Co to jest transport ponadgabarytowy?

17 maja, 2023 |

Bardzo często mamy z nim do czynienia np. w przypadku relokacji linii produkcyjnych i technologicznych, ale przewóz ponadnormatywny może dotyczyć również m.in. ciężkiego sprzętu budowlanego czy rolniczego, a także wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych. Transport ponadgabarytowy to bowiem nic innego jak przewożenie ładunków o nietypowych wymiarach i wyjątkowo dużej masie. Łatwo więc się domyślić, że tego rodzaju zlecenia nie należą do najprostszych – wymagają nie tylko dodatkowych zezwoleń, ale także zaangażowania odpowiednio przeszkolonych kierowców i użycia specjalistycznego sprzętu, który gwarantuje bezpieczeństwo konkretnego typu ładunku.

O czym na pewno trzeba pamiętać, jeżeli wystąpi konieczność zorganizowania transportu ponadgabarytowego? Jakie przepisy prawne mają zastosowanie dla przewozów nienormatywnych? Kto wydaje zezwolenia określonej kategorii? Na te i inne pytania wyczerpująco odpowiadamy w dzisiejszym artykule!

Transport ponadgabarytowy – co to jest?

To przewóz ładunku o następujących parametrach:

  • szerokość ponad 2,5 m,
  • wysokość powyżej 4 m,
  • masa przekraczająca 42 tony,
  • długość większa niż 16,5 m.

Pamiętaj, że ładunek kwalifikuje się do transportu ponadgabarytowego już w momencie, gdy tylko jedna z tych wartości zostanie przekroczona. Przewóz ponadnormatywny trzeba będzie zorganizować również w przypadku, jeżeli nacisk osi pojazdu obciążonego ładunkiem będzie wyższy, niż przewidują to normy określone dla danej drogi.

Trasę pojazdu transportującego ładunek o wskazanych wyżej parametrach należy wytyczyć ze szczególną starannością. Nie oznacza to jedynie konieczności sprawdzenia dozwolonego nacisku osi na jezdnię na poszczególnych odcinkach. Zależnie od parametrów ładunku, niektóre drogi mogą okazać się po prostu zbyt wąskie dla transportu ponadgabarytowego bądź trzeba będzie wykluczyć przejazd nimi ze względu na przeszkody infrastrukturalne, przykładowo wiadukty, mosty, ronda lub ostre zakręty. Nawet drobny błąd może sporo kosztować – ryzykujemy nie tylko opóźnienia w dostawie, ale także uszkodzenia sprzętu, którego wartość niejednokrotnie przekracza miliony złotych.

Jakich zezwoleń wymaga transport ponadgabarytowy?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym przewoźnik zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia odpowiedniej kategorii od właściwego organu administracyjnego. Okres obowiązywania zezwoleń na transport ponadgabarytowy odbywający się po wskazanej we wniosku drodze jest ograniczony czasowo i wynosi maksymalnie 24 miesiące.

Obecnie, stosownie do znowelizowanego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, wyróżniamy 5 kategorii uprawnień:

  • kategoria I – wydaje starosta, zezwolenie dotyczy pojazdów o szerokości mniejszej lub równej 3,5 m, pozostałe parametry (długość, rzeczywista masa całkowita, wysokość, nacisk osi) nie mogą przekraczać norm określonych dla drogi,
  • kategoria II – wydaje starosta bądź naczelnik urzędu celno-skarbowego, zezwolenie przewidziane dla pojazdów o wysokości nie większej niż 4,3 m i szerokości 3,2 m. Długość pojazdu pojedynczego, za pomocą którego wykonywany jest transport ponadgabarytowy, nie może przekraczać 15 m, a zespołu 23 m. Masa i nacisk osi mieszczące się w normach dla danej drogi,
  • kategoria III – wydaje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/naczelnik urzędu celno-skarbowego. Dotyczy pojazdów o wysokości do 4,3 m, szerokości 3,4 m i długości 15 m dla pojedynczego pojazdu, 23 m dla zespołu. Dopuszcza możliwość przejazdu zespołu pojazdów o skrętnych osiach o całkowitej długości 30 m,
  • kategoria IV – wydaje GDDKiA. Wysokość i długość pojazdu jak w kategorii III. Masa całkowita do 60 ton, maksymalna szerokość pojazdu do 3,4 m dla dróg jednojezdniowych i 4 m dla dwujezdniowych o klasie A oraz S,
  • kategoria V – wydaje GDDKiA. Jest to zezwolenie dopuszczające transport ponadgabarytowy za pomocą pojazdu o naciskach osi przekraczającej ustalone wartości i o wymiarach i masie wyższej niż w każdej z poprzednich kategorii.

Uwaga: transport ponadnormatywny realizowany poza granicami Polski wymaga uzyskania osobnych zezwoleń od organów administracyjnych państw leżących na trasie przejazdu.

Firma Marathon International specjalizuje się w krajowym i międzynarodowym transporcie ponadgabarytowym. Zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej oferty – profesjonalnie dobieramy pojazd i zabezpieczenia do określonego typu ładunku, planujemy optymalny przebieg trasy i w razie potrzeby zapewniamy pilotaż.