Optymalizacja powierzchni magazynowej oznacza optymalizację kosztów

29 czerwca, 2021 |

Zoptymalizowane planowanie powierzchni magazynowej jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorstwa.

Optymalizację przestrzeni magazynowej należy postrzegać z dwóch stron:

 • Z zewnętrznej – gdy chodzi o to, by zaprezentować klientowi pojemność i elastyczność.
 • Z wewnętrznej – gdy chodzi o wszystkie aspekty ekonomiczne, takie jak koszty, obciążenie, czas trwania przeładunku towarów, wahania itp.

Zadanie, który służy temu, aby utrzymać jak najlepszą równowagę i zademonstrować konkurencyjność na rynku.

Koszty są definiowane przede wszystkim przez dwa czynniki:

 • Magazyn: działka, hala magazynowa, koszty eksploatacji oraz personelu.
 • Ruch w magazynie: obciążenie magazynu, towary i czas magazynowania.

Optymalizacja powierzchni magazynowej oznacza idealne zgranie obu czynników. W skrócie: złoty środek. Doświadczenie takie jak stosowanie EDV (komputery z odpowiednim oprogramowaniem) jest w tym celu niezbędne.

Jeśli zarządzanie składowaniem własnym nie jest możliwe do zrealizowania przez przedsiębiorstwo, zawsze istnieje możliwość outsourcingu. Oznacza to, że można skorzystać z pomocy usługodawcy, który wyspecjalizował się logistycznie w magazynowaniu dóbr.

Zaletą takiego rozwiązania jest wyraźnie większa elastyczność, zmniejszenie kosztów własnych istniejącego rzeczywiście zapotrzebowania na magazyn oraz zasadnicza eliminacja kosztów dodatkowych, które powstają przez wahania zapotrzebowania.

Przez współczesne struktury logistyczne oraz kulturę dostarczania „just-in-time” i magazynowania z jednej strony oraz wahania spadkowe z drugiej strony, szczegółowe zaplanowanie powierzchni magazynowych jest absolutnie konieczne.

Oto kilka wskazówek:

1. Analiza ogólnej sytuacji

Przyjrzyj się dokładnie temu, jak korzystasz z komisjonowania lub zaopatrzenia i czy istnieje możliwość ich optymalizacji lub redukcji.

Kolejny krok w analizie to zidentyfikowanie głównych działań. Często niewielki procent działań stanowi większą część przychodów biznesu.

2. Systemy EDV

Dobrze jest stosować systemy EDV, które pomagają w dwóch kwestiach:

 • w każdej chwili wiadomo, jak aktualnie sytuacja panuje w Twoim magazynie
 • łatwe do wykorzystania dane statystyczne, takie jak czas trwania przeładunku magazynu, koszty za powierzchnię magazynową do kalkulacji, aktualny stan zamówień, trendy zamówień, wahania itp., aby móc zaplanować zarządzanie.

3. Outsourcing

Outsourcing jest idealną alternatywą i trendem!

Istnieją trzy dobre powody, dla których warto zdecydować się na outsourcing:

 • Twoje zapotrzebowanie na magazyn jest ciężkie do oszacowania, przez co nakład inwestycyjny na własną powierzchnię do składowania nie opłaca się lub jest zbyt ryzykowny w Twoim modelu biznesowym.
 • Twoja własna powierzchnia magazynowa całkowicie się wyczerpała i potrzebujesz elastycznych alternatyw.
 • Potrzeba restrukturyzacji: Posiadasz własny magazyn, ale struktura i sposób obrotu towarów zmieniły się tak bardzo, że myśląc o przyszłości Twojej firmy lepiej jest, jeśli przechowywaniem wszystkiego zajmą się profesjonaliści.

W skrócie, outsourcing to trend, który pomaga wielu przedsiębiorstwom w osiągnięciu większej elastyczności i opłacalności oraz lepszej obsługi klienta.

Marathon jest ekspertem i silnym partnerem w tej dziedzinie. Wraz ze swoimi 57 000 m2 oferuje Twojemu biznesowi niezwykle profesjonalne i duże zasoby..

4. Planowanie to podstawa

Dzięki pomocy EDV oraz właściwego systemu zarządzania magazynem można zaplanować wszystko z niezwykłą dokładnością. Oznacza to, że można stosować EDV nie tylko do oceny aktualnej sytuacji w magazynie, ale również do planowania na przyszłość – i to tak dobrze, jak tylko się da.

Przydatne jest, jeśli Twój system zarządzania magazynem jest płynnie połączony z systemem zarządzania klientami oraz zleceniami, aby można było uwzględniać zamówienia i rezerwacje na następne tygodnie i miesiące.
Planowanie to podstawa
PORADA: Zadbaj również o opracowanie danych i analiz dla każdego towaru oddzielnie, jak np. zaplanowana a rzeczywista zdolność przeładunkowa składu.

5. Systemy i metody magazynowania

Istnieje wiele systemów magazynowania z odpowiadającymi im metodami komisjonowania. Należy znać różne ich cechy, aby móc wybrać odpowiedni dla swojego przypadku. Poniżej podano kilka zasadniczych zagadnień, które Ci pomogą zwrócić uwagę na istotne aspekty:

 • Chcesz dostarczać towary do klientów czy przyjmować towary od klientów?
 • Czy produkty mają mniej więcej podobne rozmiary i masę, czy wyraźnie się od siebie różnią?
 • Czy znasz trasy przewozu oraz powiązane z nimi wymagania?
 • Czy zależy Ci na wysokiej elastyczności usług, np. przy krótkoterminowym zwiększeniu komisjonowanych towarów?
 • Czy w Twoim module magazynowania np. przyjmowanie i wydawanie towarów może się odbywać równocześnie?
 • Czy oczekujesz, że warunki będą mogły ulec zmianie, jeśli będziesz potrzebować odpowiednio elastycznego zakładu?

