Sposoby zabezpieczenia ładunku i towaru podczas transportu drogowego

11 grudnia, 2021 |

Duża konkurencyjność współczesnej branży transportowej sprawia, że przedsiębiorstwo logistyczne nie tylko musi zaplanować przewiezienie towarów z punktu A do punktu B, ale zadbać też o to, by cały proces przebiegał sprawnie i nie groził uszkodzeniem ładunku. Kwestia stosowanych zabezpieczeń jest więc niezwykle istotna zarówno dla nadawcy, jak i przewoźnika. Co warto wiedzieć na ten temat? Jakie są najczęściej stosowane metody? I które z nich są najskuteczniejsze?

Czy zabezpieczenie towaru w transporcie drogowym jest regulowane prawnie?

Zagadnienia dotyczące obowiązków każdej ze stron umowy przewozu w zakresie zabezpieczenia i odpowiedzialności za ewentualne szkody zawarte są m.in. w ustawie Prawo przewozowe oraz w zapisach Konwencji CMR. Co istotne, oba te źródła stosowane są w różnych przypadkach. Prawo przewozowe ma zastosowanie w przypadku przewozów krajowych na terenie Polski, z kolei Konwencja CMR reguluje transport pomiędzy dwoma państwami, z których przynajmniej jedno uznaje jej obowiązywanie na swoim terytorium.

Kto odpowiada za zabezpieczenie towaru na czas transportu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod warunkiem braku innych ustaleń zawartych np. w umowie pomiędzy zleceniodawcą a firmą transportową, to nadawca odpowiedzialny jest za załadunek towaru zgodny z wymaganiami prawnymi. Prawo wskazuje jednak na odpowiedzialność przewoźnika za stan przewożonych towarów, obejmującą okres od przyjęcia przesyłki aż do momentu jej dostarczenia w miejsce docelowe. Oznacza to, że szkody powstałe w czasie przewozu, również te wynikające z nieprawidłowego rozmieszczenia lub zabezpieczenia zawartości naczepy mogą obarczyć właśnie podmiot odpowiadający za realizację zlecenia – w celu uniknięcia obciążenia tymi kosztami należy udowodnić, że powstały one w wyniku zaniechania lub błędnego załadunku po stronie nadawcy.

Kwestia odpowiedzialności za załadunek i rozładunek może być jednak określona również w szczegółach zlecenia – jeżeli przewoźnik bierze te zadania na siebie, również powstanie ewentualnych szkód czy niedostosowanie się do obowiązujących norm prawnych będzie obciążało jego konto.

Od czego zależy wybór metody zabezpieczenia ładunku?

W procesie doboru optymalnych zabezpieczeń należy uwzględnić rodzaj, wielkość, ilość oraz typ opakowania towarów stanowiących przedmiot zlecenia. Na podstawie tych informacji możliwe będzie zastosowanie takich rozwiązań, które zapewnią skuteczną ochronę na czas transportu. Dlaczego jest to tak istotny wybór?

  • Z powodu braku odpowiednich mocowań pojedyncze elementy ładunku mogą przemieszczać się po naczepie w czasie jazdy i w ten sposób same ulec uszkodzeniu lub też spowodować zniszczenie innych towarów.
  • Nieprawidłowe rozmieszczenie ładunku na naczepie oraz jego przemieszczanie się w czasie drogi może skutkować zmianami w obciążeniu i przesunięciem środka ciężkości ciężarówki, co stanowi poważne ryzyko wypadku.

Jakie sposoby mocowania ładunków wykorzystują przewoźnicy?

W doborze i sposobie wykorzystania konkretnych zabezpieczeń przewoźnicy często opierają się przede wszystkim na swojej wiedzy i doświadczeniu. Właśnie dlatego nadawcy nieposiadający takiego zaplecza ponoszą spore ryzyko, biorąc to zadanie w swoje ręce. Zlecenie załadunku i zabezpieczenia towarów profesjonalistom to najskuteczniejszy sposób na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa przesyłki w czasie realizacji transportu. Wśród często stosowanych metod znajdują się m.in.:

  • Mocowanie blokowe: Polega na rozmieszczeniu ładunku w naczepie w taki sposób, by przylegał do sztywnych części naczepy, na przykład ściany przedniej, bocznej lub elementów zamontowanych specjalnie w celu unieruchomienia załadowanych towarów.
  • Zabezpieczenie ładunku pasami, taśmami lub linami stalowymi: Ta metoda mocowania polega na unieruchomieniu całości lub poszczególnych części ładunku przy pomocy pasów transportowych lub odciągów. Ze względu na zastosowany sposób wiązania możemy rozróżnić na przykład: mocowanie szpringowe, mocowanie pętlami czy mocowanie od góry.
  • Ryglowanie ładunku: Pozwala na unieruchomienie ładunku poprzez solidne osadzenie go w miejscu przy pomocy przeznaczonych do tego celu rozwiązań, są to na przykład łączniki skrętne w przypadku kontenerów lub naczep o wadze powyżej 5,5 tony.
  • Siatki zabezpieczające: Mogą być wykorzystane do wydzielenia w naczepie przestrzeni na osobne części ładunku, przymocowania towarów do palety lub zabezpieczenia otwartych ładunków przed wypadnięciem mniejszych części składowych.
  • Drążki rozporowe: Są jednym ze sposobów umożliwiających zablokowanie możliwości ruchu ładunku, dzięki czemu nie zmieni on swojej pozycji w czasie jazdy. Należy jednak zachować ostrożność i ograniczyć stosowanie tej metody do towarów w sztywnych opakowaniach, które nie ulegną uszkodzeniu pod naciskiem.
  • Listwy kotwiczne: W połączeniu z dopasowanymi rozwiązaniami pozwalającymi na złączenie z listwą możliwe jest przytwierdzenie (zakotwiczenie) ładunku w określonym miejscu naczepy.
  • Materiały sztauerskie: Do tej kategorii należą na przykład palety lub worki wypełnione powietrzem, które pozwalają na zablokowanie ładunku poprzez wypełnienie wolnej przestrzeni pomiędzy poszczególnymi elementami przesyłki.

Co poza mocowaniem wpływa na bezpieczeństwo ładunku w czasie przewozu?

Planując przewóz drogowy, należy pamiętać, że na bezpieczeństwo transportowanych towarów wpływa więcej czynników niż tylko mocowanie ładunków. Kolejną istotną kwestią jest sposób rozmieszczenia na naczepie, oraz ułożenie – ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i wagi poszczególnych elementów. Ryzyko dla terminowości dostaw i ich bezawaryjności może kryć się jednak również w innych miejscach, które są bezpośrednio związane z wyborem przewoźnika. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na doświadczenie firmy na danej trasie i w dostarczaniu danego rodzaju przesyłek – to bardzo istotne na przykład w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych. Warto zainteresować się również stanem floty oraz uprawnieniami kierowców. Wysoka jakość usług transportowych to gwarancja bezproblemowego przebiegu zlecenia – bez uszkodzeń i opóźnień.

Marathon International to przewoźnik z wieloletnim doświadczeniem w branży przewozowej – realizujemy dostawy krajowe i międzynarodowe na trasach europejskich, zapewniając kompleksowe i profesjonalne wsparcie na każdym etapie współpracy. W naszej ofercie znajdują się również usługi z wykorzystaniem mobilnego wózka widłowego dla jeszcze szybszego załadunku i rozładunku towarów!