczego
warto z nami
pracować?

Postaw na jakość i wiarygodność. Z nami zyskujesz pewność, że Twój towar zarówno w czasie transportu, jak i magazynowania zawsze będzie przechowywany we właściwych warunkach, a nad terminowością i efektywnością dostaw czuwać będzie zespół specjalistów, którzy świetnie znają się na swojej pracy.

To co nas wyróżnia, to umiejętność dostosowania się do potrzeb Klientów - potrafimy zarówno zorganizować magazyn tymczasowy na np. tydzień, jak i zorganizować system magazynowania just-in-time, stanowiący część skomplikowanego łańcucha dostaw.

Waldemar Kucz

Kierownik Magazynu

Chciałbyś
dowiedzieć się
więcej?

FORMULARZ
KONTAKTOWY