6. Optymalizacja powierzchni magazynowych: poznaj swoją idealną opcję magazynowania

Który system logistyczny posłuży Twojemu przedsiębiorstwu najlepiej? Różne sytuacje wymagają różnych rozwiązań!

Poniżej znajdują się 3 istotne zasady, których należy przestrzegać:

 • Zasada FIFO czy ostra kontrola partii?
 • Czy komisant sam dba o opakowanie do transportu, czy to Twoje zadanie?
 • Czy zamówienie może się składać z artykułów, które przychodzą z kilku różnych stref komisjonowania, czy może komisjonowanie jest prowadzone dla pojedynczych towarów i odbywa się ono według zamówienia?

7. Optymalizacja powierzchni magazynowych przez analizę porównawczą rozpoczyna się od analizy sytuacji

Najlepiej można to osiągnąć przez przydzielenie numerów lub oznaczeń, dzięki którym EDV może technicznie zarejestrować aktualną sytuację zakładu, udokumentować i przeanalizować.

Gdy będziesz dysponować łatwymi do wykorzystania danymi statystycznymi, można zacząć planować odpowiednią restrukturyzację. Znasz swoje słabe i mocne strony oraz to, na czym odnosisz największe zyski.

Rozpoznawaj i reaguj na wahania, zachowanie i potrzeby klientów.

Analizy pomogą Ci w opracowaniu prognozy i podjęciu decyzji, czy własne magazyny będą Ci się w przyszłości w ogóle opłacać, czy outsourcing jest wyraźnie wydajniejszym rozwiązaniem w przypadku Twojej firmy, aby móc reagować na ciągłe zmiany oraz dużo lepiej spełniać wymagania klientów.

8. Dane, prognozy, zmiany

Idealne prognozy powinny być tak dokładne, jak to tylko możliwe. Do tego potrzeba najpierw systemu EDV, który posiada dostęp do zintegrowanych danych wszystkich działów przedsiębiorstwa.

Oznacza to dane dotyczące składowania, aktualnej dystrybucji produkcji (jeśli dotyczy) i danych dotyczących zarządzania klientami (dane historyczne).

Dobre systemy EDV mogą łączyć takie dane i opracowywać na ich podstawie indywidualne statystyki. Potrafią rozpoznawać trendy obciążenia, oceniać wahania sezonowe, trendy dotyczące zamówień i towarów, opracowywać prognozy itp.

Potrafią także przeciwdziałać najbardziej krytycznemu aspektowi pod względem ekonomicznym: zmianie! W coraz szybciej zmieniającym się świecie trzeba rozpoznawać trendy i zmiany odpowiednio wcześnie – jest to cecha niezbędna dla przetrwania każdego przedsiębiorstwa!

Gdy przedsiębiorstwo działa zbyt statycznie, przegapia trendy, reaguje na zachowania i wymagania klientów zbyt późno, podczas gdy konkurencja dostosowuje się do zmian, prędko traci ono swoją pozycję na rynku.

PORADA: Trzeba być niezwykle skrupulatnym w zbieraniu danych, ich ocenie oraz integracji we wszystkich działach swojej firmy. Tylko wtedy można uzyskać analizy, które umożliwiają opracowywanie realnych prognoz.

9. Optymalizacja powierzchni magazynowej, przepustowości i przeładowywania towarów

Jest to związek, który jest niezwykle ważny, aby optymalnie zaplanować ogólny przepływ towarów. Aby właściwie zaplanować przepustowość, należy przestrzegać trzech punktów.

Przyjmowanie towarów, ich magazynowanie oraz wyprowadzanie. Oznacza to, że musisz dysponować zoptymalizowanymi danymi, aby wykonać drugi krok, czyli optymalnie planowanie:

 • czas (wymagany czas)
 • zasoby dotyczące mocy (wymagany personel)
 • zasoby dotyczące przepustowości (wymagana powierzchnia)

Optymalizacja przestrzeni magazynowania
Weź pod uwagę wszystkie te trzy obszary podczas optymalizacji powierzchni magazynowej – umożliwi to widocznie wydajniejsze kształtowanie ogólnego działania firmy.

10. Handel elektroniczny (eCommerce)

Handel elektroniczny (eCommerce) rozwinął się w roku 2020 szczególnie mocno. Za tym rozwojem kryje się logistyczne wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa zajmującego się handlem elektronicznym.

Obecnie sprzedaje się w Internecie wszystko, od bardzo małych do ogromnych artykułów. Związane z tym zjawiskiem działania logistyczne muszą być gładko zaplanowane i realizowane.

Ponieważ większość przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym wprowadziło dla większości klientów „dostawę już następnego dnia” jako standard, szybkość odgrywa w handlu elektronicznym ważną rolę.

Przedsiębiorstwa zajmujące się handlem elektronicznym (eCommerce) dużych towarów potrzebują partnera w dziedzinie logistyki, który jest przygotowany do takich zadań.

Opracowanie każdego zamówienia w systemie EDV, wprowadzenie do procesu dostawy bez opóźnień, niezwłoczne przygotowanie towarów do wysyłki oraz natychmiastowe nadanie ich.

Firma Marathon otwiera z końcem roku 2021 największe w Polsce centrum magazynowania dla handlu elektronicznego. Obiekt wyposażony w kompleksowe rozwiązania dla magazynowania oraz duże systemy dla handlu elektronicznego (eCommerce). Możesz jednak skontaktować się z nami już dziś, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub potrzebujesz odpowiedniej oferty.