Rodzaje transportu lądowego i środki transportu towarów drogą lądową

4 czerwca, 2022 |

Wraz w postępującą globalizacją i stale podnoszącym się poziomem konsumpcji sprawny łańcuch dostaw, zdolny do jak najszybszego transportu komponentów, materiałów i gotowych produktów z miejsca na miejsce, często w ramach długich międzynarodowych tras, jest podstawą funkcjonowania współczesnej gospodarki. Nic więc dziwnego, że firmy działające w branży TSL nieustannie szukają usprawnień i nowych rozwiązań, które pozwolą im na oferowanie jeszcze skuteczniejszych usług, optymalizację kosztów i wyprzedzenie konkurentów. Jednak mimo rosnącego znaczenia lotnictwa i transportu morskiego w dostarczaniu ładunków pomiędzy odległymi lokalizacjami, transport lądowy niezmiennie odgrywa ogromną rolę w przemieszczaniu towarów do ich docelowego punktu rozładunku.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to dziedzina jednorodna — środki transportu lądowego obejmują różne pojazdy i metody, których wykorzystanie zależne jest od specyfiki towaru i ram czasowych dostępnych na realizację danego zlecenia. Co potencjalni zleceniodawcy powinni więc wiedzieć na temat tego, jak wygląda lądowy transport w Polsce i w Europie?

Czym jest transport lądowy?

Pojęcie transportu lądowego obejmuje przewóz osób, zwierząt oraz towarów z wykorzystaniem środków transportu poruszających się wyłącznie po lądzie — oznacza to, że cała trasa w ramach takiego zlecenia, od miejsca załadunku do punktu rozładunkowego, przebiega bez udziału transportu powietrznego i transportu wodnego. Z tego względu jego zastosowanie ograniczone jest pod względem geograficznym do kierunków, których lokalizacja nie wymaga uwzględnienia alternatywnych metod transportu.

Znaczenie transportu lądowego w łańcuchu dostaw

Z perspektywy transportu ciężarowego przewozy lądowe stanowią kluczowy aspekt dla sprawnego przebiegu łańcucha dostaw, umożliwiając przepływ towarów w ramach krajowego, jak i międzynarodowego rynku. Jego potencjał rozciąga się na transport przesyłek drobnicowych, na przykład w ramach dostaw kurierskich (usługa niezbędna dla rozwoju e-commerce), jak i przemieszczanie ładunków:

  • niebezpiecznych (np. środki chemiczne, łatwopalne),
  • świeżych i wrażliwych na temperatury (np. żywność, leki),
  • wymagających konkretnych warunków (np. transport zwierząt),
  • ponadgabarytowych (np. transport maszyn).

Nie bez znaczenia na utrzymujące się znaczenie tej formy transportu jest też koszt — organizacja regularnych przewozów dużych ilości towarów w ramach transportu drogowego i kolejowego jest po prostu bardziej opłacalna niż wykorzystanie droższych metod. Największą zaletą, tu wyróżnia się szczególnie transport drogowy, jest jednak możliwość dotarcia z ładunkiem do dowolnego miejsca docelowego — to opcja niezwykle korzystna nie tylko przy organizacji dostaw do sklepów czy fabryk, ale też np. materiałów czy maszyn na place budowy.

Rodzaje transportu lądowego

Transport kolejowy

Do głównych zalet transportu kolejowego należą:

  • możliwość przewożenia dużych ilości towarów jednocześnie,
  • niski ślad węglowy,
  • stosunkowo niski koszt transportu,
  • możliwość realizacji dostaw na dużych odległościach.

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, a w wielu przypadkach wymaga przeładunku towarów i dokończenia przewozu w ramach transportu drogowego. Wynika to z prostego faktu — trasy dostępne w ramach transportu kolejowego ograniczone są do istniejących linii i zbudowanych torów kolejowych. Mimo że koszt samego transportu wypada bardzo korzystnie w zestawieniu z alternatywnymi metodami przewozu dużych ładunków, inwestycja początkowa w infrastrukturę i odpowiednio dostosowane środki transportu jest bardzo kosztowna.

Transport drogowy

Transport ciężarowy towarów korzysta z rozbudowanej sieci dróg lokalnych, państwowych i międzynarodowych, by dowieźć ładunek bezpośrednio w miejsce przeznaczenia — duża dostępność dróg pozwala na realizację w systemie od drzwi do drzwi, czyli transport z miejsca nadania do odbiorcy. To bardzo elastyczna forma transportu, realizowana przy pomocy samochodów dostawczych i ciężarowych, w tym tych dostosowanych do wymogów transportu specjalistycznego, np. materiałów niebezpiecznych czy maszyn budowlanych. Podlega licznym regulacjom prawnym, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Ze względu na dużą różnorodność usług dostępnych w ramach transportu drogowego, przewoźnicy działający w tym sektorze często skupiają się na określonych zleceniach, stosując narzędzia i pojazdy dostosowane np. do przewozów międzynarodowych, ADR czy towarów spożywczych.

Jak więc widać transport lądowy jest integralną częścią współczesnej gospodarki. W Marathon International doskonale rozumiemy wyzwania, jakie stawia przed przewoźnikami, jak i oczekiwania klientów — posiadamy wieloletnie doświadczenie i profesjonalne zaplecze, które pozwalają nam na skuteczne realizowanie transportu krajowego i międzynarodowego na terenie całej Europy!